V-Lang projektas

 

 


“V-Lang –Kūrybiškas ir visiems prieinamas kalbų mokymas virtualiose erdvėse “

Mokymosi visą gyvenimą programa, KA3, daugiašaliai projektai

www.v-lang.eu

V-Lang nori prisidėti prie novatoriškų kalbų mokymo formų propagavimo, pasitelkiant modernias technologijas kalbos kursų kūrimui ir jų įgyvendinimui.

Konkrečiai, V-Lang siekia plačiai naudoti virtualaus mokymo aplinką distanciniam kalbų mokymui, kuri jau sėkmingai buvo išbandyta komercinių produktų, tokių kaip kalbos/inė laboratorija.

Virtualių 3D erdvių panaudojimas distanciniam kalbų mokymui suteikia galimybę naudotis visa audio komunikacine sistema, kuri leidžia studentams praktiškai pritaikyti savo kalbinius įgūdžius virtualių realijų ir socialinėje aplinkose, bendradarbiavimo ir problemų sprendimu paremto mokymosi aplinkose, kurios skatina jų kūrybiškumą ir naujoves.

Siekiant šio tikslo, V-Lang strategija yra orientuota į priemonės (įrankio) kūrimą, testavimą ir sklaidą, kuri bus parengta naudojant visiems prieinamus šaltinius ir kuri leis greitai integruoti virtualią aplinką į distancinį kalbų mokymąsi.

Priemonė (įrankis) pateiks jau parengtą instaliavimui internetinį kaimą (bendravimui su internetine bendruomene) ir klases, tuo būdu sukuriant virtualių realijų ir mokymosi kartu aplinkas, taip pat metodines gaires, kurios padės įvertinti šio naujoviško priėjimo prie tradicinio kalbų mokymo distanciniu būdu poveikį ir integraciją.

Galutinis produktas bus prieinamas ir lengvai naudojamas įrankis kalbų mokymo paslaugų teikėjams ir lengvai pasiekiama ir patraukli aplinka besimokantiesiems, ypač tiems, kuriems gresia atskirtis.

Tikslai:

1. Sukurti V-Lang priemonę/įrankį

- parengti naudojimui ir atnaujinti virtualią aplinką, kurioje būtų internetinis kaimas, klasės, ir susitikimų salės

- visiems prieinamų šaltinių programinė įranga, kuria naudosis mokytojai ir mokiniai mokymo patirties organizavimui

- parengti metodines gaires apie distancinio/mišraus ir virtualaus mokymo integraciją.

2. Atlikti pilotavimo testą 3 ES šalyse

3. Plačiai skleisti projekto rezultatus, siekiant didinti informuotumą tarp įmonių ir mokslo organizacijų apie teikiamas šio mokymo galimybes .


2011 m. lapkričio 17 d. Varšuvoje Mokymosi visą gyvenimą programos projekto “V-Lang” partneriai surengė tarptautinę konferenciją  “Future Language Learning Now: Innovative Applications and Methods for Language Training”, kurios tikslas buvo pristatyti ir aptarti naujausias tendencijas bei galimybes IKT ir virtualiųjų pasaulių taikymo kalbų mokymui.

Daugaiu apie konferenciją...Jaunieji SIH vasaros dienos stovyklos dalyviai išbandė "V-lang" projekto virtualią platformą

Birželio pradžioje SIH dienos stovyklautojai turėjo unikalią galimybę sudalyvauti netradicinėje anglų kalbos pamokoje, korioje buvo panaudota projekto "V-lang" virtuali platforma bei interaktyvioji lenta.


Vaikai su didžiuliu susidomėjimu tyrinėjo platformą, naršė virtualią aplinką, interaktyviai bendravo su savo mokytoja, išradingai "pasislėpusia" kitoje auditorijoje.
SIH dėstytojai išbandė "V-lang" projekto virtualią platformą

Balandžio mėnesį "V-lang" projektas ir sukurta virtuali platforma buvo pristatyti SIH dėstytojams.


Jie turėjo galimybę ne tik susipažinti su projektu, jo įdėjomis, bet ir išbandyti virtualią mokomąją aplinką, sukurti savo avatarus, apsilankyti virtualiose klasėse, pabendrauti virtualiai.


Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
 Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


 http://www.sih.lt/index.php?cid=11381


Antrasis projekto partnerių susitikimas Patras mieste Graikijoje, 2010 rugsėjis

Antrasis Mokymosi visą gyvenimą / skersinės programos projekto “V-Lang – Kūrybiškas ir visiems prieinamas kalbų mokymas virtualiose erdvėse“ partnerių susitikimas vyko 2010 m. rugsėjo 15-18 d. Patras mieste, Graikijoje. Susitikimo metu buvo aptarti gerosios patirties pavyzdžiai naudojant virtualias erdves kalbų mokymui, partneriai dalyvavo interaktyvioje sesijoje, aptarė metodinių gairių rengimą bei būsimus darbus projekte.


Pirmasis projekto partnerių susitikimas Pamplonos mieste, Ispanijoje, 2010 kovas

Pirmasis Mokymosi visą gyvenimą / skersinės programos projekto “V-Lang – Kūrybiškas ir visiems prieinamas kalbų mokymas virtualiose erdvėse“ partnerių susitikimas vyko 2010 m. kovo 14 – 17 dienomis Pamplonos mieste, Ispanijoje. Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Graikijos, Vokietijos, bei projekto koordinatoriai iš Ispanijos. Susitikimo metu buvo pasiskirstyta veiklomis, pareigomis bei rolėmis projekte, aptartas veiklos planas bei sklaidos galimybės.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House