Helsinkyje įvyko pirmasis projekto „Seniors On-line“ partnerių susitikimas
2015 11 18   Helsinkyje įvyko pirmasis projekto „Seniors On-line“ partnerių susitikimas
2015 m. lapkričio 12-13 d. Helsinkyje įvyko pirmasis konsorciumo susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Suomijos.

Susitikime partneriai detaliai aptarė projekto tikslus, uždavinius bei siekiamus rezultatus, buvo nagrinėjami įvairūs su projekto įgyvendinimu susiję klausimai:bendras projekto valdymas, finansiniai ir atsiskaitymo klausimai, vidinio vertinimo bei komunikacijos aspektai, projekto sklaidos strategija ir numatomi sukurti produktai. Taip pat buvo pristatyta ir aptarta projekto interneto svetainė, kuri buvo atidaryta šio susitikimo išvakarėse.

Be to, susitikimo metu partneriai pristatė bei diskutavo apie kiekvienoje šalyje užmegztus kontaktus su asocijuotais projekto partneriais, pakviestais prisidėti prie projekto tikslų pasiekimo, aptarė preliminarų jų vaidmenį. Taip pat pasidalino mintimis apie integruotą mokymo programą, kuri bus kuriama projekto eigoje.

Į susitikimo programą šalia darbinių klausimų buvo įtraukti ir pažintiniai vizitai į vietos švietimo institucijas, kuriose nemažą klientų dalį sudaro vyresnio amžiaus žmonės. Taigi partneriai turėjo unikalią galimybę apsilankyti Helsinkio bibliotekos filiale Library 10: tai moderni biblioteka, turinti ne tik didžiulę informacijos išteklių, bet ir muzikos bei vaizdo įrašų kolekciją, aprūpinta universaliomis kompiuterizuotomis darbo vietomis, aptarnaujanti iki 50 000 lankytojų per mėnesį, kurių nemažą dalį sudaro senjorai. Bibliotekoje partnerius pasitiko paslaugų vadybininkė p. Lotta Muurinen (lotta.muurinen@hel.fi), kuri pravedė ekskursiją, papasakojo apie vykdomas veiklas ir teikiamas paslaugas. Vėliau partneriai susipažino su IKT asociacijos senjorams ENTER atstove p. Juulia Anderson (enter.juulia@gmail.com), kuri pristatė pagrindines asociacijos veiklas, paaiškino, kaip organizuojamas jos narių darbas bei kokios pagrindinės paslaugos yra teikiamos senjorams. Vėliau SIH direktorė iršio projekto koordinatorė D.Malinauskienė papasakojo apie „Seniors On-line“ projektą bei pakvietė asociaciją ENTER prisidėti prie projekto įgyvendinimo Suomijoje.

Vėliau partneriai apsilankė Suomijos darbuotojų švietimo asociacijos būstinėje , kur juos pasitiko asociacijos atstovas p. Tuomas Finne (toimisto@tsl-helsinki.fi). Jis papasakojo apie šią vieną didžiausių Suomijos švietimo asociacijų, teikiančių švietimo ir konsultavimo paslaugas patiems įvairiausiems klientams, kurių nemenką dalį sudaro senjorai. Susitikimo dalyviai apsikeitė patirtimi, susijusia su vyresnio amžiaus žmonių kalbų mokymo subtilybėmis, taip pat aptarė iššūkius, su kuriais tenka susidurti padedant senjorams įvaldyti naująsias technologijas.

Susitikimo pabaigoje buvo sutarta antrąjį partnerių susitikimą surengti 2016 m. balandžio 7-8 d. Rygoje.

Nuotraukų galerija

Atgal
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House