Feel It projektas

Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

Feel It!

Pajausk skirtumą

HOME/2011/CFP/EIFX/CA/1961
Projekto pradžia – 2012 metų rugsėjį, trukmė – 18 mėnesių. Projekte dalyvauja 6 partneriai iš šešių Europos valstybių: Austrijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos. Projektą koordinuoja Verein Multikulturell, Austrija.
Projektas siekia paskatinti tarpkultūrinį dialogą ir atskleisti teigiamus migracijos aspektus. Jis prisidės prie informacijos sklaidos, pasaulėžiūros plėtimo bei neigiamų migracijos konotacijų paneigimo, pagilins priimančios visuomenės žinias apie sunkumus, su kuriais susiduria imigrantai. Projektas taip pat puoselės įvairių kultūrų vertinimą irgilesnį supratimą, spontanišką ir smagųjų pažinimą sužadinant visus pojūčius: regėjimą, klausą, lytėjimą, uoslę bei skonį („Įvairovės kelias“: 5 „stotelės“ viešojoje erdvėje, pristatančios trečiųjų šalių piliečių, gyvenančių partnerių valstybėse, kultūrinius ypatumus ir indėlį vietinėse bendruomenėse). Be to, jis užtikrins sklandesnę imigrantų integraciją, praplės migracijos istorijos žinių bagažą ir pridės pasitikėjimo savimi migrantams (tiek suaugusiems, tiek vaikams). Šis projektas prisidės prie viešosios nuomonės formavimo ir suvokimo, kad migracija yra neatskiriama žmonijos istorijos dalis, formavusi ir tebeformuojanti mūsų pasaulį.
Tikslinės grupės

·Vidurinių mokyklų moksleiviai

·Profesinių mokyklų mokiniai

·Trečiųjų šalių piliečiai, gyvenantys atitinkamose partnerių valstybių dalyse (Insbruke, Lesteryje, Madride, Sicilijoje, Štutgarte bei Vilniuje)

·Plačioji visuomenė

Tikslai

·Įvairiais būdais skatinti trečiųjų šalių piliečių, gyvenančių Europos Sąjungos valstybėse, integraciją – sukurti „Įvairovės kelią“, sudaryti mokymosi programą, organizuoti mokyklos projektų savaites, kurti plakatus.

·Atkreipti dėmesį į didžiulį migrantų indėlį priimančiose bendruomenėse bei skatinti tarpkultūrinį dialogą.

·Tiek migrantams, tiek priimančiosioms bendruomenėms priminti apie vis didėjančią kultūrinę įvairovę ir apie tai, kokių galimybių ji suteikia Europos Sąjungos šalims.

·Kovoti prieš rasizmą, ksenofobiją, stereotipus ir prietarus ilgalaikėmis priemonėmis: vaikams bei paaugliams pristatyti migracijos, integracijos ir kultūrinės įvairovės tematiką ankstyvame amžiuje.

·Pristatant migraciją bei kultūrinę įvairovę prisidėti prie pozityvaus požiūrio į šiuos reiškinius skleidimo plačiojoje visuomenėje.

Rezultatai

·„Įvairovės kelio“, sudaryto iš 5 „stotelių“, padėsiančių interaktyviu bei jutiminiu būdu pajusti kultūrinius skirtumus, sukūrimas kiekvieno partnerio šalyje.

·Vidurinių mokyklų moksleivių supažindinimas su kultūrinės įvairovės ir migracijos temomis bei jųpagalba kuriant ir įgyvendinant „Įvairovės kelio“ stoteles.

·Mokymo gairių, skirtų įvairių mokomųjų dalykų (istorijos, geografijos, muzikos ir kitoms pamokoms) programoms papildyti kultūrinės įvairovės ir migracijos temomis, sukūrimas.

·„Feel It!“ projektų savaitės organizavimas vidurinėse mokyklose, siekiant pristatyti migracijos ir integracijos tematiką ir skatinti tarpkultūrinį dialogą tarp vietos bendruomenių ir trečiųjų šalių migrantų.

·Projekto veiklų ir rezultatų pristatymas projekto tinklalapyje.

·YouTubekanalo sukūrimas, skrajučių, plakatų bei projekto žurnalo išleidimas.


Projekto "Feel It! Pajausk skirtumą" mokymo gairės

Kviečiame susipažinti su projekto sukurtomis mokymo gairėmis, skirtomis įvairių mokomųjų dalykų programoms papildyti kultūrinės įvairovės ir migracijos temomis.
Knyga "Feel It! Curriculum Guidelines" anglų kalba
"Feel It! Curriculum Guidelines" lietuvių kalba


Projekto "Feel It! Pajausk skirtumą" filmukai apie kultūrinę įvairovę ir ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginius

Ar kadasusimąstėte, kokius jausmus ir mintis Jums sukelia žodžių junginys "kultūrinė įvairovė"? Kas ji? Ar Jūsų mieste, kuriame gyvenate, ji dažnai sutinkama? Jeigu taip, tai kur daugiausia? O ką apie kultūrinę įvairovę mano kiti?

Kviečiame pažiūrėti specialiai projektui kurtą filmuką ir išgirsti, kaip į šiuos klausimus atsako įvairių tautybių, amžiaus ir profesijų kalbinti žmonės:
Kultūrinė įvairovė

Koks gi tas "Įvairovės kelias" Lietuvoje? Dainingas, kūrybingas, smagus ir įsimintinas. Kviečiame pažiūrėti ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginių įsimintiniausias akimirkas:
Ekspozicijos "Įvairovės kelias" akimirkos


Projekto "Feel It! Pajausk skirtumą" baigiamasis sklaidos seminaras

Vasario 27 d. Soros International House kartu su „Kauno įvairių kultūrų centru“ organizavo Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos projekto „Feel it“ baigiamąjį sklaidos seminarą. Jo dalyviams, vidurinių ir profesinių mokyklų mokytojams bei susidomėjusiems kitų institucijų atstovams, buvo pristatytas per visą Lietuvą nusidriekęs „Įvairovės kelias“ ir projekto partnerių sukurtos „Mokymo gairės bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio rengimo centrų mokytojams“. Seminaro dalyviai atliko praktinę užduotį ir aptarė, kaip integruoti kultūrų įvairovės elementus į ugdymo procesą. Vienas iš šio projekto herojų, Džonas Kasimba, papasakojo apie savo gimtinę Keniją ir apie savo sėkmės istoriją Lietuvoje bei atsakė į gausius seminaro dalyvių klausimus. Po pristatymų seminaro dalyviai aktyviai diskutavo apie migraciją, toleranciją ir kultūrų įvairovę.

Nuotraukų galerija


Baigiamasis projekto "Feel It" partnerių susitikimas vyko Madride, Ispanijoje

Sausio 20-22 d. Madride (Ispanija) vyko Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos projekto “Feel It! Pajausk skirtumą” baigiamasis partnerių susitikimas. Tris dienas trukusiame susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Austrijos, Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos.

Susitikime partneriai išsamiai pristatė kiekvienoje šalyje suorganizuotus „Įvairovės kelio“ renginius: aptarė renginių scenarijus, pasirengimo etapus, papasakojo apie renginių eigą bei apimtį kiekvienoje šalyje,pasidžiaugė sėkme, pasiektais rezultatais ir puikiais dalyvių bei lankytojų atsiliepimais.

Toliau susitikimo dienotvarkėje partneriai detaliai pristatė „Feel It“ projekto savaites mokyklose: diskutavo apie tai, kaip vyko šios savaitės renginiai kiekvienoje šalyje, kaip juose dalyvavo mokyklų bendruomenės, kokių atsiliepimų buvo sulaukta.

Taip pat projekto partneriai turėjo galimybę dalyvauti projekto partnerio ir šio susitikimo organizatoriaus OEI (The Organization of Ibero-American States for the Education, Science and Culture) „Įvairovės kelio“ ekspozicijos atidarymo renginyje, kuris vyko „La Casa Encendida“ kultūros centre.

SIH šiame susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, akademinės veiklos koordinatorė Jolanta Šatienė, projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

„Įvairovės kelias“ šiltai sutiktas Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre
„Įvairovės kelio“ ekspozicija susidomėjo ir į savo įstaigą ją atvežti pakvietė Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro direktorius Mindaugas Libikas.

Lapkričio 18 dieną Soros International House komanda atvyko į mokymo centrą ir ten ne tik šios, bet ir kitų Panevėžio švietimo įstaigų atstovams pristatė projektą „Feel It“, pagrindines jo idėjas, renginius ir pakvietė drauge pereiti „Įvairovės kelią“. Ekspozicija visą savaitę svečiuosis Panevėžio suaugusiųjų mokymo centre ir kvies ne tik savo bendruomenę, bet ir kitų miesto mokyklų mokinius ir mokytojus aplankyti „Įvairovės kelią“.

„Feel It“ projekto idėjų ir „Įvairovės kelio“ koncepcijos įkvėpti mokytojai savo mokyklose ir mokymo centruose tęs socialinę iniciatyvą, savo pamokas paįvairindami Soros International House parengtomis su kultūrų įvairove ir trečiųjų šalių piliečių imigracijos temomis susijusiomis užduotimis.
 

"Įvairovės kelias" Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo renginyje

Lapkričio 15 d. Marijampolėje ne tik pradėta Suaugusiųjų švietimo savaitė, bet ir pristatytas suaugusiųjų švietimo atstovų susidomėjimo sulaukęs "Įvairovės kelias".

Savaitės šūkis "Suartėjimai: nuo asmeninės savasties iki Europos piliečio" vedė atidarymo renginio dalyvius į pasaulio kultūrų įvairovę pristatančią projekto "Feel It" ekspoziciją.

Suaugusiųjų šveitėjai, Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos regionų centrų atstovai ir kiti Suaugusiųjų švietimo savaitės rengėjai bei svečiai ne tik klausėsi profesoriaus Liberto Klimkos paskaitos apie Lietuvos išskirtinumą, skirtingų Lietuvos regionų prisistatymų ir kitų atidarymo renginio dalių, tačiau Soros International House direktorės jie taip pat buvo susipažindinti su projekto "Feel It" idėjomis, nuveiktais darbais bei čia pat aplankė ekspoziciją, aktyviai rašė linkėjimus imigrantams iš trečiųjų šalių ir domėjosi pasaulio kultūrų panašumais, skirtumais bei imigracijos klausimais.

VšĮ „Soros International House“, pristatydama "Feel It" projektą, tą pačią dieną sulaukė pripažinimo ir už kitą jau įgyvendintą Mokymosi visą gyvenimą programos projektą "Integra" - tapo šios savaitės projektų konkurso laureatu ir buvo apdovanotas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos diplomu.
 

„Įvairovės kelias“ Vilniaus mokyklose

„Feel It – Pajausk skirtumą“ projekto ekspozicija „Įvairovės kelias“ ir su juo susiję renginiai ėmė keliauti po Vilniaus mokyklas.

Lapkričio pradžioje „Įvairovės keliu“ žengė socialiniu projekto partneriu tapusi Vilniaus Viršuliškių mokykla ir jau pradėjusi projekto „Feel It“ mokyklos savaitę. Ekspoziciją aplankė visos, pradedant 4 ir baigiant 10, mokyklos klasės, lydimos savo mokytojų ir auklėtojų. Viršuliškių mokyklos mokiniai aktyviai domėjosi pasaulio kultūrų įvairove, susipažino su trečiųjų šalių piliečių imigracijos Europos Sąjungoje ir Lietuvoje tema.Po „Įvairovės kelio“ pristatymo mokinių laukia projekto „Feel It“ temoms skirtos pamokos, į kurias mokyklos mokytojai integruoja Soros International House parengtas užduotis.

Lapkričio 11 dieną ekspozicija persikėlė į dar vieną socialinio partnerio mokyklą – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnaziją, kurioje aktyvi ir talentinga 3 E klasė, auklėjama mokytojos Alos Mylko, drauge su Soros International House komanda taip pat pristatė „Feel It – Pajausk skirtumą“ projektą. Čia gausus gimnazistų būrys lankėsi „Įvairovės kelio“ stotelėse, susipažino su juos dominusiais imigracijos klausimais, kultūrų įvairove. Šių temų aptarimas buvo pratęstas pamokose, kuriose gimnazistai atliko su jomis susijusias užduotis: žiūrėjo filmą apie meksikiečių imigrantų gyvenimą Jungtinėje Karalystėje, dalyvavo pasaulio geografijai skirtame protų mūšyje, skaičiavo ne tik arabiškais, bet ir romėniškais, kiniškais ir kitais pasaulio skaitmenimis.
Antroje lapkričio pusėje "Įvairovės kelio" Arbatų stalelis ir Tolerancijos delnas sugrįžo namo – visa projekto "Feel It" ekspozicija atkeliavo į Vilniaus statybininkų rengimo centrą, kurio mokiniai, padedami dėstytojų, ir pagamino minėtų stotelių atributiką. Čia mokyklos bendruomenė šiltai sutiko SIH komandą, aktyviai ėjo "Įvairovės keliu" ir domėjosi projekto idėjomis. Švietimo įstaiga tądien svečiuose sulaukė Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokinių, kuriuos taip pat pakvietė susipažinti su „Įvairovės keliu“.
Kaip ir kitose mokyklose, Vilniaus statybininkų rengimo centre į pamokas pradėtos integruoti "Feel It" projekto užduotys, leidžiančios dar giliau pažvelgti į kultūrų įvairovę, imigracijos klausimą ir geriau pažinti trečiąsias šalis. Soros International House džiaugiasi VSRC rodoma iniciatyva ir aktyviu dalyvavimu projekte.
Gruodžio 3 - 4 d. „Feel it“ projekto „Įvairovės kelias“ nusidriekė į Vilniaus „Sietuvos“ progimnaziją, kuri tapo dar vienu bendradarbiavimo partneriu. Pirmąją dieną, susitikomo su mokytojais metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis bei visiems mokytojams pristatytas projektas, jo tikslai ir mokyklų savaitės užduotys, kurias mokytojai integruos į savo pamokas. Kitą dieną visos klasės ėjo „Įvairovės keliu“, gyvai domėjosi ekspozicija ir pristatoma informacija. Jaunesnius daugiau domino kultūrų įvairovė, vyresnius – aktuali informacija apie imigraciją, su ja susiję reiškiniai. Per ateinančias savaites, integruotų pamokų metu mokiniai, pratęs šios temos nagrinėjimą.

Atsiliepimai apie renginį:


„Panoramoje“ sėkmingai pristatytas ir gausaus būrio lankytojų aplankytas „Įvairovės kelias“

Beveik visą savaitę (spalio 21 – 24 d.) prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“, Vilniuje, vyko Soros International House organizuoti „Įvairovės kelio“ renginiai, kuriuose apsilankė ne tik „Panoramos“ lankytojai, bet ir specialiai su pažintine – kultūrine programa susipažinti atvykę įvairių Vilniaus miesto mokyklų moksleiviai ir jų mokytojai.

Kiekvienas „Panoramos“ svečias šią savaitę galėjo pajusti kultūrų įvairovę, apsilankęs vienoje iš penkių „Įvairovės kelio“ stotelių: užuosti pasaulio įvairovę sustodamas prie „Arbatų stalelio“, išvysti skirtingus tautinius kostiumus ir pasiklausyti tradicinės įvairių kultūrų muzikos „Folkloro stotelėje“, susipažinti su imigrantų, atvykusių gyventi į Lietuvą iš trečiųjų šalių, sėkmės istorijomis, ne tik pamatyti, iš kur ir kodėl į Europos Sąjungą ir į Lietuvą atvyksta trečiųjų šalių piliečiai, bet ir išsiųsti jiems linkėjimus, užrašytus specialiose atvirutėse. Galiausiai visi norėjusieji savo toleranciją visoms pasaulio kultūroms išreiškė simboliniu „Tolerancijos delno“ palietimu.

Be „Įvairovės kelio“ ekspozicijos jos lankytojai kiekvieną dieną dalyvavo vis kitame kultūriniame – pažintiniame renginyje. Simbolinė „Įvairovės kelio“ pradžia – jo atidarymo koncertas, pristatęs tolimiausių pasaulio kraštų (Afrikos, Lotynų Amerikos, Europos rytų ir kt.) kultūras. Antradienį baltarusiškus šokius, žaidimus ir dainas „Įvairovės kelio“ svečiams dovanojo Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos moksleiviai.Trečiadienį visi susipažino su mandalų istorija ir patys išbandė jos kūrimo meną. „Įvairovės kelio“ savaitės renginių ciklą užbaigė kiniškos arbatos ceremonija.

Ekspozicijos lankytojai ir renginių dalyviai šiltai atsiliepė apie „Įvairovės kelią“ bei linkėjo tokiai interaktyviai – kultūrinei savaitei tapti tradicija.

Soros International House savo ruožtu dėkoja socialiniams projekto partneriams, talkinusiems rengiant ir pristatant „Įvairovės kelią“ – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijai, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijai ir Vilniaus statybininkų rengimo centrui.

Taip pat esame dėkingi prekybos ir laisvalaikio centrui „Panorama“, ne tik „Įvairovės keliui“ suteikusiam patalpas, bet ir palaikiusiam socialinę – edukacinę iniciatyvą.

Sulaukusi sėkmės ekspozicija greitu metu iškeliaus į mokyklas, kuriose bus organizuojamos „Įvairovės kelio“ mokyklų savaitės. Taip pat ji bus pristatyta ir kituose miestuose įvairių renginių metu.
Atsiliepimai apie renginį:

Projekto socialinių partnerių susitikimas.

2013 m. rugsėjo 23 d. Soros International House įvyko Feel It! („Pajausk skirtumą“) projekto socialinių partnerių susitikimas. Jame dalyvavo SIH ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos bei Vilniaus statybininkų rengimo centro atstovai (jų mokiniai ir mokytojai).

Susitikimo metu aptarti SIH ir socialinių partnerių nuveikti darbai, pristatytos naujos projekto renginių organizavimo ir turinio idėjos. Projekto dalyviai aptarė du svarbiausius artėjančius renginius – Įvairovės kelią viešojoje erdvėje ir projektų savaitę socialinių partnerių švietimo įstaigose.
 

Susitikimai su socialiniais projekto Feel It! partneriais
Feel It! – Pajausk skirtumą – tai Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijosprogramos projektas, kurio pagrindinis tikslas – skatinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į ES valstybių narių visuomenes.To siekiama atkreipiant dėmesį į migracijos svarbą kultūrinei įvairovei ir, tuo pačiu, vieningos Europostapatybės kūrimu paremtam pasauliniam Europos konkurencingumui.

Pagrindinis šio projekto rezultatas – Įvairovės kelias, atskleidžiantis skirtingų etninių grupių kultūrinius ypatumus ir kaip ši įvairovė praturtina Europos kultūrą. Tiek į „Įvairovės kelio“ kūrimą, tiek į jį sudarančių 5 stotelių kūrimą kiekvienoje valstybėje įtraukiami vidurinių ir profesinių mokyklų moksleiviai.

SIH, vykdanti projektą Lietuvoje, bendradarbiauja su trimis mokyklomis: Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija bei Vilniaus statybininkų rengimo centru. Balandžio 15-19 dienomis vyksta darbiniai susitikimai su šių švietimo įstaigų atstovais, mokiniais bei mokytojais. Jų metu detaliai aptariami Įvairovės kelio kūrimo aspektai, planuojami artimiausi darbai. Visi socialiniai partneriai entuziastingai dalinasi idėjomis ir pradeda ruošti Įvairovės kelią.

 

Antrasis partnerių susitikimas vyko Palerme, Italijoje
Kovo 4-6 d. Palerme (Italija) vyko Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos projekto “Feel It! Pajausk skirtumąpartnerių susitikimas. Tris dienas trukusiame susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Austrijos, Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos ir Didžiosios Britanijos.

Pirmąją dieną visi projekto partneriai pristatė „Įvairovės kelio“ (5 instaliacijos kiekvienoje partnerių šalyje, kurios padėtų interaktyviai patirti kultūrinę įvairovę) kūrimo kiekvienoje šalyje eigą. Nuodugniai išanalizuoti jų ypatumai ir įgyvendinimo niuansai. Antrąją dieną nuspręsta dėl plakatų bei kitų sklaidos priemonių dizaino ir gamybos, projekto tinklalapio turinio. Daug dėmesio teko mokymo gairių, skirtų įvairių mokomųjų dalykų (istorijos, geografijos, muzikos ir kitoms pamokoms) programoms papildyti kultūrinės įvairovės ir migracijos temomis, sukūrimui. Trečiąją dieną vyko diskusija dėl projektų savaitės organizavimo partnerių valstybėse. Taip pat aptarta projekto sklaidos strategija, ilgalaikiškumas bei nuolatinio kokybės užtikrinimo svarba.

SIH partnerių susitikime atstovavo projektų vadybininkė Aistė Dabulevičiūtė.

Susitikimo akimirkos....

 


Pirmasis projekto "Feel It" partnerių susitikimas vyko Insbruke, Austrijoje
Spalio 22-24 d. Insbruke (Austrija) vyko projekto „Feel It“ partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto koordinatorius Verein Multikulturell (Austrija). Jame dalyvavo projekto partneriai iš Austrijos, Didžiosios Britanijos, Italijos, Ispanijos, Lietuvos bei Vokietijos.

Susitikimas truko tris dienas. Pirmąją dieną buvo pristatyti projekto tikslai, metodai bei rezultatai. Peržiūrėti partnerių įsipareigojimai, konkrečios užduotys ir pasidalinta atsakomybėmis.Aptartas veiklos planas bei nuodugniai išanalizuotas „Įvairovės kelio“ (5 instaliacijos kiekvienoje partnerių šalyje, kurios padėtų interaktyviai patirti kultūrinę įvairovę) įgyvendinimas. Antrąją dieną pristatytas projekto tinklalapis bei logotipas, apsvarstyta projekto sklaida. Paskutiniąją susitikimo dieną aptarti finansiniai reikalai, projekto vertinimo strategija bei tęstinumas.

Susitikimo pabaigoje susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos itin teigiamai įvertino susitikimo dalyviai iš visų šalių.

SIH šiame partnerių susitikime atstovavo projektų vadybininkė Aistė Dabulevičiūtė.
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House