Vilniuje įvyko penktasis projekto "LeaCoMM" partnerių susitikimas
2015 06 18   Vilniuje įvyko penktasis projekto "LeaCoMM" partnerių susitikimas

2015 m. birželio 17-19 d. Vilniuje įvyko penktasis projekto LeaCoMM partnerių susitikimas, kurį organizavo šio projekto koordinatoriai Soros International House (SIH). Šio susitikimo metu projekto partneriai iš Airijos, Graikijos, Lietuvos, Slovėnijos, Turkijos ir Vokietijos bei projekto išorinė vertintoja Eilina Dailidienė turėjo puikią galimybę susitikti su Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros  vykdančiosios agentūros (EACEA) atstove p. Michele Grombeer.

Pirmąją susitikimo dieną projekto partneriai trumpai apžvelgė savo kuruojamų veiklų paketų įgyvendinimo eigą bei pasiektus rezultatus, taip pat kartu su ponia Grombeer aptarė po projekto pažangos ataskaitos parengto veiksmų plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

Vėliau dienos eigoje partneriai pristatė ir aptarė LeaCoMM platformos turinio testavimo kiekvienoje šalyje rezultatus, diskutavo ir priėmė sprendimą dėl testavimo ataskaitos struktūros, apžvelgė pasiekimus projekto viešinimo ir rezultatų sklaidos srityje, susipažino su apibendrintais vidinio vertinimo rezultatais po partnerių susitikimo Dubline, taip pat apsvarstė svarbius vidinio ir finansinio atsiskaitymo. 

Dienos pabaigoje susitikimo viešnia p. Grombeer išreiškė pasitenkinimą projekto eiga ir pasiekimais. Ji pažymėjo, kad vykdančioji agentūra EACEA skiria ypatingą dėmesį tokio pobūdžio projektams, kadangi jie padeda spręsti aktualias nūdienos problemas  ir gali suteikti potencialios naudos švietimo sektoriui. Viešnia taip pat informavo apie agentūros ketinimus siūlyti šį projektą kaip gerosios patirties pavyzdį kitiems europiniams projektams.

Kitos dvi susitikimo dienos buvo skirtos praktiniam darbui: vadovaujant už šį veiklų paketą atsakingam partneriui Schulamt (Štutgartas, Vokietija), projekto partneriai  dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, skirtose galutinių projekto produktų kūrimui.

Susitikime partneriai diskutavo apie projekto baigiamąją konferenciją, kuri skiriama pristatyti projekto rezultatus, taip pat detaliau supažindinti plačiąją visuomenę su projektu, sukurta platforma bei galimybėmis, kurias ji gali suteikti mokytojams ir kitiems švietimo srities profesionalams.

LeaCoMM projekto baigiamoji konferencija įvyks 2016 m. vasario 18-19 d. Štutgarte (Vokietija). Detalesnę informaciją apie konferenciją ir dalyvio registracijos formą  skelbsime projekto interneto svetainėje adresu http://www.leacomm.eu.
Susitikimo pabaigoje partneriai aptarė ir patvirtino veiksmų planą artimiausiam projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, buhalterė Elvyra Mikelevičienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Fotogalerija

Atgal
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House