INTEGRA

Mokymosi visą gyvenimą (LLP Grundtvig) projektas
Nr.
510258-LLP-1-2010-1-LT-GRUNDTVIG-GMP

INTEGRA - Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (priemonė) - kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti


Projekto pradžia – 2010 metų spalio mėnuo, trukmė – 2 metai. Jame dalyvaus 10 partnerių iš dešimties šalių ir partnerė iš trečiųjų šalių – Baltarusija. Projektą koordinuos SIH, Lietuva. Projekto partneriai yra iš Graikijos, Vokietijos, Ispanijos, Turkijos, Airijos, Olandijos, Rumunijos, Didžiosios Britanijos ir Lenkijos.

Šiandienos globalioje žinių visuomenėje ir vis didėjančio mobilumo aplinkoje migrantai, prieš įsikurdami ir pritapdami prie naujų bendruomenių, susiduria su daugybe iššūkių. Kalbos įgūdžių stygius ir pamatinės žinios susijusios su finansiniais reikalais, tai, vieni svarbiausių iššūkių, darančių įtaką daugeliui naujai atvykusiųjų.

Projekto tikslas.Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais – migrantų bendruomenėmis ir finansiniais institutais, sukurti europinį institucijų tinklą, kuris padėtų pasiekti migrantus, siekiant gerinti jų integravimąsi į vietos visuomenę, suteikiant jiems galimybes įgyti šalies, į kurią atvykstama, kalbos įgūdžių pagrindiniams finansiniams klausimams spręsti.

Rezultatai, kurių bus siekiama:

Sukurtas gerai paruoštų instruktorių iš migrantų bendruomenių europinis tinklas, tęsiantis įgūdžių perdavimą galutiniams paramos gavėjams.

Sukurtas finansinės terminologijos priemonių rinkinys-gidas, finansinių terminų žodynėlis ir pagrindinės informacijos apie finansinius institutus ir finansinės informacijos šaltinius gidas.

Sukurtas ir nuolat atnaujinamas internetinis portalas, talpinantis naudingą finansinę informaciją, virtualius mokymus, kontaktinę informaciją ir sukurtojo europinio bendruomenių tinklo duomenis.

Tikslinės grupės (tiesioginės):

Migrantai į senąsias ES šalis nares:

Emigrantai iš naujųjų ES šalių narių – naujos migrantų bendruomenės su naujomis tradicijomis;

Emigrantai iš trečiųjų šalių – senos migrantų bendruomenės su senomis tradicijomis.

Migrantai į naująsias ES šalis nares:

Emigrantai iš trečiųjų šalių;

Migrantai iš naujųjų ES šalių narių migruojantys ES viduje.

Tikslinės grupės (netiesioginės):

Migrantų bendruomenių organizacijos;

Finansiniai institutai;

Edukacinės institucijos (mokymai suaugusiųjų švietėjams ir finansiniams ekspertams);

Kitos migrantų bendruomenes remiančios organizacijos.

Projektas turės įtakos:

migrantų bendruomenių nariams, kurie naudosis projekto metu sukurtu priemonių rinkiniu ir interneto portalu, skirtu jų kasdienėms reikmėms; jie bus apmokomi instruktorių - migrantų bendruomenių atstovų;

migrantams, nesusijusiems su į projektą įtrauktomis benduomenėmis. Jie galės naudotis internetiniu portalu ir sukurtomis priemonėmis savarankiškam kalbos pagrindų mokymuisi;

plačiąjai visuomenei, kuri naudosis priemonių rinkiniu ir internetinio portalo medžiaga neformaliąjam mokymui(si);

edukacinėms institucijoms, kurios projekto medžiagą naudos neformaliąjam mokymui.

Migrants Integration Processes in EU - First Steps In Their New Home Countries

2012 m. birželio 15 d. Vilniuje vyko baigiamasis SIH koordinuojamo MVG programos Grundtvig projekto “INTEGRA – migrantų integravimosi priemonių rinkinys – kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti” renginys – tarptautinė konferencija, kurioje greta projekto partnerių iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Airijos, Vokietijos, Nyderlandų, Rumunijos, Lenkijos, Ispanijos, Turkijos ir Baltarusijos dalyvavo ir socialinių partnerių bei migrantų bendruomenių atstovai iš projekte dalyvaujančių šalių: UGT – Ispanijos darbininkų sąjungos, “Domestic Workers Action Group” iš Airijos, “PAIWAND Afghan Association” iš Jungtinės Karalystės, “Kulturbrücke” iš Vokietijos, Rumunijos rusų – lipovanų bendruomenės, Nyderlandų bulgarų bendruomenės, Lietuvos turkų ir rumunų bendruomenių.

Konferencijoje dalyvavo garbingi svečiai: nepaprastasis ir įgaliotasis Nyderlandų Karalystės ambasadorius Lietuvoje p. Kornelis Willem Spaans, Ispanijos Karalystės ambasados misijos vadovo pavaduotojas Manuel Hernández Gamallo, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasados Lietuvoje atstovas p. Felix Schmidt, atstovai iš migrantų integracijos srityje dirbančių valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų – Švietimo mainų paramos fondo, Britų tarybos, Lietuvos kalbų mokytojų asociacijos, Darbo ir socialinių tyrimų instituto, Pabėgėlių priėmimo centro, Lygių galimybių plėtros centro. Konferencijoje taip pat dalyvavo įvairių Vilniaus bei Kauno universitetų ir kolegijų, Minsko valstybinio lingvistikos universiteto dėstytojai.

Konferenciją atidarė “Soros International House” direktorės ir projekto koordinatorės Daivos Malinauskienės, Švietimo mainų paramos fondo atstovės Editos Trečiokienės sveikinimo kalbos, vėliau nuskambėjo jaunosios lietuvių aktorių kartos atstovės atliekama savos kūrybos daina ispanų kalba.

Plenarinėje sesijoje pranešėjai iš Nyderlandų ir Ispanijos apžvelgė migrantų integracijos problemas savo šalyse, Britų tarybos Lietuvoje atstovė pristatė projekto “Europos kalbų lobynas” atliktus tyrimus apie daugiakalbystę ir imigrantų kalbų vartojimą Europos šalyse.

Vėliau konferencijos dalyviams ir svečiams buvo pristatytas projektas “INTEGRA” ir galutinis projekto produktas – Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (CD). Pristatymą vainikavo jaunųjų Grupės 36 aktorių suvaidintos simuliacijos, vaizdžiai pademonstravusios inovatyvią dramos elementais grįstą mokymo metodiką, kurią ypač palankiai įvertino mokymuose dalyvavę migrantų bendruomenių atstovai-instruktoriai bei galutiniai naudos gavėjai – migrantai. Instruktoriai ir migrantų bendruomenių atstovai pasidalijo įspūdžiais ir refleksijomis iš mokymų, vykusių partnerių šalyse, įvyko tiesioginis Skype pokalbis su Somalio bendruomenės Jungtinėje Karalystėje atstove, kuri pabrėžė, kaip svarbu jai asmeniškai buvo dalyvauti projekto mokymuose, padėkojo už galimybę juose sudalyvauti.

Konferencijos metu vyko tarptautinių projektų mugė, kurioje projekto partneriai ir konferencijos dalyviai pristatė jų atstovaujamų institucijų vykdomus projektus, dalijosi patirtimi ir idėjomis, mezgė kontaktus naujiems projektams.

Popiet dalyviai pasiskirstė į dvi darbo grupes:

  • 1 grupėje vyko diskusija su migrantų bendruomenių atstovais apie migrantų integraciją per švietimą,
  • 2 grupėje buvo pristatyti įvairių organizacijų vykdomi migrantų integracijos projektai (trečiųjų šalių piliečių galimybių darbo rinkoje vertinimas, migrantų konsultacinių centrų patirtis, migrantų integracija per kalbų klubus ir pan.).

Konferenciją apibendrino Lietuvos kalbų mokytojų asociacijos prezidentė.

Konferenciją palankiai vertino visi konferencijos dalyviai bei svečiai.


Konferencijos medžiaga:

Pranešimai:

Konferencijos nuotraukų galerija

Apie konferenciją rašo:
Ispanijoje

Pasaulinės "International House" organizacijos svetainėje


Projektas INTEGRA pristatytas tarptautinėje konferencijoje "Kalbos. kultūra. Globalizacija", kurią birželio 4-5 d. Vilniuje surengė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Mykolo Romerio universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Valstybės institucijų kalbų centras ir Klaipdos universitetas.

2012 m. sausio 19 d. Vilniuje įvyko projekto "INTEGRA" rezultatų sklaidos seminaras, kurį SIH surengė migracijos srityje veikiančių valstybinių ir nevyriausybinių įstaigų darbuotojams bei ekspertams,migrantų bendruomenių atstovams, įstaigų bei organizacijų, sprendžiančių migrantų integracijos klausimus bendruomenėse, atstovams, kalbų mokytojams ir visiems besidomintiems.
 

2011 m. gruodžio 1-2 d. Airijos sostinėje Dubline vyko trečiasis projekto INTEGRA partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Anglijos, Olandijos, Rumunijos, Turkijos, Graikijos, Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos ir Ispanijos.
Apie susitikimą plačiau...

Antrasis projekto partnerių susitikimas, 2011 m. birželis

Antrasis projekto "INTEGRA" susitikimas vyko Poros saloje , Graikijoje birželio 16-17 dienomis. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Rumunijos, Turkijos, Graikijos, Baltarusijos, Lenkijos, Vokietijos ir Ispanijos. Projekto administratorė Violeta Mirinavičiūtė atstovavo Soros International House. Susitikimas truko dvi dienas,kurių metu buvo daug diskutuojama įvairiais dienotvarkėje numatytais klausimais.

Pirmą dieną projekto partneriams buvo pristatytos paregtos Lodzės susitikimo metu metodikos kaip apmokyti migrantų bendruomenių atstovus, kurie vėliau galėtų perduoti įgytas žinias galutiniams naudos gavėjams – projekte dalyvaujančių šalių migrantams. Po to partneriai pasidalino į dvi grupes tolesnėms diskusijoms, kurios buvo apibendrintos ir aptarta galutinė metodikų versija. Vėliau partneriai aptarė darbo grupėse pasirinktas frazes pagal pateiktas kategorijas. Pirmoji susitikimo diena baigėsi praktiniu užsiėmimu, kurio metu buvo modeliuojami scenarijai ir kuriamos vaidybinės situacijos pagal parengtus scenarijus bankininkystės tema.

Antrąją dieną partneriai pristatė geros patirties pavyzdžius savo šalyse, aparė ekploatavimo planą, sutarė dėl kriterijų, pagal kuriuos bus atrenkami migrantų atstovai mokymams.

Daugiau apie susitikimą...


Projekto darbo grupės susitikimas Lodzėje, 2011 m. balandis

Šių metų balandžio 18-19 dienomis Lodzėje (Lenkija) įvyko projekto INTEGRA darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Rumunijos, Baltarusijos, Airijos ir Lenkijos. Šio susitikimo tikslas buvo parengti metodikos gaires, aptarti mokomosios medžiagos galutiniam produktui rengimą.

Susitikimo dalyviai kūrė scenarijus ir bandė juos suvaidinti; kūrė metodikas kaip apmokyti migrantų bendruomenių atstovus, kurie vėliau galėtų perduoti įgytas žinias galutiniams naudos gavėjams – projekte dalyvaujančių šalių migrantams; parengė preliminarų medžiagos, skirtos savarankiškam mokymuisi, turinio aprašą; atrinko kategorijas, pagal kurias projekto partneriai parinks naudingas frazes. Visa parengta medžiaga bus pristatyta projekto partnerių susitikimo metu, kuris vyks birželio mėnesį Graikijoje.Pirmasis projekto partnerių susitikimas Roterdame, 2011 sausis

2011 m. sausio 13-14 dienomis Roterdame vyko pirmasis projekto " INTEGRA - Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (priemonė) - kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti“ partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, rumunijos, Turkijos, Baltarusijos, Graikijos, Lenkijos, Vokietijos, Ispanijos ir Olandijos. Soros International House susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė.

Susitikimas vyko dvi dienas. SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto veiklas ir reikalavimus partneriams. Visi partneriai peržiūrėjo savo įsipareigojimus ir darbus, kuriuos turės atlikti. Po to kiekvienas partneris pristatė savo šalies emigrantų poreikių analizės rezultatus bei socialinius partnerius.

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai aptarinėjo veiklos planą, finansinius įsipareigojimus, aptarė projekto svetainę, patvirtino projekto logo, aptarė sklaidos, vertinimo ir savęs vertinimo svarbą sėkmingam projekto įgyvendinimui. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.

Kitas partnerių susitikimas vyks Graikojoje.Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House