Socrates LINGUA 1 - Mokykis kelyje
 
Socrates / Lingua 1 projektas

MOKYKIS KELYJE
Learning by Moving

Vykdomas naujas Socrates/ Lingua 1 projektas Mokykis kelyje. Projektas yra koordinuojamas Soros International House ir vykdomas kartu su 7 partneriais iš 7 Europos šalių (Vokietijos, Italijos, Lenkijos, Maltos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos ir Lietuvos).

Projekto tikslas - Per kalbų mokymo kampanijas viešajame transporte pasiekti plačiąją visuomenę įvairiose Europos šalyse ir padėti žmonėms suvokti kalbų svarbą.

Projekto uždaviniai:

· per kalbų mokymą skatinti Europos pilietiškumą

· prisidėti prie pilietinės sampratos apie ES daugiatautiškumo ugdymą

· stimuliuoti savarankišką mokymąsi ir mokymąsi visą gyvenimą

· propaguoti rečiau vartojamų Europos kalbų ir gimtųjų kalbų mokymąsi

· parengti šiuolaikinę visuomenę aktyviai dalyvauti daugiakalbės Europos gyvenime

· pagerinti kalbų mokymosi prieinamumo sąlygas

· pasiekti, kad kalbų mokymo(si) šaltiniai būtų prieinami kuo platesniam visuomenės ratui

· pagerinti sąlygas studentų ir darbo jėgos judėjimui ES

Projekto tikslinės grupės: studentai, pensininkai, turistai, imigrantai, bedarbiai, darbininkai (atsižvelgiant į kiekvienos valstybės poreikius).


Projekto įgyvendinimui bus parengta medžiaga kampanijai, atrinktos pagrindinės bendravimo frazės ir išverstos į tikslines kalbas, kurių bus trys kiekvienoje valstybėje (anglų, kaip Lingua Franca, valstybinė kalba ir kaimyninės valstybės arba tautinių mažumų kalba), įrašyti tekstai į garso kasetes, paruoštos užduočių formos, pagaminti intriguojantys plakatai ir atlikta bandomoji akcija. Projekto partneriai sieks lavinti tikslinių grupių kalbėjimo įgūdžius pasirinktomis kalbomis, skaitant plakatų tekstus stenduose transporto stotelėse ir pagrindines bendravimo frazes viešajame transporte klausant garso įrašų, atliekant rašto užduotis, išmoktų užsienio kalbų bendravimo frazių įsisavinimas bus reguliariai vertinamas, skiriant prizus ir nemokamas kalbų studijas aktyviausiems. Kampanijos pabaigoje bus surengta Kalbų mugė kiekvienoje šalyje. Projekto partneriai taip pat sutarė publikuoti kaimyninių šalių, etninių mažumų bei imigrantų kalbų ir kultūrų ypatumus.

Kampanija vyks šiose viešojo transporto priemonėse: Lietuvoje - autobusuose ir troleibusuose, Lenkijoje - tramvajuose ir autobusuose, Vokietijoje - miesto traukiniuose ir metro, Maltoje - autobusuose, Italijoje - miesto traukiniuose bei autobusuose, Rumunijoje - autobusuose.
Projekto eigoje numatyta pravesti penkis partnerių susitikimus projekto pažangai įvertinti, kartu su transporto kompanijomis organizuoti tarptautinę Lingua konferenciją, parengti kompaktinę plokštelę ir pagrindinių bendravimo frazių konspektą, bei organizuoti projekto sklaidos renginius.


SIH direktorė Daiva Malinauskienė Lingua1 koordinatorių pasitarime Briuselyje kartu su kitų Lietuvos koordinuojamų projektų atstovais, Lietuvos Socrates NA Lingua koordinatore Kristina Raukštiene ir Socrates Lingua1 programos koordinatoriumi Europos komisijoje William'u Aitchison'u.

 

Konferencijos „Daugiakalbystė Europoje“, kurią Europos Komisija organizavo rugsėjo 26-28 d. Kipre, metu SIH įteiktas garbingas apdovanojimas - Europos kalbų ženklas. Šis ženklas yra suteikiamas inovatyviemskalbų mokymosi ir mokymo projektams, kurie yra atrenkami iš geriausių nacionalinių kalbų mokymosi projektų, jau apdovanotų Europos kalbų ženklu savo šalyse. Šiame renginyje apdovanojimui buvo prostatyta 30 projektų iš visų Europos šalių, dalyvaujančių ES mokymosi visą gyvenimą programoje. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo Miguelio Angelio Martinezo pirmininkaujama specialistų komisija, vadovaudamasi europinio masto ir tikslinės grupės kalbinių gebėjimų tobulinimo kriterijais, atrinko penkis geriausius projektusiš šių 30-ties. Soros International House projektas„Mokykis kelyje“ pripažintas vienu iš penkių geriausių.

 


2008 m. LAPKRIČIO 24 D. VYKUSIAME SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO SAVAITĖS ATIDARYMO RENGINYJE, KURĮ ORGANIZAVO ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA BEI LIETUVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO ASOCIACIJA, SOROS INTERNATIONAL HOUSE KOORDINUOJAMAS SOCRATES / LINGUA 1 PROJEKTAS "MOKYKIS KALBŲ KELYJE" BUVO PRIPAŽINTAS 2008 M. TARPTAUTINIO UGDYMO PROJEKTO KONKURSO NUGALĖTOJU.


2008 M. SPALIO MĖNESĮ SOROS INTERNATIONAL HOUSE

KOORDINUOJAMAS SOCRATES / LINGUA 1 PROJEKTAS "MOKYKIS KALBŲ KELYJE"

ŠVIETIMO MAINŲ PARAMOS FONDO BUVO PRIPAŽINTAS

GERIAUSIU 2008 METŲ KALBŲ PROJEKTU IR APDOVANOTAS

EUROPOS PAŽYMĖJIMU. 

Socrates/Lingua 1 projektas "Mokykis kelyje"- vienas kokybiškiausių Mokymosi visą gyvenimą programos projektų

 

Soros International House koordinuojamas Socrates/Lingua1 programos projektas "Mokykis kelyje"("Learning by Moving- Language learning on public transport) Europos komisijos organizuotame Mokymosi visą gyvenimą programos projektų konkurse buvo pripažintas vienu kokybiškiausiu projektu.

 


PROJEKTO GALUTINIS PRODUKTAS

Knygelė su dažniausiai vartojamomis frazėmisir kompaktinė plokštelė keturiomis kalbomis:
 
 
 
 
Šių knygelių su kompaktine plokštelegalite įsigyti Soros International House, Konstitucijos pr. 23 korp. A, 08105 Vilnius.
 
Tel.: 8 5 272 48 79,
8 5 272 48 39

Tarptautinė konferencija "NETRADICINIAI KALBŲ MOKYMO METODAI IR BESIMOKANČIŲJŲ POŽIŪRIS Į JUOS" Vilniuje, gegužės 30 d.

 


 
Penktasis projekto partnerių susitikimas Bath, Anglijoje, 2008

Vasario 21-24 dienomis įvyko 5-asis projekto partnerių susitikimas Anglijoje.

Projekto partrnerius pasitiko pavasariu ir senove dvelkiantis Bath miestas, žymus ne tik architektūriniais paminklais, bet ir senovės romėnų pirtimis.

Pirmąją susitikimo dieną kiekvienas partneris parengė kalbų mugės-finalinio kampanijos viešajame transporte renginio, pristatymą. Vilniuje ši mugė vyko Europos aikštėje ir į renginį susirinkę žmonės, keliaudami iš vienos stotelės į kitą turėjo atlikti užduotis anglų, vokiečių ar ispanų kalbomis.Wroclave, Lenkijoje renginys vyko salėje, kuri priminė kampanijos tramvajaus vidų.Šioje salėje buvo iškabinti plakatai su naudingomis frazėmis lenkų, anglų ir vokiečių kalbomis bei dalyviams dalinamos kampanijos skrajutės su užduotimis. O Rumunijoje, Iasi mieste renginys vyko mokykloje. Susirinkę į renginį žmonės galėjo susipažinti su projektu ir jo veikla, dalyvauti darbinėse grupėse, kurių metu turėjo galimybę išmokti keletą naudingų frazių anglų bei italų kalbomis. Italijoje renginys vyko, dalyvaujant Milano San Donato miesto municipaliteto bei mažumų bendruomenės atstovams. Renginio metu buvo pristatytas projektas, vyko knygų paroda. Renginio dalyviai, kuriuos sudarė ne tik vietiniai gyventojai , bet ir imigrantai iš Pietų Amerikos šalių bendravo vieni su kitais draugiškoje aplinkoje.Hamburge, Vokietijoje finalinis projekto kampanijos viešajame transporte renginys vyko technologijos muziejuje, kuriame dalyvavo ir turkų bendruomenės bei spaudos atstovai.Renginio dalyviai dalyvavo kalbiniuose žaidimuose, atliko įvairias užduotis.

Kalbų mugės tikslas buvo apibendrinti kampaniją viešajame transporte ir apdovanoti aktyviausius šios kampanijos dalyvius kiekvienoje partnerinėje šalyje.O prizai buvo įvairūs: tai nemokami užsienio kalbų kursai, mokomieji vadovėliai ir kompaktinės plokštelės, nemokamas bilietas keliauti vietiniu traukiniu ir kt.

Toliau projekto partneriai diskutavo ir aptarinėjo projekto galutinio produkto-knygelės(booklet) parengtą pirminį variantą.Visi buvo tos nuomonės, kad jau daug yra padaryta ir knygelė bus parengta laiku.
Projekto susitikimo dalyviai ne tik daug dirbo, bet taip pat turėjo galimybę susipažinti su Bath bei apsilankyti teatre.

 
Europos Kalbų diena
Rugsėjo 26d. Europos komisija organizavo Europos kalbų dieną, kurioje buvo pristatyti aštuoni geriausi kalbų mokymo ir populiarinimo projektai Europoje. Tarp jų - Soros International House koordinuojamas projektas "Mokykis kelyje".
Kalbų dienoje dalyvavo Europos Komisijos gaugiakalbystės komisaras Leonardo Orban.
Soros International House renginyje atstovavo
Daiva Malinauskienė ir Violeta Mirinavičiūtė.

 
Kalbų mugė

Socrates/Lingua 1 projekto "Mokykis kelyje" kampanijos viešajame transporte finalinis renginys "Kalbų mugė" vyko rugsėjo 18d. Europos aikštėje. Į renginį susirinkę įvairaus amžiaus žmonės , keliaudami iš vienos "stotelės" į kitą, turėjo atlikti įvairias smagias užduotis anglų, vokiečių ir ispanų kalbomis.Kadangi visi labai aktyviai dalyvavo renginyje ir daugelio atsakymai buvo teisingi, tai burtų keliu buvo išaiškintas nugalėtojas, kuris ir laimėjo nemokamą užsienio kalbų kursą Soros International House kalbų centre. Tai Jurga Augulytė

Aktyviausia visos kampanijos viešajame transporte dalyvė Eulialija Stankevičienė, taip pat laimėjo nemokamą užsienio kalbų kursą Soros International House kalbų centre.

 


Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas Iasi, Rumunijoje, 2007

Rugsėjo 10-11 dienomis įvyko 4-asis projekto partnerių susitikimas Iasi, Rumunijoje. Pirmąją susitikimo dieną projekto partneriai dalyvavo projektų mugėje, kurios metu šalia kitų projektų, kuriuos pritatė EuroEd institucija bei Iasi Britų taryba, buvo pristatytas ir "Mokykis kelyje" projektas.

Antrąją dieną vyko projekto partnerių susitikimas.Šį kartą jie susitiko aptarti ir įvertinti jau pasibaigusios kampanijos, kuri vyko viešajame transporte visus metus, rezultatus. Prie projekto komandos prisijungęs naujas narys Mark Appleton iš Anglijos buvo sužavėtas kampanijos masto ir pasiektais rezultatais.Kampanija viešajame transporte partnerinėse šalyse vyko, atsižvelgiant į šalies kultūrą bei tradicijas, todėl buvo labai spalvinga ir įvairi savo turiniu.

Kiekvienas projekto partneris parengė savo pravestos kampanijos pristatymą pagal iš anksto projekto koordinatorių parengtą klausimyną. Jie pasakojo apie problemas, su kuriomis teko susidurti, ar ši kampanija patenkino jų lūkesčius, koks buvo poveikis tikslinėms grupėms ir t.t.

Po to susitikimo dalyviai diskutato apie galutinį projekto produktą - knygelę (booklet), kuri turi būti parengta iki galutinio projekto partnerių susitikimo, kuris vyks Vilniuje, 2008 m. gegužės mėnesį.

Projekto partneriai turėjo galimybę apsilankyti Bukovinos vienuolyne bei pasivaikščioti po vakarėjantį Iasio miestą.

 

 


 
Trečiasis projekto partnerių susitikimas Wroclave, Lenkijoje, 2006

Lapkričio 17-18 dienomis įvyko trečiasis projekto Mokykis kelyje partnerių susitikimas. Projekto partneriai susitiko aptarti ir įvertinti jau prasidėjusios kampanijos viešajame transporte.Visiems buvo įdomu pasidalinti patirtimi, sužinoti, kaip vyksta kampanija kitose šalyse, pasisemti naujų įdėjų.

Kampanijos viešajame transporte partnerinėse šalyse prasidėjo rugsėjo/spalio mėnesį. Kiekviena kampanijoje dalyvaujanti šalis buvo puikiai pasiruošusi. Viešojo transporto stotelėse buvo pakabinti akį patraukiantys reklaminiai plakatai, transporto priemonėse -spalvingi plakatai su įvairiomis bendravimo frazėmis gimtąja ir dviem užsienio kalbomis, lankstinukai su rašto darbais sudėti į jiems skirtus krepšelius ar dėžutes.

Visi pastebėjo, kad kampanija kiekvienoje šalyje turi ir savo specifinių bruožų. Kaip , pavyzdžiui,

Vilniuje keleiviai gali ne tik perskaityti frazes, bet ir patikslinti žodžių tarimą pagal transliuojamą įrašą. Wroclave, Lenkijoje miestiečių dėmesį patraukia kursuojantis po miestą projekto grafika padengtas tramvajus, kviečiantis mokytis užsienio kalbų.Rumunijoje kampanija vyksta tarptautinio maršruto autobusuose, kurie veža keleivius iš Iašio Rumunijoje į Palermą Italijoje.Mokymasis kalbų keliaujant po Europą, intriguoja. O Italijoje kampanija vyksta ne tik autobusuose, bet ir dviračių stovėjimo aikštelėje. Tokiu būdu, vis daugiau žmonių turi galimybę pasimokyti kalbų.Ir nors kampanija Hamburge, Vokietijoje tęsėsi tik 4 savaites, ji tapo imigantų integracijos į visuomene kampanija.

Visi buvo tos nuomonės, kad kampanija startavo labai sėkmingai. Prasidėjusi kampanija viešajame transporte sulaukė didelio ne tik vietinės spaudos dėmesio partnerių šalyse, bet ir tokie žymūs dienraščiai, kaip BBC NEWS ir Deutsche Welle išspausdino straipsnius apie kampaniją viešajame transporte.

Antrąją susitikimo dieną partneriai diskutavo ir sutarė dėl galutinio projekto produkto, aptarė projekto sklaidą bei sudarė kampanijos stebėjimo visitų tvarkaraštį.Taip pat visi susitikimo dalyviai turėjo galimybę pasivažinėti projekto "tamvajumi" Wroclavo gatvėmis ir pabendrauti su keleiviais.Visi kalbinti žmonės vertino projektą teigiamai ir džiaugėsi galimybe pasimokyti kalbų.

Projekto dalyviai ne tik diskutato, priiminėjo sprendimus, bet ir turėjo puikią galimybę pasižvalgyti po Wroclavo senamiestį, paragauti nacionalinių patiekalų.
KAS JAU NUVEIKTA
Socrates/Lingua1 projekto MOKYKIS KELYJE kampanija viešajame transporte jau prasidėjo!

Rugsėjo 18 dieną startavo Soros International House koordinuojamo Socrates/Lingua1 projekto Mokykimėskelyje kampanija viešajame transporte Vilniaus mieste. Jau iš pat ankstyvo ryto penkiose viešojo transporto stotelėse buvo iškabinti reklaminiai plakatai, kviečiantys keleivius lipti į 2-ojo ir 19-ojo maršrutų troleibusus, kur jų laukia netikėtumas-galimybė pasimokyti užsienio kalbų.

Ä®lipus į troleibusą, akį patraukia spalvingi plakatai su įvairiomis bendravimo frazėmis lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis.Be to, keleiviai gali pasitikslinti žodžių tarimą pagal transliuojamą įrašą. Troleibusuose taip pat yra pakabinti krepšeliai, kuriuose yra lankstinukai su rašto užduotimis. Teisingai atlikę visus namų darbus, gauna šansą laimėti nemokamą kalbų kursą SIH kalbų mokymo centre.

Tą pačią dieną įvyko ir spaudos konferencija Vilniaus m.savivaldybėje, kurioje dalyvavo miesto vicemeras G.Paviržis (šv.skyriaus atstovas), SÄ® Susisiekimo paslaugos direktorius V.Antanavičius, Socrates/Grundtvig fondo direktorė A.Kaklauskienė bei įvairių televizijų ir dienraščių atstovai.SIH direktorė pristatė projektą Mokykimės kelyje, pateikė visą kampanijos transporto priemonėse vizualią medžiagą, atsakė į žurnalistų klausimus.Visi buvo tos nuomonės, kad tai tikrai įdomus projektas ir palinkėjo kampanijai sėkmės.
Kviečiame visus aktyviai įsijungti į kalbų mokymo kampaniją!

Antrasis projekto partnerių susitikimas Milane, Italijoje, 2006

Gegužės 25-27 dienomis Milane įvyko antrasis projekto Mokykis kelyje partnerių susitikimas.

Jau pačią pirmą dieną visi susitikimo dalyviai apsilankė San Donato dviračių stovėjimo aikštelėje. Tai vieta, kurioje partneriai iš Italijos organizuos savo kampaniją. Po to projekto dalyviai vyko autobusu į miesto rotušę susitikti su San Donato meru p. Achille Taverniti tuo maršrutu, kuriame bus iškabinti kampanijos reklaminiai skydai.Susitikimo su meru ir savivaldybės bei vietinių laikraščių atstovais metu buvo pristatytas projektas ir projekto partneriai.Svečiams didelį įspūdį padarė tai, kaip San Donato savivaldybė rūpinasi, kad gyventojams būtų patogu ir smagu gyventi šiame mieste.

Po pietų įvyko projekto partnerių susitikimas, kurio metu partneriai pristatė bandomosios kampanijos savo šalyse rezultatus, pasidalino patirtimi ir įvertino atliktus darbus. Taip pat buvo aptarta kampanija transporto priemonėse. Visi buvo tos nuomonės, kad viskas vyksta sklandžiai ir kad jau yra daug padaryta, įgyvendinant projekto įdėjas.

Vakarais projekto partneriai vaikštinėjo po Milaną, lankė istorines vietas, ragavo nacionalinius patiekalus.Ir nors buvo labai karšta, visi smagiai leido laiką ir grįžo namo pilni įspūdžių.
Kas jau nuveikta?

Laikas bėga greitai ir štai jau artėja antrasis projekto Mokykimės kelyje partnerių susitikimas, kuris vyks Milane gegužės pabaigoje.

Kas buvo nuveikta per šiuos kelis projekto gyvavimo mėnesius? Ne taip jau ir mažai. Partneriai iš Lietuvos (Rastrum) sukūrė ir visi projekto partneriai patvirtino kalbų mokymo kampanijos viešajame transporte logo, kuris visiems patiko tuo, kad puikiai išreiškė projekto idėją.

 

Taip pat visi projekto partneriai aktyviai susitikinėjo su transporto kompanijų atstovais, derindami reklaminių plakatų transporto priemonių stotelėse ir viešajame transporte dydį bei formą. Vyko aktyvi diskusija, parenkant tinkamą šūkį, kuris bus naudojamas transporto stotelėse, kad patrauktų laukiančiųjų stotelėse dėmesį.Visiems patiko frazė Language on the Move , kuri yra trumpa, aiški ir tuo pat metu intriguojanti. Šalys partnerės pritaikys ją savo šalyse, išversdami į valstybinę ir tikslinę kalbas. Projekto partneriai, susibūrę į darbines grupes, paruošė užduočių formą ir parengė klausimyną bandomajai akcijai, kuri vyks balandžio pabaigoje. Visi partneriai palaikė pastovų ryšį, greitai reaguodavo į iškilusias problemas, buvo tolerantiški vieni kitų atžvilgiu.Tai geros komandos bruožai.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Hamburge, Vokietijoje

 
Lapkričio 17-20 dienomis vyko pirmasis Lingua 1 projekto Mokykimės kelyje, kuris yra koordinuojamas SIH, partnerių susitikimas Hamburge, Vokietijoje. Susitikime dalyvavo partneriai iš 7 valstybių: Maltos, Anglijos, Vokietijos, Rumunijos, Lenkijos, Italijos ir Lietuvos. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti pirmųjų metų veiksmų planą, pasiskirstyti pareigomis ir darbais.
Susitikimas vyko dvi dienas. Pirmąją dieną projekto dalyvius pasveikino Hamburger Volkshochule direktorė Dr.Hannelore Bastian. Ji kalbėjo apie šio projekto svarbą, skatinant Europos pilietiškumą, parengiant visuomenę dalyvauti daugiakalbės visuomenės gyvenime, apie šio projekto novatoriškumą, suteikiant galimybę mokytis kalbų visiškai naujoje aplinkoje. Po to vyko partnerių prisistatymas.Dalyviai buvo iš anksto pasiruošę, todėl prisistatymas nestokojo jumoro, buvo įdomus ir visus jaukiai nuteikė.
Po to prasidėjo rimtas darbas. SIH direktorė Daiva Malinauskienė dar kartą pristatė projektą susitikimo dalyviams. Ji kalbėjo ir apie tai, kad tik geras komandinis darbas gali nulemti projekto sėkmę.Visi partneriai dar kartą peržiūrėjo savo įsipareigojimus ir darbus, kuriuos turės atlikti per pirmuosius projekto metus. Buvo nutarta griežtai laikytis terminų, palaikyti pastovų ryšį ir greitai reaguoti, iškilus problemai.Abipusis partnerių supratimas, pagarba ir tolerancija vieni kitų atžvilgiu- tai kelios iš būtinų sąlygų geram komandiniam darbui.

Susitikime taip pat dalyvavo atstovė iš Hamburgo viešojo transporto kompanijos. Ji papasakojo apie reklamos naudojimą transporto priemonėse ir pateikė visą eilę pasiūlymų projekto dalyviams.
Anca Colibaba iš EuroFoundation, Rumunija kalbėjo apie pagrindinius Socrates Lingua 1 projektų administracinius klausimus. James Azzopardi iš AccrossLimits, Malta diskutavo apie sklaidos svarbą projekto gyvenime ir būdus ją organizuoti.
Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai toliau diskutavo pirmųjų metų darbo planą, dirbo darbo grupėse parenkant frazes, kurios bus naudojamos viešajame transporte, diskutavo reklaminių plakatų, kurie bus naudojami transporto priemonių stotelėse dydį, formą, jų turinį, atsižvelgiant į kiekvienos šalies kultūrinius ypatumus. Dienos pabaigoje buvo susumuoti pirmojo susitikimo rezultatai, sudarytas veiklos planas ir pasiskirstyta darbais.
Projekto susitikimo dalyviai ne tik daug dirbo, bet turėjo galimybę pasižvalgyti po Hamburgo senamiestį, pasivaikščioti Elbės upės krantine, susipažinti su Volkshochschule mokykla. Projekto partneriai iš Hamburgo Tamchina Rainer, Han-Herman Groppe negailėjo nei savo laiko, nei jėgų, kad projekto dalyviai gerai jaustųsi, susipažintų su miestu, turėtų geras sąlygas darbui.
Projekto dalyviai išvyko namo pilni naujų idėjų, gerų ketinimų ir noro kuo greičiau pradėti darbą projekte.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House