Bendrinė anglų kalba suaugusiesiemsNepriklausomai nuo lygio, kursų metu besimokantys lavina savo kalbinės veiklos įgūdžius, t.y. kalbėjimą/supratimą, skaitymą, rašymą, mokosi gramatikos bei turtina savo žodyną.

Mokymo metodika yra labai dinamiška ir orientuota į bendravimo įgūdžių lavinimą. Pamokose kuriamos įvairios gyvenimiškos situacijos, kurių metu studentai naudoja anglų kalbą. Daug dėmesio skiriama kultūrinei angliakalbių šalių specifikai, mokomos kalbos natūralumui, todėl išmokę kalbą mūsų centre žmonės paprastai pasitiki savimi ir sėkmingai naudoja ją bendraudami su angliakalbiais draugais ir kolegomis Lietuvoje bei kelionių ir komandiruočių metu.

Dešimties su puse savaičių bendrinės anglų kalbos kursai suaugusiesiems.

Kurso trukmė - 54 akad. val. (10,5 savaičių, 2 kartus per savaitę po 2 pilnas valandas bei 0,5 val. testo aptarimui)

Kursų kainos ir nuolaidos skelbiamos naujienų ir kainų skiltyje prieš kiekvieno trimestro pradžią.
Intensyvūs kursai vyksta vasaros metu.
Trukmė - 40 akad. val.
(3 savaitės, 4 kartus per savaitę po 2,5 astronominės valandos).


SIH studentų žinių vertinimas trimestro pabaigoje
 

A1-A2 lygiai
B1-C2 lygiai
Kalbėjimas
(aktyvumas ir dalyvavimas pamokose trimestro eigoje)
30%
30%
Rašymas
(du studento namų darbai bus vertinami trimestro eigoje)
10%
20%
Testas
(gramatika, žodynas, skaitymas ir klausymas)
60%
50%
 

Keliamasis balas - 60%Keliamasis balas - 60%
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House