Mokymo(si) priemonės
ES programos “Kūrybiška Europa / Kultūra” projektas"ePublisher"

- Poezijos platforma – poetų / vertėjų komunikacijos įrankis kurti, versti eilėraščius ir apie juos diskutuoti.
- Poezijos kūrimo žaidimai.
- Poezijos biblioteka internete, kurioje prieinami vaizdo, garso ir parašyti eilėraščiai, pristatantys kiekvieną valstybę partnerę.


Mokymosi visą gyvenimą programa / Comenius

"LeaCoMM - besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams"

"LeaCoMM" platforma mokytojams:

  • virtuali biblioteka, kurioje kaupiami naujausi mokslinių tyrimų duomenys, straipsniai, mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai,
  • mokymo(si) medžiagos bankas, kuriamemokytojai galidalintis mokytojų mokytojams sukurta mokymo medžiaga,
  • mokymo(si) modulių bankas, kuriame kaupiami moduliai, skirti mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti,
  • forumas, skirtas mokytojų iš visos Europostiesioginiam profesiniam bendravimuiir dalijimuisi patirtimi.


Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos projektas
"Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus"
1.Pilietinio orientavimo(si) mokymoprogramatrečiųjų šalių piliečių integravimuisi į lietuvių visuomenę
 
2. Kompaktinė plokštelė (CD) - Pilietinio orientavimo mokymo metodinė medžiaga


Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

Projekto "Feel It! Pajausk skirtumą" mokymo gairės

Kviečiame susipažinti su projekto sukurtomis mokymo gairėmis, skirtomis įvairių mokomųjų dalykų programoms papildyti kultūrinės įvairovės ir migracijos temomis.
Knyga "Feel It! Curriculum Guidelines" anglų kalba
"Feel It! Curriculum Guidelines" lietuvių kalba


Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa
Projekto "Feel It! Pajausk skirtumą" filmukai apie kultūrinę įvairovę ir ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginius

Ar kadasusimąstėte, kokius jausmus ir mintis Jums sukelia žodžių junginys "kultūrinė įvairovė"? Kas ji? Ar Jūsų mieste, kuriame gyvenate, ji dažnai sutinkama? Jeigu taip, tai kur daugiausia? O ką apie kultūrinę įvairovę mano kiti?

Kviečiame pažiūrėti specialiai projektui kurtą filmuką ir išgirsti, kaip į šiuos klausimus atsako įvairių tautybių, amžiaus ir profesijų kalbinti žmonės:
Kultūrinė įvairovė

Koks gi tas "Įvairovės kelias" Lietuvoje? Dainingas, kūrybingas, smagus ir įsimintinas. Kviečiame pažiūrėti ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginių įsimintiniausias akimirkas:
Ekspozicijos "Įvairovės kelias" akimirkos

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos projektas
"Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus"
  1. Pradedančio kalbos vartotojo A1 lygio lietuvių kalbos mokymo programa
  2. Kompaktinė plokštelė (CD) - Lietuvių kalbos mokymosi metodinė medžiaga

Metodiniai patarimai pilietinių akcijų organizatoriams
Šiame dokumente pristatomi pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizavimo vietos bendruomenėse metodai, parengti Engiamųjų teatro principais.

https://www.up2europe.eu/european/projects/act-active-citizens-of-today_111225.html

Kaip pavyzdį pridedame nuorodą į projekto ACT baigiamąjį renginį Vilniuje, Lietuvoje 2013 m. gegužės 31d.
Tai buvo dviejų dalių renginys: iš pradžių projekto partneriai Vilniaus senamiestyje praeivius kvietė į pilietines akcijas, o po to vyko koncertas-akcija Act Out Loud po atviru dangumi.

ACT baigiamasis renginys

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės projektas"ACT! Aktyvus ir atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė"
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.Šio gido turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.
https://www.up2europe.eu/european/projects/act-active-citizens-of-today_111225.html

(1) Kompaktinė plokštelė- Migrantų integravimosi priemonių rinkinysEN, LT,El, RO, ES, PL, TR, NL, DE ir BE kalbomismigrantams, atvykusiems į naują šalį.

Čia rasite būtinų kasdienių žodžių ir frazių iš finansų srities, dialogų imituojančių realaus gyvenimo situacijas, naudingų finansinių patarimų atvykus į naują šalį, gerosios patirties pavyzdžių sprendžiant integracijos klausimus ir daug kitos naudingos informacijos

(2) Kompaktinė plokštelė - Medžiaga migrantų finansinės kalbos įgūdžiams tobulintiEN, LT,El, RO, ES, PL, TR, NL, DE ir BE kalbomismigrantų bendruomenių atstovams, suaugusiųjų švietėjams ir kalbų mokytojams.

Čia rasite mokymo programą, kurios įgyvendinimui yra parengta inovatyvi metodika, paremta dramos elementais, klausimynus, naudingas nuorodas, migrantų bendruomenių atstovų įvairiose Europos šalyse kontaktų sąrašą ir kita.

Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig projektas „INTEGRA - Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (priemonė) - kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.Šio gido turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

www.integra-project.eu


Kalbos gidas (knygelė) žmonėms vykstantiems į Kiniją
Tai pokalbių rinkiniai, praktiniai patarimai, kaip išvengti „didžiųjų klaidų“, kurias daro europiečiai keliaudami po Kiniją.Šis gidas pagelbės žmonėms, turintiems verslo, kultūrinių ar socialinių ryšių Kinijoje, peržengti kalbines, kultūrines ribas bei sustiprinti abipusį supratimą.

Mokymosi visą gyvenimą programos„KA2 projektas MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.Šio gido turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


Kompaktinėplokštelė ir kortelės su dažniausiai vartojamais žodžiais ir frazėmisbei patarimaisžmonėms keliaujantiems po Europos šalis.
Tai žodžių ir frazių rinkiniai aktualiomis temomis ir naudingi patarimai lietuvių, čekų, olandų, graikų irbulgarų kalbomis.

Mokymosi visą gyvenimą programos / KA-2 projektas „Light me up - Kalbos pamoka prieš išvykstant į kelionę“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šiosplokštelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Sąsiuvinis su mokomąja medžiaga ir elektroninė knyga (CD) vyresnio amžiaus žmonėms savarankiškam anglų kalbos mokymuisi.
Tai anglų kalbos ABC senjorams ir kompaktinė plokštelė (e-knyga), kurioje rasite žodžiųir frazių įvairiomis temomis, užduotis ir pratimus (galvosūkius, kryžiažodžius, žodžių sudėliojimus iš raidžių ir žodžių spėjimus) ir net galėsite save įsivertinti.

Nordplus Adult Projektas „Still Active – komunikacijos priemonė kovojant su socialine izoliacija“.


Kompaktinė plokštelė- priemonių rinkinys EN, LT, LV, FI ir RO kalbomis profesinio mokymo ir kalbų mokymo institucijoms, svetingumo paslaugų sferos darbdaviams ir darbuotojams.
Čia rasite anglų kalbos žinių ir įgūdžių vertinimo aprašus bei nurodymus kaip jais naudotis, skirtus žmonėms, dirbantiems arba besipraktikuojantiems svečių aptarnavimo sferoje, taip pat naudingų frazių sąrašąįvairių profesijųžmonėms, dirbantiems restoranų ir viešbučių srityje, elgesio kodo standartus, kultūrinių patarimų kaip elgtis personalui, priimant svečius iš kitų šalių, nuorodas.

Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas „TOOL TIPLS – Priemonė profesinės anglų kalbos įgūdžių skaidrumui pagerinti

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šios plokštelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

DVD plokštelė su pokalbių knygele žmonėms, keliaujantiems po Baltijos (Lietuvą, Estiją) ir Skandinavijos šalis (Suomiją, Daniją, Švediją) darbo, mokymosi, turizmo arverslo reikalais.
Ši kasdienių pokalbių knygelė EN, LT, DK, SE, FI ir EE kalbomis irDVD plokštelėsu vaidybiniais kalbinių situacijų įrašais padės jums išmokti keletą būtiniausių žodžių ir frazių šalies, į kurią vyksite, kalba.
Nordplus/Horizontal Projektas „Keliaukime mokydamiesi kalbų“.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šios plokštelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kompaktinė plokštelė su kasdienių pokalbių knygele studentams, senjorams, turistams, imigrantams savarankiškam kalbos mokymuisi.
Čia rasite dažniausiai vartojamasfrazes ir žodžius kasdieninėmis temomisir naudingus patarimus, kurie labai pagelbės atvykus į naują šalįLT, DE, EN, PL kalbomis.

Socrates / Lingua 1 projektas „Mokykis kalbų kelyje“.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šios plokštelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Knygelė - gidas žmonėms keliaujantiems į Bulgariją, Graikiją, Maltą, Olandiją ir Švediją. http://www.shoplang.eu/
Čia rasite informacijos apie lietuvių, bulgarų, graikų, maltiečių, olandų bei švedų kalbas, šalių istoriją bei kultūrą. Taip pat pagrindinių žodžių reikalingų lankantis parduotuvėse žodyną 6 kalbomis, naudingus patarimus ir kita.
Socrates/Linguaprojektas „Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.Šiosknygelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kompaktinė plokštelė – konspektas/gidas (EN)baigiamųjų klasių mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, kurie gali juo pasinaudoti kaip pagalbine priemone pilietiškumo ugdymui integruoti į mokymo procesą.
Čia rasite gerosios patirties pavyzdžių kaip skatinti aktyvų pilietiškumą, klausimynų formas, apklausos apie jaunimo pilietinį aktyvumą Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Kipre ir Turkijoje santrauką, organizuotų forumų pilietinio aktyvumo klausimais medžiagą.

Socrates GRUNDTVIG 2 projektas „Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese“

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šios plokštelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Kompaktinė plokštelė kalbų dėstytojams ir mokytojams.
Sukaupta ir susistemintapagalbinė mokomoji medžiaga programai „Virtualūs susitikimai be sienų“, rekomendacijos kaip naudotis šia medžiaga, studentų, dalyvavusių virtualiuose susitikimuose, atsiliepimai bei straipsnis „Suvokimas apie kultūrą ir gebėjimas įvertinti kultūrinius skirtumus“.
Socrates/Grundtvig 2 projektas „Naudingoji praktika: Europietiškumo skatinimas per kalbų mokymą“.
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šios plokštelės turinysatspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House