ENIL - EUROPEAN NETWORK FOR INTERGENERATIONAL LEARNING


  

 

Mokymosi visą gyvenimą (LLP Grundtvig) projektas - ENIL – European Network for Intergenerational Learning (Europinis mokymosi tarp kartų tinklas)

www.enilnet.eu

Europos mokymosi tarp kartų tinklas reaguoja į tarp praktikų nustatytą poreikį pasiūlyti platformą ir paramą siekiant vystyti naujas idėjas ir naujus pokyčius tarp skirtingų kartų mokymosi visoje Europoje, ir suteikti infrastruktūrą įgalinančią nuolat keistis patirtimi, gerąja praktika, naujienomis, mokslinių tyrimų ir plėtros srityje. Tai palengvins diskusijas ir padės apibendrinti mokymosi tarp kartų politikos ir praktikos naudojamas sąvokas / terminologiją, tuo pačiu padės nustatyti naujus prioritetus ir informuos apie skirtingų kartų mokymąsi visoje Europoje, stiprins neformalių tinklų kūrimąsi, taip prisidedant prie diskusijos apie vyresnio amžiaus žmonių vaidmenį šiandieninėje visuomenėje. Tinklas, taikydamas tinkamas priemones, paskatins horizontalų naujovių dalijimąsi tarp praktikų (per bendraamžių tarpusavio mokymosi veiklą ir sudarant galimybes susitikti ir keistis gerąja patirtimi) ir dvipusį vertikalų dialogų tarp politikos formuotojų ir paprastų žmonių (per politinių sprendimų sklaidą, pasitelkiant esamos praktikos mokslinius tyrimus, kurie teiks tolesnes politines rekomendacijas, bei įvairiuose lygiuose išskiriant geros praktikos poveikio svarbą). Kalbant konkrečiai - tinklas suorganizuos dvi temines konferencijas ir propagavimo konferenciją, finansuos mokymosi tarp kartų veiklą, taip pat ir tarp organizacijų visoje Europoje, bus paskelbtos dvi teminės ataskaitos ir propagavimo dokumentas, mokymosi tarp kartų leidinys bus išleistas E-zino formatu bei atspausdintas.

Pagrindinis tinklo tikslas yra skatinti mokymąsi tarp skirtingų kartų drauge (IGL - (mokymosi tarp kartų)) sutelkiant ir remiant tvarią, veiksmingą praktiką šioje srityje ir palengvinant keitimąsi idėjomis ir patirtimi ne tik atskiruose mainų projektuose, bet ir kuriant mechanizmą, kuris padėtų praktikams daryti įtaką politikai ir jos praktikai. Nors jau buvo bandymų tai padaryti, anksčiau buvo finansuotas IGL tinklas ir keletas plėtros projektų, jie tai netapo tvaria praktika. Šio tinklas sieks trijų lygiagrečių tikslų ir atliks tris funkcijas:

  • MOKSLINIŲ TYRIMŲ funkcija: atlikti lyginamąją IGL (mokymosi tarp kartų) analizę ir parengti bendrą terminiją Europos lygmenyje.
  • PLATINIMO FUNKCIJA: skleisti naujoves ir pažangią praktiką IGL Europos lygmeniu ir teikti IGL platformoje informaciją apie pagrindines problemas, politiką ir mokslinius tyrimus.
  • ATSTOVAVIMO FUNKCIJA: Skatinti integruoti IGL politikoje ir nustatyti naujovišką geros praktikos įgyvendinimą visos Europos švietimo sistemoms.

Tikimasi, kad dėl tinklo veiklos, specialistai visoje Europoje galės perimti ir / ar tobulinti mokymosi tarp kartų veiklą, ir kad politiką formuojantys asmenys turės pakankamai informacijos šias priemones remti toliau, bei integruos mokymosi tarp kartų veiklą į nacionalinę ir tarptautinę politiką bei programas.

Projekto konsorciumą sudaro 24 organizacijos iš 19 šalių partnerių, projekto koordinatorė - EPFF iš Marselio Prancūzijoje.

 


Niurnbergas. Antroji tarptautinė konferencija " Kartų mokymasis kartu: aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo link" ir trečiasis ENIL tinklo narių susitikimas.
 
2012 m. spalio 24-26 d. Niurnberge (Vokietija) vyko trečiasis ENIL tinklo (European Network For Intergenerational Learning) narių susitikimas bei antroji tarptautinė konferencija „Kartų mokymasis kartu: aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo link“. ENIL tinklo surengtoje konferencijoje, kuri buvo skirta aptarti kartų mokymosi vaidmenį bendrame senėjančios visuomenės kontekste, dalyvavo virš 80 delegatų – pedagogų, andragogų, politikos formuotojų, įvairių organizacijų ir institucijų, įgyvendinančių kartų mokymosi veiklas, atstovų  iš dvidešimt dviejų Europos šalių.

 

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė buvusi Europarlamentarė dabartinė Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė dr. Renate Heinsch, dr. Julia Franz, Europos Komisijos konsultantė suaugusiųjų švietimo klausimais Helen Keogh. Konferencijos organizatorius ir dalyvius sveikino buvusi Vokietijos Bundestago (Žemieji parlamento rūmai) prezidentė, Vokietijos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė prof. dr. Rita Süßmuth, Niurnmbergo miesto meras dr. Klemens Gsell.

 

Konferencijos metu vyko praktiniai seminarai, kurių metu dalyviai analizavo kartų mokymąsi ir solidarumą bei aktyvų senėjimą užimtumo, švietimo ir socialiniame sektoriuose, turėjo galimybę pristatyti kartų mokymosi gerosios praktikos pavyzdžius iš savo šalių ar institucijų, pasidalinti patirtimi, pasisemti idėjų naujoms veikloms.

Prieš ir po konferencijos vyko ENIL tinklo narių susitikimas, kurio metu tinklo nariai diskutavo projekto veiklų įgyvendinimo klausimais, numatė veiklų planą artimiausiam laikotarpiui.

 

SIH konferencijoje ir ENIL tinklo susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.  

 

 
Roma. Tarptautinė konferencija "Mokymasis tarp kartų ir savanorystė" ir antrasis projekto partnerių susitikimas

2011 m. lapkričio 9-12 d. Romoje vyko ENIL tinklo narių susitikimas bei pirmoji tarptautinė konferencija "Mokymasis tarp kartų ir savanorystė". ENIL tinklo surengtoje konferencijoje, kuri buvo skirta aptarti mokymosi tarp kartų ir savanorystės vaidmenį socialinės sanglaudos kontekste, dalyvavo virš 70 dalyvių iš dvidešimties Europos šalių.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė Europos komisijos švietimo ir kultūros generalinio direktorato atstovė Geraldine Lebreau, Europos parlamento narys iš Italijos Marco Scuria, Europos komisijos švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) atstovė Marie-Pierre Degive, ENIL tinklo nariai bei savanoriai.
Antrąją konferencijos dieną vyko praktiniai seminarai, kurių metu dalyviai turėjo galimybę pristatyti mokymosi tarp kartų gerosios praktikos pavyzdžius iš savo šalių ar institucijų, pasidalinti patirtimi, pasisemti idėjų naujoms veikloms.

Prieš ir po konferencijos vyko ENIL tinklo narių susitikimas, kurio metu tinklo nariai diskutavo projekto veiklų įgyvendinimo klausimais, aptarė pirmuosius ENIL tinklo leidinius – žurnalo “Intergenerational Learning” pirmuosius numerous, tinklo atvirlaiškį, skirtą tinklo veiklų populiarinimui bei naujų narių pritraukimui, mokymosi tarp kartų europinį žodyną bei terminų žodyną. Numatytas veiklų planas artimiausiam laikotarpiui.

 Antrąją tarptautinę konferenciją "Mokymasis tarp kartų ir aktyvus senėjimas"  ENIL tinklas numato surengti 2012 m. rugsėjo mėnesį Slovėnijoje.  


Konferencijos "Mokymasis tarp kartų ir savanorystė" darbotvarkė

ENIL tinklo partnerių susitikimo darbotvarkė
Marselis. Pirmasis projekto " E N I L – Europinis mokymosi tarp kartų tinklas" partnerių susitikimas


2011 m. sausio 19-23 dienomis Marselyje vyko pirmasis projekto " E N I L – European Network for Intergenerational Learning (Europinis mokymosi tarp kartų tinkles) partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš 24 projekte dalyvaujančių organizacijų, atstovaujančių 19 Europos šalių. Soros International House susitikime atstovavo projektų koordinatorė Lina Baronaitė.
Kitas partnerių susitikimas vyks Slovėnijoje.
 
Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
 Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.

 
 http://www.sih.lt/index.php?cid=11381

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House