MPCE projektas

MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams (Mokymosi visą gyvenimą programa, KA2 Kalbos, Daugiašaliai projektai)

 

 

Projektas “Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” prisidės skleidžiant kalbos mokymosi privalumus ir priartins tolimąją kinų kalbą prie Europos, didinant jos žinomumą.

 

Projekto tikslas – sukurti visiškai nežinomos europiečiui kalbos lengvai suprantamą mokymosimetodą ir atitinkamą kalbinę priemonę. Projekto eigoje tikimasi, kad tikslinės grupės įgis kinų kalbos pagrindus ir susipažins su Kinijos tradicijomis bei kultūra. Šios žinios pagerins kasdieninę jų veiklą bei prisidės tobulinant tarpkultūrinį bendravimą ir tarpusavio supratimą.

 

Projekto tikslinės grupės yra žmonės, kurių veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Kinija:

 

- projektas stengiasi pasiekti suaugusiuosius, kuriuos su Kinijos kompanijomis ir įstaigomis sieja verslo ar kultūriniai santykiai,

 

- įtraukiami verslo vadybos ir administravimo studentai, kurie ateityje savo karjerą planuoja kurti verslo valdymo srityje.

 

Šios tikslinė grupės bus įtrauktos naudojantis verslo kompanijų, kultūros organizacijų ir mokymo institucijų tinklais, kurie bus sukurti vykdant projekto sklaidą. Šiuo metu Kinija yra Europos Sąjungos strateginis partneris ir šis esminis faktas leidžia sukurti daugelio organizacijų, siekiančių pagerinti savo verslo ir kultūrinius ryšius su Kinija, tvirtus bendradarbiavimo pamatus.

 

Numatomos šios projekto veiklos:

 

- sukurti kanalus, kuriais pasiektos tikslinės grupės įtraukiamos į projekto veiklas ir produktų kūrimą visais projekto etapais;

 

- išskirti kriterijus, kuriais remiantis apibrėžiama tikslinė grupė. Partneriai atliks kokybinę apklausą ir analizę, surinkdami pirminius duomenis iš būsimų produkto naudotojų ir išskirs problemines sritis, kurios išryškėja bendraujant su partneriais iš Kinijos.

 

- sukurti metodiką, kaip pateikti kalbinę informaciją kiniškai, vadovaujantis atlikta poreikių analize. Partneriai atliks smulkų egzistuojančių kinų kalbos mokymo metodikų tyrimą, pritaikys specifinius kinų kalbos mokymo ypatumus penkioms projekto kalboms (BG, LT, IT, PT, NL), atrinks asociatyvinių hieroglifų sekų leksikos turinį, sukurs semantinius modelius, kaip pateikti informaciją kinų kalba, naudojantis hieroglifų sekomis.

 

- suburti grupes pilotiniam testavimui ir patikrinti sukurtos metodikos efektyvumą, dirbant kartu su asocijuotais partneriais;

 

- sukurti projekto internetinį puslapį;

 

- parengti kalbinį produktą, vadovaujantis sukurta metodika, ir paskleisti jį esamais sklaidos kanalais;

 

- sukurti mokymo(si) modulius ir pakviesti tikslines grupes į trumpus kinų kalbos kursus;

 

- suorganizuoti kontaktinius seminarus produkto vartotojams ir gauti atsiliepimus apie sukurto produkto efektyvumą bei siekti paskleisti produktą kaip galima plačiau;

 

- sukurti produkto tolimesnės sklaidos (projekto veiklai pasibaigus) strategiją ir aptarti galimybes produkto komercializacijai.

 

Pagrindinis projekto rezultatas – pokalbių rinkiniai (CD su bukletais), kuriuose bus metodikos specialistų atrinktas leksikos turinys iš 200 herioglifų, apjungtų į asociatyvines hieroglifų sekas. Semantinės sekos sujungs žodžius ir leis vartotojams suprasti pateikiamą informciją kinų kalba. Asociatyvinės hieroglifų sekos bus sudėtos į pokalbių rinkinius kinų – bulgarų, kinų – lietuvių, kinų – italų, kinų – portugalų ir kinų – olandų kalbomis.

 

Projekto organizatoriai potencialius vartotojus pakvies dalyvauti praktiniuose seminaruose ir trumpuose kinų kalbos kursuose, kurie vyks naudojant sukurtą metodiką. Besimokantieji galės pasidalinti savo patirtimi naudojant projekto produktą projekto kontaktiniuose seminaruose, kurie vyks kiekvienoje partnerių šalyje besibaigiant projektui bei bus skirti pritraukti naujus potencialius besimokančiuosius.

 

Susipažinę su kinų kalba ir kultūra, tikslinės grupės įgis naujas galimybes tobulinti verslo ir kultūrinius ryšius su Kinijos kompanijomis, patobulins savo profesinius įgūdžius ir galimybes darbo rinkoje.

Projektą koordinuoja Ku Tu Ltd., Bulgarija, projekto paraiškos teikėjas – ZNANIE Association, Bulgarija. Projekto partneriai: Soros International House, Lietuva, Amitie srl., Italija, Formacao, Lingua e estudos portugueses, Lda, Portugalija ir Preassure Line V.O.F., Olandija. Projekto trukmė 24 mėnesiai, bus įgyvendinamas nuo 2009 m. iki 2011 m.


 

Lapkričio 18 d. suaugusiųjų švietimo savaitės metu SIH surengė praktinį seminarą mokytojams, kuriame buvo pristatyti projekto "Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams" rezultatai

Baigiamasis projekto "Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams" partnerių susitikimas Bolonijoje, Italija

Projekto "Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams" praktinis seminaras "SUPRASK KINIJĄ'

Šių metų rugsėjo 23 d. Soros International House, įgyvendindama ES Mokymosi visą gyvenimą KA2 programos iš dalies finansuojamą projektą „Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams“, pakvietė Lietuvos verslo bendruomenės atstovus, kuriuos su Kinijos kompanijomis ir įstaigomis sieja verslo ar kultūriniai santykiai, kultūros ir švietimo darbuotojus, menininkus, akademinės bendruomenės narius, studentus ir keliautojus, bei visus besidominčius kinų kalba ir kultūra, dalyvauti praktiniame seminare “Suprask Kiniją”.

Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Kinijos L.R. Ambasados Lietuvoje ekonomikos ir prekybos skyriaus trečiasis sekretorius p. Jian Xiong, žurnalistė, komunikacijos konsultantė Gabija Vitkevičiūtė, Lietuvos ir Kinijos forumo pirmininkas Mindaugas Reinikis, Lietuvos ir Kinijos prekybos asociacijos generalinis direktorius Rokas Radvilavičius, vyko diskusijos aktualiomis Lietuvos ir Kinijos bendradarbiavimo temomis.

SIH direktorė Daiva Malinauskienė supažindino dalyvius su projekto “Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams” idėja, įgyvendinimo eiga bei rezultatais, pristatė projekto vykdytojų sudarytą bei išleistą savarankiško mokymosi priemonę – lietuvių-kinų kalbos gidą, kurį renginio dalyviai gavo dovanų.

Seminarą užbaigė improvizuota kinų kalbos pamokėlė, kurios metu SIH kinų kalbos dėstytojos Editos Janulevičiūtės padedami dalyviai pamėgino tarti kiniškus garsus, išmoko keletą žodžių ir posakių.

Asociacijos “Visas pasaulis manyje” atstovė Giedrė Daugelavičienė pertraukėlės metu seminaro dalyviams surengė kiniškos arbatos degustavimo ceremoniją.

Renginio metu vyko tarptautinių projektų paroda – mugė, kurios metu buvo pristatyti ir išdalinti dalyviams SIH įgyvendinamų bei jau įgyvendintų projektų produktai.

Seminare dalyvavo Radio86 žurnalistė Jurgita Kairytė, kuri rengs reportažą apie projektą ir seminarą Radio86 tinklapiui bei laidai “Langas į Kiniją”. Radio86 yra FutuVision Media Ltd. padalinys, jos centrinė būstinė įsikūrusi Tampere mieste Suomijoje. Radio86 turi plačiausią straipsnių apie Kiniją bazę, pateikia visą svarbiausią su šia šalimi susijusią informaciją, bendradarbiauja su radijo stotimis Suomijoje, Danijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Belgijoje bei Kinijoje. Savo programas transliuoja estų ir lietuvių kalbomis.


Seminaro darbotvarkė


Seminaro fotodienoraštis


Seminaro plakatas
Projekto “MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” partnerių susitikimas Roterdame, 2011 m. liepos mėn.

Liepos 11-12 dienomis Roterdame (NL) vyko Mokymosi visą gyvenimą programos KA2 daugiašalio projekto "Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams" partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo partneriai iš Bulgarijos, Olandijos, Italijos, Portugalijos ir Lietuvos. Soros International House susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė. Susitikime, trukusiame dvi dienas, buvo diskutuojama įvairiais dienotvarkėje numatytais klausimais.

Pirmą dieną susitikimo dalyviai aptarė praktinių seminarų, kuriuos numatyta surengti rugpjūčio-rugsėjo mėnesį kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje, organizavimo klausimus, aptarė renginio struktūrą, keitėsi idėjomis, tarėsi, kaip patraukliai pristatyti projekto produktus ir rezultatus seminarų dalyviams. Vėliau projekto partneriai susipažino su projekto rezultatų eksploatavimo strategija, kurią parengė "Pressure Line" (NL) komanda, aptarė marketingo planą.

Antroji susitikimo diena buvo skirta projekto sklaidai skirtiems renginiams ir veikloms aptarti, buvo diskutuojama kontaktinių seminarų, kurie vyks 2011 m. rugsėjo - spalio mėnesiais kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje, tema.

Susitikimas baigėsi projekto įgyvendinimo eigos aptarimu, partneriai pasiskirstė užduotis, sutarė dėl terminų.

Susitikimo dienotvarkė

Baigiamasis projekto susitikimas vyks Bolonijoje (IT) 2011 m. lapkričio 3-4 d.

Susitikimo fotodienoraštis:
Projekto “MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” partnerių susitikimas Lisabonoje, 2011 m. balandžio mėn.


Š.m. balandžio 13 – 18 dienomis Portugalijos sostinėje Lisabonoje vyko Mokymosi visą gyvenimą programos KA2 projekto “MPCE – Misija įmanoma: kinų kalba europiečiams” partnerių susitikimas, kuriame buvo pristatyta parengta mokymosi medžiaga bei aptartos tolesnės projekto veiklos: praktiniai seminarai potencialiems mokymosi medžiagos vartotojams bei kontaktiniai seminarai verslo ir švietimo institucijų, dirbančių ar besirengiančių dirbti su Kinija, atstovams.

SIH susitikime atstovavo Daiva Malinauskienė ir Asta Cemnolonskaitė.Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.

http://www.sih.lt/index.php?cid=11381Projektui "Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams" (Mokymosi visą gyvenimą programa, KA2 Kalbos, Daugiašaliai projektai) įpusėjus - SIH kartu su projekto partneriais sukūrė internetinį puslapį (http://www.chinese4.eu/), parengė pokalbių rinkinių (CD) maketus bei metodiką kaip pateikti kalbinę informaciją kinų kalba.

Šiai dienai mokomoji medžiaga jau paruošta - atrinktas asociatyvinių hieroglifų sekų leksikos turinys, sukurti semantiniai modeliai kaip pateikti informaciją kinų kalba naudojantis hieroglifų sekomis, paruošti trumpi sakiniai ir frazės, panaudojant žodžius iš asociatyvių sekų bei pinyino (kinų kalbos romanizacijos) aiškinimo lentelės.

Artimiausiu metu galėsime supažindinti socialinius partnerius su mokomąja medžiaga bei pateikti pokalbių rinkinius.

Trečiais projekto “MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” partnerių susitikimas Sozopolyje, 2010 birželis

2010 m. birželio 12-16 dienomis Bulgarijoje, Sozopolio mieste vyko projekto “MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Olandijos (Pressure Line V.O.F), Lietuvos (Soros International House), ir Bulgarijos (Ku Tu Ltd bei ZNANIE Association). Soros International House susitikime atstovavo projektų koordinatorė Aurelija Babiliūtė ir projekto vadybininkė Asta Cemnolonskaitė.

Susitikimo metu partneriai aptarė parengtas hieroglifų sekas pagal iš anksto suderintas temas, metodikos pritaikymą kiekvienoje partnerių valstybėje organizuojant pilotinius kalbos mokymo bandymus, projekto internetinio puslapio turinį bei reikalingą parengti madžiagą, galutinio projekto produkto – mokomosios medžiagos, kuri bus išleista knygelės formatu vizualinius sprendimus bei finansinio atsiskaitymo klausimus.

Kitas partnerių susitikimas planuojamas 2011 m. kovo mėnesį Portugalijoje.

Antrasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje, Lietuvoje, 2010 balandis

2010 m. balandžio 1-2 dienomis Vilniuje, Soros International House vyko antrasis projekto “Mission possible – Chinese for Europeans” partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Bulgarijos, Italijos ir Portugalijos. SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų koordinatorė Aurelija Babiliūtė, kinų kalbos mokytoja Asta Cemnolonskaitė, VPU studentė Liu Wanchao.

Kinų kalbos mokytoja Asta pristatė partneriams parengtas hieroglifų sekas, pasiūlė galimas kinų kalbos mokymosi metodikos kūrimo kryptis. Dviejų dienų susitikimo metu partneriai aptarė hieroglifų sekas bei kalbinės medžiagos turinį pirmojo susitikimo metu sutartomis temomis, diskutavo metodikos kūrimo klausimais, susipažino ir aptarė kinų bedravimo kultūrinius aspektus, kuriuos išsamiai pristatė Liu Wanchao, aptarė projekto internetinio puslapio turinį bei kinų kalbos mokymosi medžiagą, kuri bus skelbiama internetiniame puslapyje.

Susitikimo organizatoriai pasiūlė partneriams aktyvią vakarinę kultūrinę programą, kuri dalyviams suteikė galimybę susipažinti su įvairiapusiu Vilniumi.Pirmasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, 2010 vasaris

2010 m. vasario 3-6 dienomis Bulgarijoje, Sofijos mieste vyko pirmasis projekto “MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams” partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Italijos (Amitie srl), Portugalijos (Formacao, Lingua e estudos portugueses, Lda), Olandijos (Preassure Line V.O.F), Lietuvos (Soros International House), ir Bulgarijos (Ku Tu Ltd bei ZNANIE Association). Soros International House susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė.

Pirmojo susitikimo metu partneriai aptarė projekto idėjas, tikslą ir uždavinius, veiklos planą bei planuojamus rezultatus, pasidalino pareigomis ir rolėmis projekte, numatė veiklą pirmaisias projekto metais. Mūsų institucijai tenka labai svarbus vaidmuo projekte. Mūsų uždavinys yra parengti kinų kalbos mokymo metodiką europiečiams, nes turime daugiausiai patirties mokant kinų kalbą.

Aptarti metodikos rengimą bus organizuojamas antrasis partnerių susitikimas Vilniuje, 2010 m. balandžio mėnesio pradžioje.
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House