ACT! - Aktyvus ir atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė


ACT!

Aktyvus ir atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projektas

LLP-GRU-MP-2011-LT-00006

https://www.up2europe.eu/european/projects/act-active-citizens-of-today_111225.html


Projekto pradžia – 2011 metų rugpjūčio mėnuo, trukmė – 2 metai. Projekte dalyvauja 6 partneriai iš šešių Europos valstybių: Lietuvos, Ispanijos, Airijos, Olandijos, Rumunijos ir Bulgarijos. Projektą koordinuoja SIH, Lietuva.

Šiandieninė visuomenė susiduria su naujais ekonominiais ir socialiniais iššūkiais, pasireiškiančiais vis didėjančiu atotrūkiu tarp piliečių ir valstybės, menka visuomenės parama demokratijai, pilietiškumo stoka. Projektas siekia sutelkti kūrybingus žmones, kurie viešose erdvėse įvairių meno formų pagalba kreiptųsi į bendruomenes, savo pavyzdžiu keistų jų narių požiūrį, skatintų norą, poreikį bei ryžtą dalyvauti bendruomenės problemų sprendime.

Tikslinės grupės:

 • Vietos bendruomenių aktyvistai.
 • Savanoriai.
 • Aktyvūs vyresniosios kartos atstovai.
 • Pilietiški menininkai ir kūrėjai.

Tikslai:

 • Skatinti kūrybinį mąstymą ir atvirumą naujoms idėjoms.
 • Plėtoti viešųjų erdvių panaudojimo galimybes pilietinei saviraiškai.
 • Sužinoti, kaip dalyvauti pilietinėse akcijose ir pasiekti trokštamus tikslus.
 • Plėtoti dalyvių gebėjimą dalintis kompetencijomis savo aplinkoje.
 • Skatinti kultūrinį bendradarbiavimą ir keitimąsi idėjomis.
 • Skatinti aktyvistus inicijuoti pokyčius bendruomenėje.
 • Skatinti socialinę atsakomybę.
 • Didinti socialinę įtrauktį.
 • Apibrėžti principus ir nuostatas, įtakojančius pokyčius visuomenėje.
 • Nustatyti esminius aktyvaus pilietiškumo veiksnius.

Rezultatai:

 • Dalijimasis patirtimi tarp partnerių.
 • Įgyta naudinga patirtis tiek projekte dalyvaujančioms institucijoms, tiek ir besimokantiesiems.
 • Parengtos pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizavimo vietos bendruomenėse metodikos.


SIH ir projekto ACT! partneriai kviečia į pilietines akcijas ir koncertą-akciją Act Out Loud
SIH kartu su ACT! (https://www.up2europe.eu/european/projects/act-active-citizens-of-today_111225.html) projekto partneriais iš Airijos, Bulgarijos, Ispanijos, Olandijos ir Rumunijos gegužės 31 dieną kviečia visus vilniečius ir miesto svečius praleisti ypatingai - aktyviai dalyvauti projekto baigiamajame renginyje, kurį pradėsime SIH ir partnerių organizuojamomis pilietinėmis akcijomis, o vakarą vainikuos projektą ir SIH dvidešimtmetį apjungsiantiskoncertas-akcija Act Out Loud.

Pirmoji renginio dalis (nuo 16 iki 17 val.) – partnerių konsorciumo rengiamos spalvingos pilietinės akcijos, kurios kviečia...

1.Rūpintis mūsų mažaisiais draugais – Penkios laisvės, Moniuškos skveras (SIH, LT);

2.Džiaugtis kalbų ir kultūrų įvairove – Hello: švęskime kalbą ir kultūrą, Moniuškos skveras (The Smashing Times Theatre Company, IE);

3.Pažinti kultūras šokio ritmu – Tradiciniai rumuniški ir bulgariški šokiai, šalia S.Nėries gimnazijos (KU TU, BG and EuroEd Foundation, RO);

4.Puoselėti ir branginti šalia mūsų besislepiančius lobius – Lobių medžioklė, Reformatų parkas (Pressure Line V.O.F., NL);

5.Skleisti teigiamas mintisSkleisk pozityvią energiją, Vilniaus mokytojų namų kiemelis (IFES, ES).

Antroji renginio dalis – Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyksiantis koncertas-akcija Act Out Loud į vieną sceną suburs ne tik buvusius ir esamus SIH dėstytojus bei studentus, bet ir atlikėjus iš ACT! partnerių valstybių. Švęsime kartu su Lietuvos scenos žvaigždėmis, prisidėjusiomis prie SIH sėkmės - Jurgiu Didžiuliu, Aiste Pilvelyte, Eduardo Gimenez‘u, Neringa Čereškevičiene, Rasa Rapalyte, Irmantu Jankaičiu, Gabriele Malinauskaite, Urte Šilagalyte - ir svečiais iš užsienio - Fernando Benavente (Ispanija), Laura Albu (Rumunija), Liliana Ashman (Airija). Koncerto pradžia 17:30 val.

Visus maloniai kviečiame dalyvauti!

 

Trečiasis partnerių susitikimas Dubline

Vasario 7-8 d. Dubline (Airija) vyko Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projekto “ACT! Aktyvus + atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė” partnerių susitikimas. Projektą koordinuoja Soros Internationl House. Dvi dienas trukusiame susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Bulgarijos, Lietuvos, Olandijos, Rumunijos, Ispanijos ir Airijos.

Pirmąją dieną visi projekto partneriai pristatė 2012 rudenįkiekvienoje šalyje organizuotas pilietines akcijas. Nuodugniai išanalizuoti jų ypatumai, įgyvendinimo niuansai, pačių organizatorių bei publikos atsiliepimai. Aptarta projekto sklaidos strategija, projekto tinklalapis. Taip pat vyko diskusija dėl organizacinių baigiamojo projekto renginio Vilniuje detalių.

Antrąją dieną numatyta galutinio projekto produkto - pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizavimo vietos bendruomenėse metodologijų – rengimo strategija. Pristatyti paskutiniai projektai įgyvendinimo etapai. Susitikimo pabaigoje susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos teigiamai įvertino visas konsorciumas. Projekto partneriai iš Airijos „Smashing Times“ dalyvius pradžiugino savo pasirodymu.

SIH partnerių susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų administratotė Renata Kalenik, projektų vadybininkė Aistė Dabulevičiūtė bei direktorės padėjėja Vaida Paukštienė.
 

Trečioji projekto ACT pilietinė akcija „Penkios laisvės“

Lapkričio 11 dieną Rotušės aikštėje, Vilniuje vyko trečioji projekto „ACT“ pilietinė akcija „Penkios laisvės“.

Gyvūnų gerovė – vis dar opi Lietuvos visuomenės problema. Nepaisant to, kad gyvūnų globos organizacijų kasmet daugėja, poreikis šviesti šiais klausimais nemąžta. Būtent todėl nusprendėme, kad viena iš pilietinių akcijų turi būti skirta gyvūnų teisėms. Šios akcijos tikslas - paskatinti žmones nelikti abejingais skriaudžiamiems gyvūnams bei globoti silpnesnius už save.

Organizatoriai persirengę gyvūnais vaizdavo gyvūnų gyvenimo sąlygas. Naudotas kontrasto principas: į vieno gyvūno laisves atsižvelgiama, o į kito – ne. Pavyzdžiui, vienas žmogus vaidino alkaną, ištroškusį, pririštą prie būdos šunį, kurio dubenėlis tuščias. Kitas „šuo“ - sotus, jo dubenėliai pilni maisto ir vandens, jis vedžiojamas, su juo žaidžiama. Tai - vizualinė provokacija, atkreipianti dėmesį į penkias gyvūnų laisves: 1. Laisvę nekęsti alkio ir troškulio; 2. Laisvę nekęsti diskomforto; 3. Laisvę nekęsti skausmo, sužeidimų, ligų; 4. Galimybę įprastai elgtis; 5. Laisvę nekęsti baimės ir streso. Atkreipus žmonių dėmesį, su jais bendraudavo ne tik projekto organizatoriai, bet ir gyvūnų globos organizacijų „Gyvūnų globos iniciatyvos“, „Rainiukas“, „Beglobis.lt“ bei „Padėk beglobiui“ atstovai. „Penkių laisvių“ įgyvendinimui pasirinktas vaizdo teatro metodas (mintys, emocijos požiūriai perteikiami kūno kalba) sukūrė emociškai paveikią vizualinę provokaciją. Be žodžių atskleidėme liūdną kai kurių gyvūnų kasdienybę, kuri neturėtų būti toleruojama.

Pilietinė akcija sutraukė apie 300 žmonių.

Antroji projekto "ACT" pilietinė akcija „Šypsenų kontrolieriai“

2012 m. spalio 31 dieną Vilniaus miesto viešajame transporte vyko projekto „ACT“ pilietinė akcija „Šypsenų kontrolieriai“.

Viešasis transportas paprastai suvokiamas kaip nuobodi, kasdieniška erdvė, kurioje žmonės atrodė pavargę ir nelaimingi. Be to, dažnam keleiviui bilietų kontrolė sukelia nemalonių emocijų. Deja, daugelis žmonių negali išvengti kelionių autobusais bei troleibusais. Šios pilietinės akcijos tikslas buvo praskaidrinti keleivių dienąir sumažinti įtampą tarp keleivių ir bilietų kontrolierių.

Organizatoriai, persirengę bilietų kontrolieriais, lipo į troleibusus ir prašė paruošti bilietus. Keleiviams suskubus ieškoti bilietų, „kontrolieriai“ netikėtai pranešdavo, kad šios dienos bilietas – šypsena. Tuo pat metu organizatoriai keleiviams dalino lipdukus su šypsenėlėmis. Šiai pilietinei akcijai įgyvendinti pasitelktas nematomo teatro metodas (scena pristatoma lyg vyktų iš tikrųjų), padėjęs imituoti bilietų tikrinimo veiksmą ir jį pateikti kuo labiau realistiškai.

Pilietinėje akcijoje dalyvavo apie 200 žmonių.

Pirmoji projekto "ACT" pilietinė akcija “Kodėl (ne)balsuoji?”

2012 m. spalio 7 dieną Odminių skvere, Vilniuje vyko pirmoji projekto „ACT“ pilietinė akcija „Kodėl (ne)balsuoji?“.

Kadangi akcija vyko likus vos savaitei prieš Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus, balsavimo tematika buvo itin aktuali. Pastaraisiais metais rinkimuose balsuojančių piliečių skaičius būdavo ganėtinai mažas, tad šios pilietinės akcijostikslas buvo žmonėms priminti apie artėjančius rinkimus ir jų balso svarbą.

Pasitelkus nematomo teatro metodą (scena pristatoma lyg vyktų iš tikrųjų), praeivių buvo prašoma „balsuoti“ (išreikšti asmeninę nuomonę, ar balsuos rinkimuose). Forumo teatro (žmonių poreikių bei galimų sprendimų analizė vaidinant situaciją) elementai panaudoti sukeliant diskusijas apie pilietinę atsakomybę ir balsavimo reikšmę.

Akcijoje dalyvavo apie 100 žmonių.

Projekto mokymai būsimiesiems pilietinių akcijų organizatoriams ir dalyviams

Kovo 15-16 dienomis Soros International House surengė Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerysčių projekto “ACT! Aktyvus + atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė” mokymus būsimiems pilietinių akcijų organizatoriams ir dalyviams.

 

Mokymų metu dalyviai susipažino su pilietinės akcijos sąvoka, efektyvių pilietinių akcijų organizavimo ypatumais, aptarė viešųjų erdvių panaudojimo plietinėms akcijoms galimybes.

 

Dalyviai taip pat buvo supažindinti su Augusto Boal Prispaustųjų teatro, Forumo teatro bei Nematomo teatro metodikomis. Praktinių užduočių metu kiekvienas išbandė pristatytų metodikų veiksmingumą.

 

Mokymų metu dalyviai diskutavo apie galimas pilietinių akcijų temas, jų įgyvendinimo būdus, kūrė akcijų scenarijus, vaidino. Visi dalyviai liko patenkinti mokymais ir džiaugėsi įgiję žinių, kurios padės efektyviai organizuoti pilietines akcijas tiek projekto metu, tiek ir savose bendruomenėse.

 

Mokymus vedė Arūnas Bėkšta ir Mindaugas Reinikis.Pirmasis projekto partnerių susitikimas Valencijoje

2011 m. spalio 12-15 dienomis Ispanijoje, Valencijos mieste vyko pirmasis projekto "ACT" partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Airijos, Rumunijos, Nyderlandų, Ispanijos, Bulgarijos ir Lietuvos. Soros International House susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė. Susitikimas vyko dvi dienas.

SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto veiklas ir reikalavimus partneriams. Ji kalbėjo ir apie tai, kad tik geras komandinis darbas gali nulemti projekto sėkmę. Visi partneriai peržiūrėjo savo įsipareigojimus ir darbus, kuriuos turės atlikti. Partneriai pristatė gerosios patirties pavyzdžius apie jų šalyse rengiamas pilietines akcijas, pasidalino patirtimi.

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai toliau aptarinėjo veiklos planą, finansinius įsipareigojimus, aptarė projekto svetainę, patvirtino projekto logo (išrinko visiems patikusį logo iš 10 SIH pateiktų variantų), aptarė sklaidos svarbą. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę pasigrožėti Valencijos senamiesčiu. 

 

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House