ES projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“

Europos Sąjungos projektas „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje
ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“


(Projekto Nr.  08.4.1-ESFA-V-405-01-0001)___________________________________________________________________________________

SOCIALINES PASLAUGAS ADMINISTRUOJANČIŲ IR PASLAUGAS VAIKAMS, NEĮGALIESIEMS
IR JŲ ŠEIMOMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAI

Projekto laikotarpis: 2017 metų liepos 24d. – 2018 metų kovo 1d.

Projekto tikslai: suteikti žinių bei tobulinti įgūdžius, užtikrinančius tinkamą pagalbą vaikui, netekusiam tėvų globos, riziką patiriančiam vaikui ir jo šeimai; suteikti žinių bei tobulinti įgūdžius, užtikrinančius tinkamą pagalbą bendruomenėje neįgaliems, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią asmenims; suteikti žinių apie bendruomeninių paslaugų vaikams, netekusiems tėvų globos ir/ar patiriantiems riziką, organizavimą savivaldybėje ir jų kokybės užtikrinimą; bei suteikti žinių apie institucinę globos pertvarką, pasirengti būsimiems pokyčiams.

Soros International House vykdys mokymus keturiomis temomis visuose Lietuvos regionuose:

  1. „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams bei jų šeimoms“
  2. „Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas asmenims, turintiems proto, psichikos negalią, bei jų šeimoms“
  3. „Bendruomeninių paslaugų vaikams teikimas savivaldybėje“
  4. „Pokyčiai pereinant nuo institucinės globos prie paslaugų teikimo bendruomenėje“

Šiuo metu vyksta registracija į bandomuosius mokymus Klaipėdos regione.

Šis projektas yra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindamo Europos Sąjungos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr.  08.4.1-ESFA-V-405-01-0001) dalis.  Daugiau apie šį projektą galite pasiskaityti http://www.pertvarka.lt/.

________________________________________________________________________________

GLOBOS ĮSTAIGOSE GYVENANČIŲ TIKSLINIŲ GRUPIŲ ATSTOVŲ INDIVIDUALIŲ POREIKIŲ
ĮVERTINIMAS IR INDIVIDUALIŲ PLANŲ SUDARYMAS


Projekto laikotarpis: 2017 metų gegužės 1d. – 2017 metų rugsėjo 1d.

Projektu siekiama pasiruošti pertvarkai vertinant socialinių globos įstaigų gyventojų norus ir poreikius pagal paruoštą metodiką. Atlikus įvertinimus ekspertai (socialiniai darbuotojai, psichologai) sudarinėja individualius socialinės globos namų gyventojų planus. Jei vertinime nori dalyvauti ir gyventojo artimasis, įvertinimas ir individualaus plano sudarymas yra atliekamas ir jam.

Šio projekto pagrindinis tikslas yra atsižvelgti į žmonių, gyvenančių socialinės globos įstaigose, poreikius ir paskirti paslaugas, kurios turėtų būti suteiktos uždarius šias įstaigas. Išanalizavus individualius planus bus ruošiamas alternatyvių paslaugų tiekimas žmonėms, kuriems to reikia.

Soros International House atlieka vertinimus Vilijampolės, Didvyžių, Adakavo, Kalvarijų ir Strėvininkų socialinės globos namuose.

Birželio 13 dieną ministerijoje buvo pristatyti pradiniai vertinimų rezultatai gauti įvertinus Vilijampolės socialinės globos namų gyventojus.

Šis projektas yra Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendindamo Europos Sąjungos projekto „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ (Projekto Nr.  08.4.1-ESFA-V-405-01-0001) dalis.  Daugiau apie šį projektą galite pasiskaityti http://www.pertvarka.lt/.


Galutiniai vertinimų rezultatai

2017 m. rugsėjo mėnesį bus pristatyti Adakavo, Didvyžių, Kalvarijų, Vilijampolės ir Strėvininkų socialinės globos namų galutiniai vertinimų rezultatai. Ekspertai nuo birželio mėnesio atlikinėjo atidų šių globos įstaigų gyventojų vertinimą ir pagal gautą informaciją sudarinėjo individualius planus, kuriuose siūlė konkrečias paslaugas. Šie planai bus perduoti į LR Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministeriją, kur šie duomenys bus įvertinti ir naudojami teikiant alternatyvias paslaugas įvykus Pertvarkai.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House