Kirpėjai

(IVQ in Hairdressing 1122)

Soros International House atstovauja didžiulę pasaulyje gerai žinomą, gerą reputaciją ir geras tradicijas turinčią profesinio mokymo organizaciją City&Guilds. Ši organizacija teikia  profesinio rengimo kvalifikacijų kėlimo paslaugas ir suteikia pažymėjimus žmonėms, kurie parodė, jog yra įgiję meistriškumo igūdžius, kurie galėi būti pritaikomi bet kokiai pasaulio rinkai.

Soros International House yra suteikta teisė egzaminuoti tuos, kurie siekia pasitikrinti savo kompetencijas bei igyti tarptautiniu mastu pripažįstamą  ir ypač Europoje vertinamą profesinės kvalifikacijos sertifikatą ar pažymėjimą tokiose srityse:

Higienos ir dekoratyvinės kosmetikos specialistai (IVQ in Beauty Therapy) ir Kirpėjai (IVQ in Hairdressing),
Viešbučio darbuotojai

(IVQ in Accomodations and Services in IVQ in Reception Operations and Services)

Kirpėjų ir dekoratyvinės kosmetikos profesinio meistriškumo asociacija (HABIA)

HABIA yra nepriklausoma, dinamiška organizacija, nuolat siekianti, kad kirpėjų ir higieninės bei dekoratyvinės kosmetikos darbuotojai atitiktų pramonės poreikius. Sukurta pramonės ir pripažinta Jungtinės Karalystės vyriausybės, tai yra ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra pagerinti standartus ir darbo kokybę. Ši organizacija glaudžiai veikia su visomis pramonės asociacijomis, darbdaviais, kirpėjais ir dekoratyvinės kosmetikos specialistais, kad kvalifikacijų kėlimo programos atitiktų pramonės keliamus reikalavimus.Taip pat ji bendradarbiauja su partneriais už Jungtinės Karalystės  ribų, kad skleistų pripažintus standartus tarptautiniu mastu.

City & Guilds pažymėjimas ar diplomas gali būti priedas prie nacionalinių kvalifikacijų arba savarankiškos kvalifikacijos.

Certificate  (Pažymėjimas ) 1122-01/02 (Afro-Caribbean)

Sertifikatas (apie 200 valandų kursas) plačiai supažindina su teorine ir praktine darbo kirpykloje pusėmis, suteikiant būtinų žinių ir praktinės patirties pradedant darbą salone.

Diploma (Diplomas)1122-03/04 (Afro-Caribbean)

Diplomas (apie 200 valandų kursas) suteikia daugiau galimybių  praktiškai pritaikyti įvairius įgūdžius, tinkančius mėginančiam dirbti savarankiškai.
 

Advanced Diploma (Aukštesnio lygio diplomas) 1122-05/06 (Afro-Caribbean)

Diplomas (apie 250 valandų kursas) suteikia daugiau galimybių vystyti  specifinius kirpimo įgūdžius ir įgūdžius, tinkančius stebėti, prižiūrėti ar vadovauti kitiems.

Norintiems pasitikrinti savo kompetencijas

Kandidatai, norintys pasitikrinti savo kompetencijas šioje srityje, turi gauti patvirtinto egzaminų centro sutikimą.  Kandidatai turi kreiptis į Soros International House, kuris yra aprobuotas vykdyti vertinimus kirpėjams (1122 Awards in Hairdressing).
Yra du būdai dalyvauti vertinimuose.

Internal candidate ("vidiniai kandidatai" - besimokantys šios srities mokymo įstaigose ar baigę jas)

Egzaminus gali laikyti tie kandidatai, kurie šiuo metu mokosi ar jau baigė šią programą kolegijoje ar panašioje mokymosi institucijoje, kuri vadovavo jų pasirengimui, nukreipiant juos į mokymo (kvalifikacijos kėlimo) centrus.

External candidate ("išoriniai kandidatai" - tie, kurie nėra baigę šios srities mokymo įstaigų)

Galima dalyvauti vertinimuose nelaikius kursų. Jei kandidatai galvoja, kad turi reikiamų sugebėjimų ir patirties, atitinkančios City & Guilds reikalavimus, gali kreiptis į Soros International House, kaip išoriniai kandidatai. Tai turi būti padaryta gerokai anksčiau prieš tai, kada pageidaus laikyti egzaminą. Tuo būdu jie turės laiko pasinaudoti patarimais dėl pasirengimo vertinimams ar atlikti kitus reikalingus pasiruošimus. Šie kandidatai turi atlikti praktines užduotis ir parengti projektus ( jei būtina) ir jiems reikės papildomo laiko  ir nurodymų kaip pasirengti, kad atitiktų visus šiai vertinimo daliai keliamus reikalavimus.

Vertinimai

Vertinimą sudaro dvi dalys: teorinė ir praktinė. Teorinę dalį, pasitelkę kiekvienos srities specialistus, egzaminuoja Soros International House savo patalpose, o praktiniai egzaminuojamojo sugebėjimai yra tikrinami institucijos-partnerės (UAB "Inovacinio stiliaus linija") pagalba.
Praktinėje dalyje taip pat dalyvauja atvykstantys tikrintojai  iš Jungtinės Karalystės - tokiu būdu užtikriname kokybišką, adekvatų ir teisingą verinimą. Galite būti tikri, kad Jūsų vertinimas atitiks standartus, nepriklausomai nuo to, kur išlaikysite egzaminą.
 

Pažymėjimų numeriai:¹

1122-01/02 Certificate in Hairdressing
1122-03/04 Diploma  in Hairdressing
1122-05/06 Advanced Diploma in Hairdressing
 

Vertinimų numeriai pagal dalyką ir lygį:

001Kirpimo įgūdžiai (teorinės žinios 1)²
002 Kirpimo praktiniai įgūdžiai (1)
 003 Kirpimo praktiniai įgūdžiai (1) Afro-Caribbean)
011 Kirpimo įgūdžiai (teorinės žinios 2)
012 Kirpimo įgūdžiai (teorinės žinios 2)-Afro-Caribbean
013Kirpimo praktiniai įgūdžiai (2)
014 Kirpimo praktiniai įgūdžiai (2) Afro-Caribbean)
021 Kirpimo įgūdžiai (teorinės žinios 3)
022 Kirpimo įgūdžiai (teorinės žinios 3)-Afro-Caribbean
023Kirpimo praktiniai įgūdžiai (3)
024 Kirpimo praktiniai įgūdžiai (3) Afro-Caribbean)
 
 (¹ pažymėjimų pavadinimai į lietuvių k. neverčiami, nes pagrindiniai vertinimai bus vykdomi ir pažymėjimai bus ruošiami Jungtinėje Karalystėjė)
(²  žiūrėti "Turinys")

Turinys

 

Programa

 

11.Kirpėjai

IVQ in Hairdressing 1122

60 14 Efektyvus komandinis darbas ir tarpusavio santykiai

 

Praktinės kompetencijos ir teorinės žinios

61 15 Sveika ir saugi aplinka salone

 

12 01 Plaukų plovimas, būklės gerinimas ir džiovinimas (plaukų tipai, šampūnai, galvos masažas, kirpėjo apranga, įvairaus ilgio plaukų džiovinimas)

62 16 Plaukų kirpimas , naudojant pagrindinius būdus

 

13 02 Klientų  aptarnavimas

(klientų priėmimas ir užrašymas, tikslios informacijos pateikimas  apie teikiamas paslaugas)

63 17 Plaukų modeliavimas, naudojant džiovinimo ir plaukų dėjimo būdus

 

14 03 Efektyvūs darbiniai santykiai

(santykiai su klientais ir bendradarbiais, būdai pagerinti)

64 18 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir neutralizavimas

 

16 04 Sveika ir saugi aplinka salone

(priešgaisrinė sauga,pirmoj pagalba, saugi aplinka, asmens higiena)

65 19 Plaukų spalvos pakeitimas , naudojant pagrindinius būdus

 

18 05 Techninio aptarnavimo stebėjimas

(konsultacijos, ilgalaikis sušukavimas, dažymas, aptarimas)

 

67 20 Plaukų modeliavimas, naudojant džiovinimą ir plaukų dėjimo būdus (Afro-Caribbean)

19 06 Pagalba ilgalaikio sušukavimo ir dažymo metu

(neutralizavimas prieš ilgalaikį sušukavimą, dažymas pagal stilisto nurodymus, spalvos nuėmimas)

69 21 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir neutralizavimas - Afro-Caribbean

 

21 07 Pagalba ilgalaikio sušukavimo ir dažymo metu

(plaukų paruošimas, neutralizavimas prieš ilgalaikį sušukavimą, plaukų paruošimas dažymui, dažymas pagal stilisto nurodymus)-Afro-Caribbean

71 22 Plaukų spalvos pakeitimas , naudojant pagrindinius būdus-Afro-Caribbean

 

23 Vertinimai

(40 klausimų egzaminas raštu, pasirenkant teisingą atsakymą, trukmė-1 val.)

Sertifikatas (1122-01-001)

73 1122 Apdovanojimai kirpėjams

Diplomas /aukštesnis lygis/

Visų tipų plaukai

24  01 Plovimas, džiovinimas

74 31 Klientų priežiūros ir aptarnavimo gerinimas

25 02 Klientų  aptarnavimą

 

76 32 kliento naujo įvaizdžio formavimas, naudojant plaukų kirpimą ir modeliavimą

26 03 Efektyvūs darbiniai santykiai

 

78 33 Ilgalaikis plaukų sušukavimas, naudojant įvairius būdus

27 04 Sveika ir saugi aplinka salone

80 34 Plaukų dažymas, naudojant įvairius būdus

28 05 Stilisto atliekamo techninio aptarnavimo stebėjimas

82 35 Indėlis  į verslo vystymą

29 06 Pagalba ilgalaikio sušukavimo ir dažymo metu

 

85 36 Prisidėjimas prie saugos, apsaugos, sveikos aplinkos salone palaikymo

30 05 Pagalba ilgalaikio sušukavimo ir dažymo metu

 

87 37 Ä®vaizdžių formavimas ir kūrimas, naudojant įvairius plaukų modeliavimo būdus

31 1122 Apdovanojimai kirpėjams

Diplomas

Visų tipų plaukai

89 38 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir šukuosena, sukuriant įvairius modelius

32 11 Patarimai ir konsultacijos klientams

(klientų poreikių nustatymas, jų patenkinimas; nauji ir pastovūs klientai)

91 39 Prisidėjimas prie reklaminių veiksmų planavimo ir įgyvendinimo

34 12 Plaukų ,galvos odos plovimas ir priežiūra

(šampūnai įvairių tipų plaukams, kondicionieriai, masažas)

93 40 Ilgalaikis plaukų sušukavimas, naudojant įvairius būdus-Afro-Caribbean

36 13  Salono klientų priėmimo procedūrų vykdymas

(klientų aptarnavimas tiesiogiai , telefonu,

klientų užrašymas, paslaugų kainos apskaičiavimas ir sąskaitos pateikimas)

95 41 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir šukuosena, keičiant kliento įvaizdį -Afro-Caribbean

38 14 Efektyvus komandinis darbas ir tarpusavio santykiai

 (santykiai su klientais ir bendradarbiais)

97 Vertinimai/1122-05-021/

31-39 skyriai

(10 klausimų egzaminas raštu, atsakant į visus klausimus, trukmė-2val.)

39 15 Sveika, saugi aplinka ir apsauga salone

(priešgaisrinė sauga,veiksmai pavojaus atveju ,pirmoj pagalba, asmens higiena)

98 Vertinimai/1122-06-022/

32, 34-37, 39-41 skyriai

(10 klausimų egzaminas raštu, atsakant į visus klausimus, trukmė-2 val.)

41 16 Plaukų kirpimas , naudojant pagrindinius būdus

(įvairus vienodo ilgio plaukų kirpimas, daugiasluoksnis kirpimas)

99 31 Klientų priežiūros ir aptarnavimo gerinimas

43 17 Plaukų modeliavimas, naudojant džiovinimo ir plaukų dėjimo būdus

(pridėtinių plaukų panaudojimas sušukavimo metu)

100 32 Kirpimas ir naujos šukuosenos darymas, keičiant įvaizdį

45 18 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir neutralizavimas

(plaukų paruošimas, plaukų testavimas, sveikatos reikalavimai, kliento pageidavimai)

101 33 Ilgalaikis plaukų sušukavimas, naudojant įvairius būdus

47 19 Plaukų spalvos pakeitimas , naudojant pagrindinius būdus

(produktų parinkimas, sveikatos reikalavimai, plaukų testavimas, kliento pageidavimai)

102 34 Plaukų dažymas, naudojant įvairius būdus

49 20 Plaukų modeliavimas, naudojant džiovinimo ir plaukų dėjimo būdus-Afro-Caribbean

(paruošimas modeliavimui, dėjimo būdai (vaškas, želė, putos), šukuosenos darymas

104 35 Indėlis  į verslo vystymą

51 21 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir neutralizavimas - Afro-Caribbean

(paruošimas, testavimas, sveikatos reikalavimai, kliento pageidavimai)

106 36 Prisidėjimas prie saugos, apsaugos, sveikos aplinkos salone palaikymo

53 22 Plaukų spalvos pakeitimas , naudojant pagrindinius būdus-Afro-Caribbean

(produktų parinkimas, plaukų testavimas, kliento pageidavimai, šviesinimo ir tamsinimo efektai)

108 37 Ä®vaizdžių formavimas ir kūrimas, naudojant įvairius plaukų modeliavimo būdus

55 Vertinimas /1122-03-011/

11-19 skyriai

(9 klausimų egzaminas raštu, atsakant į visus klausimus, trukmė-1,5 val.)

109 38  Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir šukuosena, sukuriant įvairius modelius

56 Vertinimas /1122-04-012 /Afro-Caribbean/

11-16 ir 20-22  skyriai

(9 klausimų egzaminas raštu, atsakant į visus klausimus, trukmė-1,5 val.)

110 39 Prisidėjimas prie reklaminių veiksmų planavimo ir įgyvendinimo

Praktinės kompetencijos

111 40 Ilgalaikis plaukų sušukavimas, naudojant įvairius būdus-Afro-Caribbean

57 11 Patarimai ir konsultacijos su klientais

 

112 41 Ilgalaikis plaukų sušukavimas ir naujo įvaizdžio kūrimas -Afro-Caribbean

58 12 Plaukų , galvos odos plovimas ir priežiūra

 

 

 

 

 

 

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House