E-N.L.L projektas


      http://www.enll.eu/

E-N.L.L Niekada nevėlu mokytis! Skatinant mokymosi galimybes vėlesniame gyvenimo laikotarpyje Mokymosi visą gyvenimą programa GRUNDTVIG daugiašaliai tinklai

E-N.L.L planuojamas sukurti tinklas, kuris skatintų institucijų bendradarbiavimą siūlant mokymosi galimybes vėlesniame amžiuje.

Mokymosi vyresniame amžiuje problema Europoje yra gerai žinoma ir nuolat analizuojama, tačiau joje slepiasi daug daugiau klausimų negu matoma iš pirmo žvilgsnio. Pagyvenusius žmones įtraukti į mokymosi procesą, iš vienos pusės reikia specifinių priemonių ir mokymosi būdų, motyvacijos ir paramos, iš kitos pusės, institucijos pačios turėtų prisitaikyti vyresnių žmonių poreikiams, o tam reikalinga papildoma parama. Mokymosi visą gyvenimą programa suteikia naujas galimybes vyresniems žmonėms mokytis, tokias kaip mobilumai ir savanoriškos veiklos, tačiau informaciją apie šias veiklas reikia plačiai skleisti ir populiarinti suinteruotų asmenų tarpe.

Daugelis Europos projektų ir tinklų aptaria idėjas dėl vyresnio amžiaus žmonių mokymosi, siūlydami įvairius jų mokymo būdus ir priemones.

Ką naujo siūlo E-N.L.L. tinklas?

- E-N.L.L. nėra nei akademinis, nei švietimo strategiją formuojantis tinklas. E-N.L.L. tinklas tiesiogiai analizuoja esamas praktikas jų pasiūlos lygmenyje;

- E-N.L.L. tinklas sujungs jau patyrusius partnerius ir naujas, siekiančias tobulėti šioje švietimo srityje, institucijas;

- E-N.L.L. tinklas sujungs organizacijas, veikiančias įvairiuose ekonomikos sektoriuose (statybos, žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir kt.), kurios yra suinteresuotos ištirti vyresnio amžiaus žmonių galimybes šiuose sektoriuose;

- E-N.L.L. tinklas tiesiogiai skatins bendradarbiavimą išnaudojant galimybes, kurias suteikia mokymosi visą gyvenimą programa, mokytis vėlesniame amžiuje.

Sukurti produktai (atvejų analizės ir gerųjų praktikų rinkiniai, rekomendacijos, bendradarbiavimo modeliai, renginiai) tiesiogiai padės tinklui pasiekti tikslą.

Tinklo veikla pagerins tiek partnerių šalių vyresnio amžiaus žmonių žinias apie jų mokymosi galimybes, tiek švietimo strategijos formuotojų žinias apie bendradarbiavimo galimybes ir modelius.

Projekto veiklos programa sukurta siekiant užtikrinti platų bendradarbiavimą tarp partnerių ir suteikti pakankamai laiko pasidalinti informacija bei vykti konstruktyviom diskusijom, nes projekte dalyvauja daug institucijų (25 partneriai iš įvairių šalių). Pasiūlyta metodika yra aiški, skaidri ir suprantama visiems, skirtingą patirtį turintiems, partneriams.

Projektas skirtas dviem pagrindinėm tikslinėm grupėm – vyresnio amžiaus žmonėms ir suinteresuotoms organizacijoms:

- vyresnio amžiaus žmonėms bus pasiūlyti iššūkių pilni mokymosi būdai, kurie pasiteisino Europos šalių praktikoje

- suinteresuotos organizacijos išbandys bendradarbiavimo modelius ir aiškiau suvoks galimybes, kurias suteikia mokymosi visą gyvenimą programa jų sferoje.

Abiem atvejais poveikis yra aiškus ir apčiuopiamas, nes pagrįstas pusiausvyra tarp mokymosi poreikių ir galimybių.

Projekto įgyvendinimą koordinuoja ZNANIE Association, Bulgarija. Projekto trukmė 36 mėnesiai, vyks nuo 2009 m. iki 2012 m.


Š.m. spalio 25d.  Sofijoje (Bulgarija) vyko  MVG programos Grundtvig daugiašalio tinklo “ENLL. Mokytis niekada nevėlu! Skatinant mokymosi galimybes vėlesniame gyvenimo laikotarpyje  baigiamoji konferencija, kurioje dalyvavo ne tik partneriai, atstovaujantys 25 institucijas 14-oje Europos šalių , bet ir gausus būrys Bulgarijos senjorų organizacijų, įvairių švietimo institucijų, darbavių konferederacijų atstovų  bei svečiai iš Švietimo ministerijos ir nacionalinės agentūros.

Plenarinę sesiją sveikinimo žodžiais pradėjo konferencijos organizatoriai bei Švietimo ministerijos atstovai, pagrindinį pranešimą “ Pagyvenę suaugusieji ir jų mokymosi poreikių specifika” perskaitė Ray Phillips iš Didžiosios Britanijos. Vėliau gerosios patirties pavyzdžius, sukauptus įvairiose Europos šalyse, pristatė projekto partneriai.

Antroje konferencijos dalyje  vyko panelinė diskusija, kurios metu  tarptautinių ekspertų komanda pasidalino  nuomonėmis ir  įžvalgomis apie aktyvaus senėjimo situaciją Europoje bei pasaulyje,  vyrersnių žmonių įsidarbinimo ir profesinio tobulėjimo galimybes bei moderniųjų IT įtaką senjorų gyvenime.

Konferencijoje SIH atstovavo  direktorė Daiva Malinauskienė ir direktorės padėjėja Gintarė Daučiūnienė
 

Pasaulinės pagyvenusių žmonių dienos proga SIH kartu su VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje" organizavo renginį “Senėjimas kviečia veikti!”

2012 m. spalio mėn. 2 d. Pasaulinės pagyvenusių žmonių dienos proga VšĮ “Soros International House” kartu su VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ pakvietė vilniečius ir miesto svečius į renginį “Senėjimas kviečia veikti!”, kuris vyko Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje ir Europos aikštėje kaip MVG programos Grundtvig daugiašalio tinklo „E-NLL: Never Late To Learn “ nacionalinis renginys. Renginį rėmė Vilniaus miesto savivaldybė.

Pirmoje renginio dalyje vyko plenarinis posėdis, kuriame buvo skaitomi pranešimai apie pasaulinį senėjimą, kartų bendradarbiavimą ir solidarumą, vyko interaktyvus praktinis užsiėmimas, skatinantis įvairaus amžiaus žmonių aktyvų dalyvavimą socialiniame gyvenime bei piletinį sąmoningumą, buvo apžvelgtos mokymosi bei savanorystės vyresniame amžiuje galimybės. Renginio metu Europos Parlamento informacijos biuro ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje, Švietimo mainų paramos fondo, Soros International House atstovai pristatė šių institucijų įgyvendinamus projektus ir iniciatyvas, skirtas vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo skatinimui, senėjančios visuomenės problemų sprendimui. Renginyje dalyvavo MVG Grundtvig daugiašalio projekto “TACTICS: Lifelong Games” delegacija, kurios vardu projekto koordinatorius Ovagem Agaidyan pristatė projektą renginio dalyviams. Projektą įgyvendina institucijos iš Lietuvos, Austrijos, Vokietijos, Airijos, Turkijos ir Ispanijos.

Vėliau renginio dalyviai buvo pakviesti į Europos aikštę, kurios centre pastatytas didžiulis savanorių sukonstruotas gaublys kvietė vilniečius ir miesto svečius kartu su pasauline bendruomene pažymėti tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną ir sudalyvauti akcijoje - kurti sveikinimus viso pasaulio senjorams.

Renginys susilaukė didžiulio susidomėjimo: jame dalyvavo daugiau nei 80 dalyvių – senjorų, įvairių institucijų ir organizacijų, dirbančių švietimo, mokymosi visą gyvenimą, aktyvaus pilietiškumo, socialinės politikos įgyvendinimo srityse, atstovų
 
 

"ENLL" projekto darbo grupės seminaras
 
2012 m. rugpjūčio 30-31 d. Utrechte (Olandija) vyko MVG programos Grundtvig daugiašalio tinklo “ENLL. Mokytis niekada nevėlu! Skatinant mokymosi galimybes vėlesniame gyvenimo laikotarpyje“ darbo grupės seminaras “Kompetencijų tobulinimas suaugusiųjų mokymesi”.


Seminaro metu tinklo partneriai iš Nyderlandų, Lietuvos, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos pristatė gerosios patirties pavyzdžius, įgyvendinamus jų atstovaujamų institucijų.

 

Antrąją susitikimo dieną 2 kviestiniai pranešėjai iš Nyderlandų pristatė jų institucijų įgyvendinamus projektus. Dr. Don Ropes pristatė LLP Grundtig programos projektą SILVER, kuriuo siekiama sukurti ir padėti įtvirtinti unikalų holistinį požiūrį į kartų mokymąsi organizacijose. Dr. Henk Herman Nap pristatė LLP Grundtvig projektą LEAGE, kuris tiria žaidimų taikymo galimybes senjorų mokymesi.

 

SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.
 

Penktasis partnerių susitikimas
 
2012 m. balandžio 26-28 d. Valensijoje (Ispanija) vyko 5-asis MVG programos Grundtvig daugiašalio tinklo “ENLL. Mokytis niekada nevėlu! Skatinant mokymosi galimybes vėlesniame gyvenimo laikotarpyje“ partnerių susitikimas.


Susitikimo metu partneriai pristatė seminarų, kuriuos darbo grupės organizavo 2011 m. liepos – gruodžio mėnesiais, rezultatus. Seminaruose partneriai diskutavo apie naujus būdus ir metodus, kurie padėtų užtikrinti aktyvesnį vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą MVG renginiuose, skatintų aktyviau naudotis MVG programos teikiamomis galimybėmis, įskaitant mobilumą ir savanorystę, taip pat padėtų partneriams efektyviau bendradarbiauti su suinteresuotomis institucijomis ir organizacijomis savo šalyse.

 

Susitikimo metu partneriai kūrė nacionalinių tinklo renginių, kurie numatyti 2012 m. rudenį, planus, aptarė baigiamojo tinklo renginio – tarptautinės konferencijos, kuri vyks 2012 m. spalio mėnesį Sofijoje (Bulgarija), organizavimo eigą.

SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė ir direktorės asistentė Gintarė Daučiūnienė.

 

 
Projekto partnerių susitikimas

Gegužės 12 – 13 dienomis Vilniuje Neringos viešbutyje įvyko trečiasis Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG daugiašalių tinklų E-N.L.L Niekada nevėlu mokytis partnerių susitikimas.


SIH buvo atsakingi už susitikimo ir kultūrinės-pažintinės dalyvių programos organizavimą. Vilnius pasitiko svečius nuostabiu pavasarišku oru, žydinčiomis alyvomis ir kaštonais.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Austrijos, Olandijos, Šveicarijos, Vokietijos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Graikijos, Čekijos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos, Airijos, Rumunijos ir Lietuvos. SIH susitikime atstovavo V. Mirinavičiūtė, T. Pinigis, G. Kierienė.Šio susitikimo tikslas buvo aptarti projekto įgyvendinimo eigą, numatyti artimiausios ateities planus.


Susitikimo metu projekto partneriai iš Rumunijos, Šveicarijos ir Vokietijos pasidalijo mokymosi bei savanorystės vyresniame amžiuje populiarinimo gerosios patirties pavyzdžiais. Vėliau susitikimo dalyviai aptarė projekto pasirengimą 2012-iesiems – Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metams, darbo grupėse aptarė praktinių seminarų, kurie pagal projekto planą numatyti ateinantį rudenį, datas, temas, veiklas bei preliminarius rezultatus, pasiskirstė atsakomybėmis. Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai aptarė projekto sklaidos strategiją, susipažino su ataskaitų rengimo procedūromis. Nuspręsta kitą partnerių susitikimą surengti Valensijoje 2012 m. balandžio mėnesį.Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
 Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.

 
 http://www.sih.lt/index.php?cid=11381

 Antrasis projekto partnerių susitikimas Prahoje, Čekijoje, 2010 spalis

 2010 m. spalio mėnesio 14 – 15 dienomis Prahoje vyko antrasis Mokymosi visą gyvenimą programos GRUNDTVIG daugiašalių tinklų E-N.L.L Niekada nevėlu mokytis projekto partnerių susitikimas.

Pirmoji diena pagrinde buvo skirta World Caffee principu gerųjų patirčių susijusių su susitikimo tema analizei.

Antroji diena skirta aptarti tolimesnėms veikloms. Buvo sutarta kaip atnaujinti formą gerųjų patirčių aprašymui, pergrupuotos kategorijos ir sutarta, kad iki lapkričio mėnesio pabaigos visos gerosios patirtys turi būti sukeltos į projekto internetinį puslapį. Vėliau, iki š.m. gruodžio mėnesio pabaigos visi partneriai turi padaryti gerųjų patirčių analizę.

Susitikime taip pat buvo aptarti projekto valdymo klausimai, suderinti galutiniai veiklų terminai.

Susitikime dalyvavo visų dvidešimt penkių Europos organizacijų atstovai. Soros International House atstovavo Daiva Malinauskienė ir Gintarė Daučiūnienė.

 

Kitas projekto partnerių susitikimas suplanuotas 2011 metų sausio mėnesio 10 – 11 dienomis Dubline, Airijoje.


 Pirmasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, Bulgarijoje, 2010 kovas


2010 m. kovo 4-5 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo visų dvidešimt penkių Europos organizacijų atstovai. Susitikime buvo pristatytos projekto veiklos, pasidalinta rolėmis ir darbo veiklos sritimis bei aptarta veikla iki kito susitikimo, kuris planuojamas 2010 m. spalio viduryje. Soros International House atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė.
 


<!--[endif]-->

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House