Keliaukime mokydamiesi kalbų


SIH koordinuojamas Nordplus/Horizontal projektas "Keliaukime mokydamiesi kalbų"
SIH vykdoNordplus/Horizontal projektą "Keliaukime mokydamiesi kalbų". Projekto partneriai: Danija, Suomija, Švedija, Estija.

 

 

Projekto tikslas:

 

- pasiekti žmones, kurie, naudodamiesi viešuoju transportu (tarptautinių reisųautobusais) keliauja po Baltijos (Lietuvą, Estiją) ar Skandinavijos šalis (Suomiją, Daniją, Švediją) dirbti, mokytis, turizmo ar verslo reikalais. Padėti šiems žmonėms suvokti tos šalies, į kurią jie vyksta, kalbos ir elgesio normų svarbą.

 

Projekto veikla:

 

- parengti tikslinių grupių poreikių analizę;

 

- parengti ir pagaminti patraukliasvaizdines ir mokomąsias priemones;

 

- pravesti bandomąją kampaniją tarptautinių reisų autobusuose, naudojant parengtas priemones;

 

- sukurti projekto svetainę;

 

- organizuoti partnerių susitikimus ir tarptautines konferencijas;

 

- parengti galutinį produktą - kasdienių pokalbių knygelesšalių projekto partnerių kalbomis (lietuvių, estų, danų, švedų, suomių)ir DVD su įrašais bei išplatinti juos tikslinių grupių tarpe;

 

- dalyvautitarptautinėje turizmo ir švietimo mugėje vienoje iš partnerių šalių, pristatant galutinį produktą.

 

Projekto rezultatai.

 

Siekti, kad projekto veikla padėtų žmonėms išmokti bent keletą būtiniausių frazių šalių,į kurias jie vyks, kalbomis. Tai skatintų toleranciją ir pagarbą kitoms tautoms ir kultūroms bei savo šaliai. Kita vertus, tai padėtų žmonėms jaustis komfortabiliau keliaujant po svečias šalis beiprisitaikyti prie naujos gyvenamos aplinkos, atviriau bendrauti. Taipadėtųžmonėms tapti atviresniais vieni kitiems. Taip pat tai skatintų studentų bei darbo jėgos mobilumą tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių.

____________________________________________________________________________________________

Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


http://www.sih.lt/index.php?cid=11381


Tarptautinė konferencija “Rečiau vartojamų Europos kalbų mokymo inovacijos“ Švedijoje, 2010 balandis

Baigiamasis Nordplus/Horizontal projekto “Keliaudami mokykimės kalbų” renginys - tarptautinė konferencija “Rečiau vartojamų Europos kalbų mokymo inovacijos“ įvyko balandžio 16 d.Järfällos mieste, Švedijoje. Konferencijos metu buvo apžvelgta projekto veikla ir pristatytas galutinis produktas.

Projekto koordinatorė ir Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė ir konferencijos organizatorė Švedijoje Christina Erenvidh pasveikino konferencijos dalyvius iš Estijos, Lietuvos (konferencijoje dalyvavo atstovė iš Lietuvos ambasados Stokholme ir iš Švietimo mainų paramos fondo), Švedijos, Suomijos, Danijos ir Lenkijos. Mero pavaduotoja Eva Lennström ir NT-Gymnasiet direktorė Gunilla Carlsson taip pat pasveikino dalyvius ir palinkėjo jiems vaisingo ir sėkmingo darbo konferencijos metu.

Plenarinės sesijos metu pranešimus skaitė Brigitta Lingren, Språkrådet iš Nordic asociacijos,

Integracijos komisarė Ewa Hillerström ir kalbų komisarė Eva-Marie Ek.

Po plenarinės sesijos konferencijos dalyviai tęsė darbą dvejose darbinėse grupėse. Viena iš šių darbinių grupių buvo skirta įnovatyvių kalbinių projektų pristatymui. Tai projektai, kurie pabandė žmones sudominti kalbų mokymusi netradiciniais būdais. Kitoje darbinėje grupėje pristatė naujus kalbų mokymo metodus

Visos konferencijos metu vyko projektų mugė, kurios metu dalyviai ne tik galėjo pasidalinti patirtimi, bet ir užmegzti naujus ryšius.

Konferencijos dienotvarkė

Nuotraukų galerija
"Mokymasis. Studijos. Karjera 2010"

2010 m. vasario 4-6 dienomis Litexpo parodų rūmuose vyko tarptautinė paroda "Mokymasis. Studijos. Karjera 2010". Soros International House stende buvo galima rasti informacijos apie kalbų mokymą, ruošimą (si) egzaminams, vasaros stovyklas ir dalyvavimą tarptautiniuose projektuose.

Vienas iš SIH veiklos pagrindinių akcentų buvo Nordplus/Horizontal projekto “Keliaukime mokydamiesi kalbų” veiklos pristatymas. Plakatai, kviečiantys dalyvauti viktorinoje, pritraukė nemažai lankytojų. Viktorina, kurios metu lankytojai turėjo atsakyti į klausimus apie šio projekto partnerių šalių Estijos, Danijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos kultūrą, istoriją, kalbą. Šio renginio tikslas buvo skatinti domėjimąsi Šiaurės ir Baltijos šalimis. Pagrindinis prizas viktorinos nugalėtojui - nemokami anglų kalbos kursai 2010 m. pavasario trimestre.
Iš Baltic EXPRO 2009 Šiauliuose

Lapkričio 12 d. Šiauliuokse vyko Baltic EXPRO 2009 projektų mugė, kurios metu lankytojai galėjo susipažinti su rezultatais, kurių pasiekė 3 Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) švietimo institucijos, dalyvaudamos įvairiuose europiniuose projektuose (Nordplus, Grundtvig, Erasmus, Comenius ir Leonardo da Vinči). Mugės lankytojai galėjo susipažinti su šių projektų produktais, taip pat pabendrauti su koordinatoriais.

 

 

Mūsų projektas “Keliaukime mokydamiesi kalbų“ (Language on the Move) turėjo nemažą pasisekimą lankytojų tarpe. Didelį susidomėjimą sukėlė parengtas DVD su mokomąja medžiaga ir nemažai žmonių

( kurių tarpe buvo svečiai iš Estijos ir Latvijos), aplankiusių mūsų stendą, pageidavo jį įsigyti. Jų nuomone-tai puiki medžiaga savarankiškam kalbų mokymuisi.
 


Trečiasis Nordplus/Horizontal projekto "Keliaukime mokydamiesi kalbų" partnerių susitikimas

Kopenhagoje, 2009

Lapkričio 7-8 dienomis įvyko trečiasis SIH koordinuojamo Nordplus/Horizontal projekto "Keliaukime mokydamiesi kalbų" partnerių susitikimas Kopenhagoje.

Tai buvo labai darbingas susitikimas. Šį kartą partneriai susitiko aptarti ir įvertinti jau pasibaigusios kampanijos, kuri vyko viešajame transporte, rezultatus. Jie parengė savo pravestos kampanijos pristatymą pagal iš anksto projekto koordinatorių parengtą klausimyną. Kadangi partneriai iš Estijos, Švedijos ir Suomijos pravedė bandomąją kampaniją Tallinksilja kelte, keliaujančiame maršrutu Stokholmas-Helsinkis, Helsinkis-Talinas, Talinas-Stokholmas, Helsinkis-Talinas, tai kiekvienas iš jų pristatė tą kampanijos dalį, kurią organizavo. Jie pasakojo apie problemas, su kuriomis teko susidurti, ar ši kampanija patenkino jų lūkesčius, koks buvo poveikis tikslinėms grupėms ir t.t. Partneriai iš Lietuvos pristatė bandomąją kampaniją EuroLines autobusuose.

 

 
 

 

Projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė apibendrino ir teigiamai įvertino pravestas kampanijas bei išvardino visą eilę dalykų į kuriuos turėtų atkreipti dėmesį danų partneriai, ruošdamiesi savo kampanijai.

 

 

 

Antrąją susitikimo dieną partneriai aptarė finansinius reikalus, projekto sklaidą bei daug dėmesio skyrė projekto baigiamojo renginio-tarptautinės konferencijos organizavimui, kuri vyks balandžio mėnesį Stokholme.

 

 

 

Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai ir dalyviai pasidalino savo mintimis apie atliktą darbą.


 
 

Bandomoji kampanija


Kampanija EUROLINES autobusuose

Rugpjūčio 17 dieną startavo Soros International House koordinuojamo Nordplus/Horizontal projekto „Keliaukime mokydamiesi kalbų“ kampanija tarptautiniuose autobusuose, vykstančiuose maršrutu Vilnius-Talinas-Vilnius, kuri tęsis 3 mėnesius.


Kampanijos eiga


Priebilietų kasųyraiškabinti intriguojantys reklaminiai plakatai, kviečiantys keleivius keliauti šio maršruto autobusu, kur jų laukia netikėtumas-galimybė pasimokyti estų-lietuvių kalbų.

 

 

 

Prasidėjus kelionei, vairuotojas pakviečia visus keleiviusdalyvauti smagiose video kalbos pamokėlėse, kurių metu jie turės puikią galimybę išmokti bent keletą būtiniausių frazių lietuvių ar estų kalbomis

 

 

 

Autobuso sėdynių kišenėlėse yralankstinukaisu rašto užduotimis bei mini-žodynėliai lietuvių ir estų kalbomis, kurie padės atlikti šias užduotis.

 

 

 

Geriausiai atlikę užduotis keleiviai yra apdovanojami prizais, o aktyviausias kampanijos dalyvis bus apdovanotas pagrindiniu prizu-nemokamu užsienio kalbų kursu SIH kalbų centre.

 

 

 

Aktyvūs pamokėlių dalyviai gauna paskatinamąjį prizą- magnetuką su projekto logo.

 

 

 

Perkant bilietą, keleiviams rekomenduojama keliauti autobusu, kuriame vyksta pamokėlės bei užsimenamaapie svarbą mokytis kalbų.

 

 

 

Info apie kampanija yra patalpinama Eurolines Baltic (www.eurolines.ee) naujienlaiškyje.


 


 

Kampanija Tallinkssilja kelte

Liepos5- 8 dienomis projekto partneriai iš Estijos, Švedijos ir Suomijos pravedė bandomąją kampaniją Tallinksilja kelte, keliaujančiame maršrutu Stokholmas-Helsinkis, Helsinkis-Talinas, Talinas-Stokholmas, Helsinkis-Talinas, kurios metu kelto keleivia galėjo susipažinti su projektu, stebėti DVD su mokomąja medžiaga bei atlikti rašto užduotis. Aktyviausi kampanijos dalyviai buvo apdovanoti prizais.
Pasirengimas bandomajai kampanijai

liepa, 2009

Danų partnerių derybos su SJ (Švedijos geležinkeliai) kampanija jau eina į pabaigą ir jie planuoja pravesti bandomąją kampaniją rugsėjo mėnesį.

gegužė, 2009

1.Parengtas DVD su mokomąja medžiaga projekto partnerių kalbomis (lietuvių, švedų, danų, suomių bei estų).

2. Parengtos skrajutės su užduotimis, magnetukai su projekto logo bei plakatai su info apie projektą

3. Pagaminta kampanijos vaizdinė medžiaga

vasaris-gegužė, 2009

Švedų partneriai sutarė su savo socialianiais partneriais – Tallinksilja keltų kampaniją Stokholme pravesti bandomąją kampaniją Silje kelte. Prie jų prisijungė partneriai iš Suomijos bei Danijos. Kampanija vyks liepos pradžioje.

Projekto koordinatoriai kartu su įrašų studija Ltd"Pregunto" iš Vilniaus pradėjo filmavimo darbus. Parengta mokomoji medžiaga bus panaudota rengiant DVD bandomajai kampanijai. Studentės iš Suomijos Hanna and Elina, danų ambasados darbuotojos Louise and Anna, estės, gyvenančios Lietuvoje Anu and Annika, studentės iš Lietuvos Gabriele and Adele aktyviai dalyvavo darant įrašus.

Partneriai iš Lietuvos susisiekė su TIBUS Eurolines kompanija Vilniuje bei jų būstine Taline, kurie

mielai sutiko tapti socialiniais projekto partneriais ir išreiškė norą dalyvauti projekto veikloje, nes tai attitinka jų kompanijos strateginius tikslus.


 


 Antrasis Nordplus/Horizontal projekto "Keliaukime mokydamiesi kalbų" partnerių susitikimas

Taline, 2009

Kovo 28-29 dienomisįvyko antrasisSIH koordinuojamo Nordplus/Horizontal projekto "Keliaukime mokydamiesi kalbų" partnerių susitikimas Taline.

Tai buvo labai darbingas susitikimas, kurio metu partneriai pristatė galimus socialinius partnerius-transporto kampanijas, SIH direktorė ir projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto partneriams pirminį mokomosios medžiagos DVD formate variantą, kuris bus pilotuojamas kampanijose tarptautiniuose autobusų reisuose, keltuose ir įvairiose kitose transporto priemonėse projekto partnerėse šalyse. Atsižvelgiant į tai, kad keliaujančių žmonių skaičius padidėja vasaros metu, o studentai ir užsienyje dirbantys žmonės pradeda vėl keliauti į savo studijų ir darbo vietas rudenį, buvo nuspręsta pravesti bandomąją kampaniją birželio - spalio mėnesiais.

Susitikimo metu buvo pristatytas parengtas projekto tinklalapis: http://www.move-language.eu/. Jame pateikta visa projekto medžiaga, informacija apie partnerius, naujienos, taip pat svetainės lankytojai galės susipažinti su partnerių šalių kultūriniais savitumais.

Antrąją susitikimo dieną partneriai aptarė skrajučių, kurios bus platinamos kampanijų turinį, motyvacinius dalyvavimo kampanijoje aspektus, finansinius reikalus bei tolimesnę projekto sklaidą.

Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, aptartas trečias projekto partnerių susitikimas Danijoje šių metų rudenį, kuriame bus aptarti bandomosios kampanijos rezultatai.

 

 


Pirmasis Nordplus/Horizontal projekto "Keliaukime mokydamiesi kalbų" partnerių susitikimas Vilniuje, 2009

Sausio 22-24 dienomis įvyko pirmasis SIH koordinuojamo Nordplus/Horizontal projekto "Keliaukime mokydamiesi kalbų" partnerių susitikimas Vilniuje. Susitikime dalyvavo partneriai iš 5 valstybių: Estijos, Švedijos, Danijos, Suomijos ir Lietuvos. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti pirmųjų metų veiksmų planą, pasiskirstyti pareigomis ir darbais.

Susitikimas vyko dvi dienas. SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto veiklas ir reikalavimus partneriams. Ji kalbėjo ir apie tai, kad tik geras komandinis darbas gali nulemti projekto sėkmę. Visi partneriai peržiūrėjo savo įsipareigojimus ir darbus, kuriuos turės atlikti. Tarpusavio partnerių supratimas, pagarba ir tolerancija vieni kitų atžvilgiu - tai kelios iš būtinų sąlygų geram komandiniam darbui.

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai toliau aptarinėjo veiklos planą, finansinius įsipareigojimus, dirbo parenkant temas, aptarė sklaidos svarbą. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House