MyStory


www.mystories.eu


 

Soros International House dalyvauja naujame tarptautiniame Mokymosi visą gyvenimą programos / KA-3 projekte "My Story – informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) grįstos aplinkos, skirtos kartų mokymuisi, kūrimas"

"MyStory" (MS) projektas prisidės prie Europos gyventojų senėjimo problemųsprendimo. Interneto skvarba, IKT įsisavinimas dar netapo kiekvieno iš mūsų gyvenimo norma: daugumos žmonių, ypač vyresnio amžiaus, galimybės mokytis kompiuterinio raštingumo ir susipažinti su interneto ištekliais yra, švelniai tariant, ribotos, ir tai nuolat didina šių žmonių socialinę informacinę atskirtį. Tuo tarpu interneto augimas ir šiuolaikinės tinklinės visuomenės atsiradimas sukūrė unikalias komunikacijos galimybes, nepaisančias fizinio atstumo. Jaunoji karta kasdien susiduria su neišmatuojamais informacijos kiekiais. Ji įgunda naudotis internetu ir IKT nuo ankstyvos vaikystės. Naudodamasi šiuo aspektu "MyStory" partnerystė sieks įveikti "skaitmeninę takoskyrą" tarp kartų, padėti vyresnio amžiaus žmonėms prisitaikyti prie vis techniškesnio gyvenimo ir išvengti skaitmeninės-informacinės atskirties.

"MyStory" plėtoja IKT grindžiamus sprendimus: suteikti vyresnio amžiaus žmonėms galimybę įgyti pagrindinius techninius įgūdžius skirtingoms kartoms mokantis kartu ir vieniems iš kitų, panaudoti naujas mokymosi galimybes užmegzti ryšius su įvairiomis socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis (tame tarpe ir jaunimu, patiriančiu atskirtį dėl per didelio įnikimo į IKT). Įgyvendinant projektą bus surinkta ir užrašyta apie 120 unikalių gyvenimo istorijų kolekcija anglų ir projekto partnerių kalbomis, sukurti 3 mokymo programų rinkiniai, kuriais galės naudotis senjorai, jaunimas, senjorų organizacijos, įvairių įstaigų ir institucijų personalas.

Tikimasi, kad vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo istorijos, kurias rinks skaitmeniškai išprusę jaunuoliai ir jaunuolės, ilgainiui taps bendrysę skatinančia kalba, vienodai suprantama visose šalyse. Šios istorijos, užfiksuotos vaizdo ir garso laikmenose, galės būti naudojamos kaip autentiškas XX a. antros pusės šaltinis moksliniams tyrimams, kitiems tinklo tikslams.

"MyStory"sprendžia prisitaikymo prie vieno aktualiausių socialinių-ekonominių pokyčių, atsiradusių dėl demografinio senėjimo, problemą. Remiantis Eurostato duomenimis vien tik Jungtinėje Karalystėje 16% gyventojų (apie 9900000 asmenų) yra per 65-ių metų amžiaus. Rumunijoje - 14,9% (3,3 mln žmonių), o Lietuvoje - 13,5%. Eurostato brošiūroje "Kova su skurdu ir socialine atskirtimi 2010" nurodyta, kad 63% 55-74-ių metų amžiaus europiečių niekada nesinaudojo internetu, nes jie neturi elementarių elementarių naudojimosi kompiuteriu įgūdžių.

"MyStory" konsorciumas lygiagrečiai sprendžia pernelyg didelio jaunuolių įnikimo į internetą ir su pagyvenusiais žmonėmis dirbančio personalo patirties stokos problemas.

"MyStory" projektas – tai kūrybiškas bandymas surasti būdus ir metodus, skatinančius vyresniąją kartą mokytis ir naudotis IKT. Pačios technologijos savaime nėra senjorų dėmesio objektas: skirtingai nei jaunesni asmenys, kurie dėl bendraamžių ir reklamos spaudimo linksta link pažangių technologijų, senjorai linkę ieškoti gilesnių reikšmių ir prasmingos patirties, kuri leistų jiems prisijungti ir formuoti emocinius ryšius siekiant mokytis.

Tikslas, kurio siekiama "MyStory" partneryste: sukurti mokymo priemones anglų ir partnerių kalbomis, kurios leistų jauniems žmonėms ir pagyvenusių žmonių įstaigų darbuotojams tapti "Interneto mentoriais" senjorams, perduoti pagrindinius IKT įgūdžius ir mažinti socialinę informacinę atskirtį gyvenimo istorijų pagalba.

Projekto konsorciumą sudaro 6 organizacijos iš 5 šalių, koordinuojamos EuroEd Rumunijoje.
Projekto "My Story" pristatymas vaizdo konferencijoje „SKAITMENINĖS ISTORIJOS ATVEJAI EUROPOS PILIEČIUI“

2013 m. lapkričio 22 dieną SIH dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos Savaitės renginyje - vaizdo konferencijoje „SKAITMENINĖS ISTORIJOS ATVEJAI EUROPOS PILIEČIUI“, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas ir LSŠA Kauno skyrius.

Konferencijos tikslas – sumažinti skaitmeninę suaugusiųjų atskirtį, siekiant ugdyti suaugusiųjų pilietiškumą ir aktyvų visuomeniškumą.

Konferencija buvo transliuojama ir vyko šiose nuotolinio mokymo klasėse:

  • Kaune, Vytauto Didžiojo universitetas, K.Donelaičio 52 - 314b aud.
  • Vilniuje, Mykolo Riomerio universitetas, Ateities g. 20, II-153 aud.
  • Panevėžyje, KTU Panevėžio filiale, Nemuno g. 33-117 aud.

Konferencijos programa

Video konferenciją moderuoja: doc.dr. Airina Volungevičienė

  • Konferencijos atidarymas (Airina Volungevičienė)
  • Nutolusių klasių prisistatymas: Vilnius, Kaunas, Panevėžys. LSŠA prezidentės Vilijos Lukošūnienės sveikinimo žodis.
  • Skaitmeninių istorijų kūrimas (Airina Volungeviciene, VDU)
  • „Skaitmeninių istorijų sluoksniai” (Arūnas Bėkšta, LSŠA)
  • Projektas „My story” (Gileta Kierienė, Soros International House)
  • Projektas „Pokyčiai” (Mindaugas Libikas, Panevėžys)
  • Konferencijos uždarymas (Genute Gedvilienė, Airina Volungevičienė, VDU)

Konferencija buvo tiesiogiai transliuojama internetu.


 

Projekto "My Story" baigiamoji konferencija
Skirtingų kartų patirties ir žinių perimamumo galimybės moderniųjų technologijų amžiuje
2013 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje vyko baigiamasis MVG programos KA3 projekto „My Story – aplinkos, pagrįstos IKT,kūrimas kartų mokymuisi kartu renginys – tarptautinė konferencija, kurioje greta projekto partnerių iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Suomijos ir Slovėnijos dalyvavo projekto metu Lietuvoje filmuotų istorijų herojai, taip pat atstovai iš Lietuvos švietimo institucijų bei organizacijų, muziejų, bibliotekų, senjorų globos namų, bendruomeninių organizacijų.
 
Konferenciją sveikinimo kalbomis atidarė SIH direktorė Daiva Malinauskienė (projekto partneris Lietuvoje) ir projekto koordinatorė Anca Colibaba (EuroEd, Rumunija), Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentė Vilija Lukošūnienė.
 
Plenarinėje sesijoje pranešėjai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos edukologijos universiteto bei Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos kalbėjo apie naujųjų technologijų įtaką šiuolaikinei visuomenei ir jaunosios kartos ugdymo kokybei, tautos tradicijų, istorijos ir kultūrinio paveldo išsaugojimo ir perdavimo ateities kartoms svarbą.
 
Vėliau konferencijos dalyviams ir svečiams buvo pristatytas projektas “MyStory” ir galutinis projekto produktas – projekto partnerių šalyse nufilmuotos tenykščių senjorų gyvenimo istorijos. Pristatymą vainikavo pokalbis su vienos iš Lietuvoje nufilmuotų istorijų heroje, žymia tautodailininke ir margučių menininke Marija Banikoniene, kuri pasidžiaugė, kad projektas padeda išsaugoti ir perduoti ateities kartoms jos puoselėjamą senąją, dar pagonybės laikus siekiančią, velykinių margučių marginimo tradiciją.
 
Pasibaigus plenariniam posėdžiui vyko interaktyvi diskusija apie tai, kaip vyresnės kartos atstovų ar svarbių įvykių liudininkų papasakotos istorijos gali būti integruotos į ugdymo procesą bendrojo lavinimo mokyklose bei panaudotos edukacinių programų rengimui muziejuose ir bibliotekose.
 
Konferenciją apibendrino „Universal Learning Systems“ direktorius Alan Bruce (Airija).
 

Konferenciją palankiai vertino visi konferencijos dalyviai bei svečiai.

Konferencijos dienotvarkė

Konferencijos akimirkos...

 
 
 

2013 m. balandžio 11-13 d. Liublianoje (Slovėnija) vyko šeštasis projekto partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Rumunijos, Slovėnijos ir Suomijos, taip pat projekto išorinis vertintojas iš Airijos.

Susitikimo dalyviai aptarė projekto įgyvendinimo eigą: buvo aptarta partnerių parengta IT mentorių mokymo medžiaga, analizuoti partnerių šalyse vykdyti IT mentorių e-mokymai. Vėliau pasidalinta įspūdžiais, kaip mentoriams sekėsi vesti bandomuosius IT mokymus senjorams, kokių atsiliepimų jie sulaukė iš savo mokinių.

Daug dėmesio susitikime buvo skirta projekto interneto svetainės tobulinimui, tolesnės projekto rezultatų sklaidos partnerių šalyse aptarimui, diskutuota apie projekto poveikio ir rezultatų tvarumo ir tęstinumo užtikrinimo strategijos įgyvendinimą, aptartos veiklos, kurias dar reikia nuveikti iki projekto pabaigos.
SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė ir projektų vadybininkė Gabrielė Malinauskaitė.
MANO PIRMOJI INTERNETINĖ PATIRTIS - bandomieji mokymai senjorams

2013 m. vasario mėn. SIH, vykdydama ES Mokymosi visą gyvenimą programos finansuojamą tarptautinį projektą My Story”, organizavo bandomuosius IKT mokymus senjorams “MANO PIRMOJI INTERNETINĖ PATIRTIS”.

Mokymuose dalyvavusius senjorus projekto metu apmokyti jaunieji IT mentoriai-savanoriai mokė prisijaukinti kompiuterį, parodė interneto galimybes, mokė naudotis skype programa, kurti ir atnaujinti savo profilį, rašyti el. laiškus, susimokėti mokesčius ir pan.

Mokymų dalyviai sutiko, kad mokėjimas naudotis kompiuteriu yra ne mažiau svarbus nei gebėjimas skaityti ir rašyti. Visi dalyviai džiaugėsi, kad sužinoję kaip elgtis elektroninėje erdvėje, turės daugiau galimybių bendrauti, susimokėti sąskaitas, rasti rūpimos informacijos.
Bandomųjų mokymų dalyvių ir IT mentorių atsiliepimai ir komentarai padės projekto partneriams geriau pritaikyti parengtą mokymo programą senjorų poreikiams.
 
 
"My Story" Naujienlaiškis
 
Kviečiame susipažinti su naujausiais projekto pasiekimais projekto "My Story" 2013 m. vasario mėn naujienlaiškyje

Suaugusiųjų švietimo savaitėje - projekto "My story" sklaidos renginiai
 

2012 m. lapkričio 19-20 d. Soros International House kaip ir kasmet dalyvavo tradicinės suaugusiųjų švietimo savaitės renginiuose, kuriuos jau 13 kartą organizavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (SIH yra LSŠA narė nuo 1998 m.). Šiemetinė savaitė buvo skirta kartų solidarumo, mokymosi tęstinumo ir perimamumo idėjoms skleisti ir įgyvendinti: šeimoje, bendruomenėje, visuomenėje ir pačioje Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijoje. Šių metų tema „Kartų mokymasis kartu“kvietė pamąstyti apie savo gyvenimą kaip apie mokymosi ciklą, kuriame kiekvieno tarpsnio sėkmė priklauso nuo ankstesniojo etapo. Tai gali būti vieno žmogaus, šeimos, bendruomenės ar organizacijos gyvenimas. Buvo skatinama pasidalinti pavyzdžiais, kaip tėvai gali padėti vaikams, o seneliai - anūkams mokytis ir būti laimingiems;kaip vaikai ir anūkai gali padėti tėvams ir seneliams įveikti mokymosi kliūtis; kaip įtraukti vyresnio amžiaus žmones į žinių ir patirties perdavimą jaunesnėms kartoms; kaip skatinti jaunesnius bendrauti su vyresniais, perimti jų patirtį; kaip didinti kartų supratimą viena apie kitą.

SIH Kartų mokymosi kartu savaitės metu jauniausiųjų besimokančiųjų grupėse suorganizavo atviras anglų kalbos pamokas, kuriose pakvietė dalyvauti studentų tėvus bei senelius. Kartu atėję seneliai (ar tėveliai) sekė pasakas lietuvių kalba, vaikai ta tema piešė, o vėliau atpasakojo tą pasaką savais žodžiais anglų kalba- taip, kaip suprato.Taip pat abiejų kartų atstovai turėjo galimybę išmokti anglišką eilėraštį arba dainą.

Savaitės metu vyko projekto “My Story” renginiai, kurių metu paauglių grupės dalyvavo projekto metu sukurto filmo “Emigracija” peržiūroje ir diskusijoje. Šiame filme SIH portugalų kalbos mokytoja Olga pasakoja, kaip ji, gimusi Brazilijoje, lietuvių emigrantų šeimoje, 60-aisiais metais grįžo į tuomet Sovietų okupuotą Lietuvą. Diskusijoje dalyvavo ir SIH anglų k. mokytoja Imsrė, gimusi ir augusi lietuvių emigrantų šeimoje JAV, ir tik prieš dešimtmetį su savo šeima atvykusi gyventi į Lietuvą. Studentai atsakinėjo į SIH mokytojų iš anksto parengtus klausimus, diskutavo su mokytojais ir tarpusavyje apie tai, ko galėtų išmokti iš vyresniųjų kartų bei ko galėtų juos išmokyti. Jaunųjų nuomone jie galėtų padėti vyresniesiems įvaldyti naująsias technologijas bei pažinti pasaulį, keliauti.

Savaitės renginius filmavo Lietuvos Ryto TV programos “Padėkime augti!” kūrybinė grupė. SIH direktorė D.Malinauskienė savo interviu pristatė projekto "My Story" esmines idėjas bei veiklas.

Reportažai buvo parodyti 2013 m. sausio 5 ir 12 d., laidos įrašas internete

http://www.padekimeaugti.lt/Ugdymas-291-Kartu_bendravimas_per_anglu_kalb...

Renginių akimirkos...

 

Spalio 10-11 d. Iasi (Rumunija) vyko projekto „MyStory“ partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto koordinatorius EuroEd (Rumunija)

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Slovėnijos, Suomijos ir Rumunijos bei išorinis projekto vertintojas iš Airijos. Susitikimo metu aptarti jau paruošti filmai ir tolimesni interviu, suplanuoti mokomieji seminarai senjorams, numatytas projekto rezultatų sklaidos planas.

Tuo pat metu (spalio 10-12 d.) projekto koordinatoriai EuroEd, bendradarbiaudami su projekto partneriais, suorganizavo „MyStory“ dienas. Jų metu miesto savivaldos atstovams, vietiniams mokslininkams ir menininkams, aktyviems miestelėnams, senjorams bei jaunimui pristatyti projekto tikslai, parodyti jau sukurti filmai, įvyko apvalaus stalo diskusija „Atmintis tarp kartų“ bei mokomasis seminaras senjorams.

SIH partnerių susitikime bei renginiuose atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų vadybininkė Aistė Dabulevičiūtė.

Projekto partnerių susitikimas Bukarešte, Rumunija

2012 m. kovo 30-31 dienomis Rumunijoje, Bukarešte įvyko ketvirtasis projekto “MyStory” partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos (SIH), Rumunijos (EuroEd Foundation), Slovėnijos (ZDUS), Suomijos (Context Learning), Anglijos (DHE Solutions Ltd; Elder Homes) ir projekto išorinis vertintojas iš Airijos (Universal Learning Systems).

Susitikimo metu buvo aptartos pirmojo etapo metu surinktos bei nufilmuotos istorijos, įspūdžiai iš interviu bei filmukų montavimo proceso. Susitikimo metu partneriai intensyviai diskutavo apie tai, kaip filmukus padaryti kuo profesionalesnius, įdomesnius bei suprantamus skirtingų tautų atstovams. Partneriai taip pat dalinosi įspūdžiais iš projekto sklaidos renginių bei pasidžiaugė jų įvairove ir plėtra. Bukarešte taip pat buvo aptarti techniniai projekto niuansai: istorijų patalpinimas internete, jų komentavimo galimybės, prieinamumas ir pan. Be to, aptartas metodikos, padėsiančios senjorus apmokyti kaip naudotis informacinėmis technologijomis, kūrimas bei spalio mėnesį Rumunijoje planuojama tarptautinė projekto konferencija.

SIH susitikime atstovavo projektų asistentė Aistė Kevalaitytė ir projektų administratorė Renata Kalenik.

 
Lapkričio 18 d. SIH vyko suaugusiųjų švietimo savaitės renginys - projekto "My Story" pristatymas.

Lapkričio 17 d. SIH vyko suaugusiųjų švietimo savaitės renginys senjorams, kurio metu senjorams buvo pristatytas projektas "My story".
Skaityti daugiau...

2011 m. lapkričio 10-12 dienomis Anglijoje, Lankasteryje įvyko trečiasis Mokymosi visą gyvenimą programos projekto “MyStory - informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT) grįstos aplinkos, skirtos kartų mokymuisi, kūrimas” partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos (SIH), Rumunijos (EuroEd Foundation), Slovėnijos (ZDUS), Suomijos (Context Learning), Anglijos (DHE Solutions Ltd; Elder Homes) ir projekto išorinis vertintojas iš Airijos (Universal Learning Systems).

Susitikimo metu buvo aptartas bendradarbiavimas su istorijų rinkėjais bei pasakotojais, peržiūrėtos pirmosios nufilmuotos istorijos, dalintasi įspūdžiais iš projekto sklaidos renginių. Priimti sprendimai dėl tolesnės istorijų rinkimo eigos, istorijų tematikos, medžiagos apdorojimo bei sklaidos. Taip pat aptarta internetinio puslapio struktūra, susitikimo dalyviai supažindinti su istorijų rinkėjų apmokymo programa.

Susitikimas vyko Ripley St. Thomas mokykloje, tad partneriai turėjo galimybę susipažinti ir su mokyklos struktūra. Partneriai taip pat apsilankė pagyvenusių žmonių dienos centre, kur turėjo progos tiesiogiai pabendrauti su istorijų pasakotojais.

SIH susitikime atstovavo projektų asistentė Aistė Kevalaitytė.


Birželio 6-7 d. Helsinkyje įvyko antrasisprojekto "My Story - Informacinėmis Ryšio Technologijomis (IRT) pagrįstos aplinkos, skirtos mokymuisi tarp kartų, kūrimas" susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Rumunijos (EuroEd Foundation), Suomijos (Context Learning), Lietuvos (SIH), Slovėnijos (ZDUS) ir Didžiosios Britanijos (DHE Solutions Ltd.; Elder Homes) bei projekto išorinis vertintojas iš Airijos (Universal Learning Systems).

Susitikimo metu partneriai aptarė projekto įgyvendinimo eigą, pasidalino įspūdžiais iš projekto sklaidos renginių, kuriuos partneriai suorganizavo savo šalyse, aptarė projekto interneto svetainės medį bei dizainą, numatė projekto veiklas artimiausiam laikotarpiui.

SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Kitas susitikimas suplanuotas Lankasteryje, Didžiojoje Britanijoje.


 

 


Gegužės 24 d. "My Story" Lietuvos komanda savo vizitu pradžiugino Vilniaus Fabijoniškių pensiono gyventojus

Šiuo metu apie 50 įvairaus amžiaus senolių šį namą prie žavingo Fabijoniškų miškelio vadina savo tikraisiais namais. Atvykome čia drauge su naujaisiais SIH socialiniais partneriais - VšĮ "Jaunimo gidas" komanda.Smagiai nusiteikę pensiono gyventojai drauge su personalo atstovėmis laukė mūsų svetainėje. Pokalbis užsimezgė iškart. Supratome, kad šie žmonės tikrai turi kuo pasidalinti ir ką papasakoti, ir kad kiekvieno iš jų gyvenimo istorija yra ir jaudinanti, ir pamokanti, taigi istorijų projektui tikrai nepritrūksime.


Pasiteiravę apie kompiuterius ir internetą, buvome maloniai nustebinti, kad dauguma susirinkusiųjų ne tik moka šiomis technologijomis naudotis, bet ir daro tai gana profesionaliai. Paaiškėjo, kad dauguma turi nuosavus kompiuterius, o kas neturi, visuomet gali naudotis pensiono bibliotekos kompiuteriais.Jaunimo gido lyderės Žydrės pasakojimas apie projekto "My Story" idėją ir planuojamas veiklas senolius iškart sudomino ir pradžiugino: pasipylė klausimai, pasiūlymai, abejonės. Supratome, kad atsidūrėme tinkamoje vietoje ir tinkamu metu, t.y. pasiekėme tą tikslinę grupę, kuriai šis projektas labiausiai reikalingas.
Smagiai pasikalbėję su pensiono gyventojais ir direktore Vida nusprendėm, kad šįkart išsiskiriame tikrai neilgam: čia mūsų laukia ir gyventojai, ir personalas - visi draugiški, linksmi, nusiteikę mokytis čia ir dabar:)
Gegužės 18 d. projektas "MyStory" buvo pristatytas Vilniaus universiteto Socialinės komunikacijos instituto akademinei bendruomenei.

Universiteto studentai ir dėstytojai sužinojo, kam skirtos projekto veiklos, kuo jos gali sudominti ir būti naudingos akademinei bendruomenei. Projekto koordinatorė Gileta Kierienė trumpai apžvelgė projekto tikslus ir uždavinius, supažindino auditoriją su projekto konsorciumu, pristatė socialinius partnerius Lietuvoje:Auditorija aktyviai domėjosi mokymosi tarp kartų procesu, trumpai aptarė situaciją Lietuvoje, akcentuodami gana menką vyresniojo amžiaus žmonių skaitmeninį išprusimą.

Universiteto studentai ir dėstytojai aktyviai domėjosi SIH veikla, uždavė klausimų apie įgyvendinamus projektus, užsienio kalbų mokymosi subtilybes.


Sausio 5-6 dienomis Iašyje, Rumunijoje įvyko pirmasis Mokymosi visą gyvenimą programos / KA-3 projekto "My Story - Informacinėmis Ryšio Technologijomis (IRT) pagrįstos aplinkos, skirtos mokymuisi tarp kartų, kūrimas" susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Rumunijos (EuroEd Foundation; DAS; Cuza University, Iasi), Suomijos (Context Learning), Lietuvos (SIH), Slovėnijos (ZDUS) ir Didžiosios Britanijos (DHE Solutions Ltd.; Elder Homes). Pirmojo susitikimo metu partneriai aptarė projekto idėjas, tikslą ir uždavinius, veiklos planą bei planuojamus rezultatus, pasidalino pareigomis ir rolėmis projekte, numatė projekto veiklas pirmiesiems metams.

Mūsų institucija projekte yra atsakinga už projekto sklaidą bei žinomumą nacionaliniu ir Europiniu lygmeniu. Kitas susitikimas suplanuotas Suomijoje.


Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House