ŽAISMINGAS KALBŲ MOKYMAS(IS) PERKANT

http://www.shoplang.eu/


Pradedamas vykdyti naujas Socrates/Lingua1 projektas ŽAISMINGAS KALBŲ MOKYMAS(IS) PERKANT.

Šis projektas yra koordinuojamas kompanijos "KU TU" Ltd. iš Sofijos Bulgarijoje ir vykdomas kartu su partneriais iš Lietuvos (Soros International House), Prancūzijos, Nyderlandų, Švedijos, Graikijos.

Projekto tikslas: suteikti elementarius mažiau populiarių kalbų mokėjimo įgūdžius, tuo palengvinant Europos piliečių, kurie tampa vis labiau mobilūs, kasdieninę veiklą ir kurie rūpinasi gamtos išsaugojimu ir sveiku gyvenimo būdu. Neformali vietinių parduotuvių aplinka gali motyvuoti mokytis užsienio kalbų.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

- propaguoti rečiau vartojamas Europos tautų kalbas, tam panaudojant draugišką parduotuvių ir supermarketų kalbinę aplinką;

- išprovokuoti susidomėjimą tikslinėmis kalbomis ir propaguoti užsienio kalbų mokėjimo pranašumus;
- padėti vystyti dalinius kalbinius įgūdžius, kurie padėtų suprasti užrašus ant įvairių maisto produktų ir padėti atrasti kalbinius panašumus.

2008 m. Socrates/Lingua1 projektas ŽAISMINGAS KALBŲ MOKYMAS(IS) PERKANT buvo apdovanotas Europos pažymėjimu Bulgarijoje.

 

Galutinis projekto produktas-knygelė-gidas
 
Galutinis projekto produktas-knygelė-gidas, kuriame rasite informacijos apie kampanijų prekybos centruose metu pristatytas kalbas (lietuvių, bulgarų, graikų, maltiečių, olandų bei švedų), šalių istoriją bei kultūrą. Taip pat pagrindinių žodžių, reikalingų perkant, žodyną 6 kalbomis, naudingus patarimus ir dar daug įdomaus.
 


Aštuntasis ir paskutinis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, 2008

Rugpjūčio 27-31 dienomis įvyko jau paskutinis Socrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(-is) perkant" susitikimas Sofijoje. Projekto koordinatoriai - KU TU kompanijos atstovai iš Sofijos ir projekto partneriai aptarė projekto veiklą ir visi pasidžiaugė, kad projektas vyko sėkmingai, įgyvendinti visi numatyti tikslai ir, kad kalbų kampanijos prekybos centruose sulaukė didelio pasisekimo pirkėjų tarpe. Kampanijų dalyviai turėjo puikią galimybę išmokti keletą naudingų frazių rečiau vartojamomis kalbomis, sužinoti apie pristatomų šalių kultūrą, dalyvauti įvairiuose konkursuose ir laimėti prizus.

Penktadienį įvyko tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo ne tik projekto partneriai, bet ir švietimo atstovai, aktyviausi kampanijų dalyviai, ambasadų atstovai iš Sofijos.Konferencijos metu projekto koordinatoriai pristatė projektą, partneriai trumpai apibudino kampanijas savo šalyse, buvo kalbama apie tai, kas daro projektą matomu, projektą įvertino išorinis vertintojas. Konferencijoje dalyvavo ir spaudos atstovai, kurie nušvietė projektą ir jo veiklą vietinėje spaudoje.

Šeštadienį visi projekto dalyviai išvyko į ekskursiją į senovinį Rilos vyrų vienuolyną, įsikūrusį kalnuose.

Projektas baigėsi, bet liko gražūs prisiminimai bei užsimezgusi žmonių iš įvairių šalių draugystė.
 
 
 
 
 

Olandų kalbos ir kultūros pristatymas

Gegužės 17 d. įvyko jau paskutinis projekto kampanijų ciklo renginys RIMI Hypermarket prekybos centre Vilniuje, kurio metu buvo pristatyta olandų kalba ir kultūra.

Į renginį susirinko gausus būrys pirkėjų bei viktorinos, kuri buvo skelbiama dienraščio "Lietuvos rytas" penktadienio priede "Sostinė", dalyvių. Renginio dalyviai kartu su merginomis iš Nyderlandų Karalystės ambasados, kurios vilkėjo tautiniais drabužiais, dalyvavo žaismingose kalbos pamokėlėse, turėjo galimybę plačiau susipažinti su Olandija, jos kultūra, pasiklausyti autentiškos kalbos, paragauti olandiškų patiekalų bei laimėti daug įdomių prizų. Olandų kalbos kampaniją parėmė Nyderlandų Karalystės ambasada Vilniuje. Ambasadorė p.MAnnemieke Ruigrok pati dalyvavo renginyje ir įteikė pagrindinį prizą- nemokamą užsienio kalbų kursą SIH kalbų centre aktyviausiam renginio dalyviui.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septintasis projekto partnerių susitikimas Rotterdame, 2008

Gegužės 9-10 dienomisįvyko septintasisSocrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant" susitikimas Rotterdame. Projekto partneriai pasidalino patirtimi kaip vyko kampanija jų šalyse. Tai buvo iš ties įdomi patirtis, nes Maltoje kai kurie kampanijos dalyviai pirmą kartą išgirdo apie Lietuvą.

Po to projekto dalyviai aptarėpasirengimą paskutiniamkampanijos etapui- tai olandųkalbosir kultūros pristatymas, kuris vyks gegužės mėnesį visose partnerinėse šalyse.

Šeštadienį visi susitikimo dalyviai išvyko į ekskursiją garlaiviu į vėjo malūnų muziejų.


Šeštasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje, 2008

Kovo 12-15 d. įvyko šeštasisSocrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant" susitikimas Vilniuje. Projekto partneriai aptarė, kaip vyko švedų kalbos ir kultūros pristatymas prekybos centruose partnerinėse šalyse,pasidalino patirtimi. Visi džiaugėsi tuo, kad šį kartą kampanija vyko labai sklandžiai, atsirado daug rėmėjų ir besidominčių renginiu žmonių.

Po to projekto dalyviai aptarėpasirengimą sekančiamkampanijos etapui- tai lietuvių kalbos ir kultūros pristatymas, kuris vyks kovo gale ir balandžio pradžioje Bulgarijoje, Maltoje, Švedijoje,Graikijoje ir Olandijoje.

Taip pat susitikimo dalyviai susipažino su Vilniaus senamiesčiu, aplankė Trakus, ragavo lietuviškų patiekalų bei klausėsi lietuviškų dainų.
 

Švedųkalbos ir kultūros pristatymas

Projekto kampanijų ciklas artėja į pabaigą. Vasario 2 d. įvyko švedų kalbos ir kultūros pristatymas RIMI Hypermarket prekybos centre Vilniuje. Į renginį susirinko gana gausus būrys pirkėjų bei viktorinos, kuri buvo skelbiama dienraščio "Lietuvos rytas" penktadienio priede "Sostinė", dalyvių. Šiuo metu Švedija yra gausiai lankoma turistų vieta, be to nemažai jaunų žmonių vyksta studijuoti į Upsalos universitetą. Renginio dalyvių tarpe buvo ir keletas moterų, kurių dukros yra ištekėjusios už švedų ir joms yra labaisvarbu pramokti švedų kalbos, kad galėtų laisviau bendrauti su anūkais.

Švedų kalbos kampaniją parėmė Švedijos ambasada Vilniuje ir aprūpinoįvairia informacine medžiaga apie Švediją. Taip pat Assa Lietuva, UAB įsteigė prizus viktorinos apie Švedijos kalbą ir kultūrą nugalėtojams.

Renginio metu pirkėjai dalyvavo žaismingose kalbos pamokėlėse, kurias vedė švedų kalbos dėstytojas Andrius bei jam talkino Lietuvos-Švedijos bendrijos atstovai, taip pat visi renginio dalyviaigalėjo pasiklausyti autentiškos švedų kalbos ,paragauti švediško patiekalo bei laimėti daug įdomių prizų.
Pagrindinį prizą - nemokamą kalbų kursą, kurį įsteigė Soros International House, laimėjo LINA BIKELIENĖ iš Vilniaus.

Maltiečių kalbos ir kultūros pristatymas

Projekto kampanijų ciklas tęsiasi toliau. Gruodžio 1 d. įvykomaltiečių kalbos ir kultūros pristatymas RIMI parduotuvėje. Šį kartą renginio vedėjams teko pasukti galvas, kaip pristatyti maltiečių kalbą, nes Lietuvoje nėra reziduojančios Maltos ambasados bei atstovybės. Modernių technologijų pagalbarenginio dalyviai galėjo pasiklausyti autentiškos maltiečių kalbos bei pasimokyti skaičiuoti , pasisveikinimo frazių, produktų pavadinimų. Be to dalyviai galėjo pasitikrinti savo žinias apie Maltą, jos istoriją bei kultūrą, dalyvaudami įvairiose viktorinose. Daugelis atsakymų buvo labai išsamūs, todėl buvo sunku įvardinti nugalėtoją. Visus smagiai nuteikė maltietiškų patiekalų degustacija.

Renginio dalyviai laimėjo daug įvairių prizų, mažieji dalyviai-bilietus į Raganiukės teatrą. Visi renginio dalyviai buvo labai aktyvūs, todėl pagrindinį prizą-nemokamą kalbų kursą, kurį įsteigė Soros International House, pasidalino dvirenginio dalyvės: LINA BIKELIENĖ ir MONIKA KIRSNYTĖ. Josne tik geriausiai atsakė į visus viktorinos klausimus, kurie buvo spausdinami Lietuvos ryto priede "Sostinė",bet ir aktyviai dalyvavo maltiečių kalbos ir kultūros pristatymo renginyje. Prizus dalyviams įteikė Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė.

 
Bulgarų kalbos ir kultūros pristatymas RIMI Hypermarket parduotuvėje

Projekto kampanijų ciklas prasidėjo bulgarų kalbos ir kultūros pristatymu. Pagrindinis renginys, kurio metu pirkėjai galėjo dalyvauti žaismingose mini kalbos pamokėlėse, pasiklausyti autentiškos bulgarų kalbos, paragauti bulgariškų patiekalų, bei laimėti daug įdomių prizų, įvyko birželio 9d. RIMI Hypermarket, Savanorių pr. 16, Vilnius.

Pagrindinį prizą-nemokamą kalbų kursą, kurį įsteigė Soros International House, laimėjo LINA BIKELIENĖ iš Vilniaus. Lina ne tik geriausiai atsakė į visus viktorinos klausimus, kurie buvo spausdinami RIMI savaitiniame laikraštėlyje, bet ir aktyviai dalyvavo bulgarų kalbos ir kultūros pristatymo renginyje. Mažieji renginio dalyviai laimėjo bilietus į Raganiukės teatrą.

Kitos kampanijos metu, kuri vyks rugsėjo mėnesį, bus pristatoma graikų kalba ir kultūra. Kviečiame visus aktyviai dalyvauti viktorinoje, kuri bus skelbiama RIMI savaitiniuose laikraštėliuose jau rugsėjo pradžioje ir atvykti į pagrindinį renginį.

 
 
 
 
 
 

 
Graikų kalbos ir kultūros pristatymas
Projekto kampanijų cikląpratęsėgraikų kalbos ir kultūros pristatymas, kuris vyko RIMI parduotuvėje rugsėjo 29 d. Šį renginį rėmė Graikijos ambasada Lietuvoje, bei Graikijos kultūros centras Vilniuje. Renginio metu dalyviai mokėsi graikų kalbos abėcėlės, skaičiuoti, pasisveikinti, atsakinėjo į įvairius klausimus apie Graikijos istoriją, kultūrą. Kadangi renginys vyko RIMI parduotuvėje, tai renginio dalyviai mokėsi frazių, kurios yra naudojamos perkant, produktų pavadinimus ir dalyvavo smagiame konkurse, kas greičiau suras kortelėje graikų kalba užrašytą vieną ar kitą produktą. Graikijos kultūros centro direktorius ponas Teodoras pamokė renginio dalyvius šokti nacionalinį graikų šokį sirtakis, kuris visus labai smagiai nuteikė.Po to renginio vedėjai pakvietė dalyvius paragauti graikiškų patiekalų.
Renginio dalyviai laimėjo daug įvairių prizų, mažieji dalyviai - bilietus į Raganiukės teatrą. O pagrindinį prizą - nemokamą kalbų kursą, kurį įsteigė Soros International House, laimėjo Živilė Juonytė iš Vilniaus. Ji ne tik geriausiai atsakė į visus viktorinos klausimus, kurie buvo spausdinami RIMI savaitiniame laikraštyje, bet ir aktyviai dalyvavo graikų kalbos ir kultūros pristatymo renginyje. Prizus dalyviams įteikė Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė bei Graikijos ambasados sekretorius Vaidotas Rimša.

Penktasis projekto partnerių susitikimas Koping mieste, Švedijoje 2008

Sausio 17-19 d. įvyko jau penktasisSocrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant" susitikimas Koping mieste, Švedijoje. Susitikę projekto partneriai aptarė, kaip vyko maltiečių kalbos ir kultūros pristatymas prekybos centruose partnerinėse šalyse,pasidalino patirtimi. Visi projekto partneriai susidūrė su tais pačiais sunkumais: niekam nepasisekė surasti žmogaus, kuris kalbėtų maltiečių kalba, todėl teko naudotis maltiečių partnerių parengtais įrašais. Aišku, tai neatstojo betarpiško bendravimo.
Po to kartu su švedųpartneriais projekto dalyviai aptarėpasirengimą sekančiamkampanijos etapui-švedų kalbos ir kultūros pristatymui, kuris vyks vasario 2 d.
Taip pat projekto partneriai turėjo galimybę pasižvalgyti po nuostabų Stokholmą ir paragauti, pagal viduramžių receptus pagamintų švediškų patiekalų.
 

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas Valetoje, 2007

Lapkričio 15-17 d. įvyko ketvirtasis Socrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant" susitikimas Valetoje, Malta. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti kaip vyko Graikijos kalbos ir kultūros pristatymas prekybos centruose partnerinėse šalyse ,pasidalinti gerąja patirtimi. Buvo įdomu pasiklausyti , kaip vyko kampanija Bulgarijoje, Švedijoje, Olandijoje bei Maltoje. Po to kartu su maltiečiųpartneriais buvo aptartas pasirengimas sekančiam kampanijos etapui-maltiečių kalbos ir kultūros pristatymui, kuris vyks gruodžio 1 d.
Projekto partneriai turėjo galimybę pasižvalgyti po Maltos salą, aplankyti senovinį Mdinos miestą, pasivaikščioti po vakarėjančią Valtą.

Trečiasis projekto partnerių susitikimas Atėnuose, 2007

Rugsėjo 7-8 dienomis įvyko trečiasis Socrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant" susitikimas Atėnuose, Graikijoje. Šio susitikimo tikslas buvo aptarti kaip vyko bulgarų kalbos ir kultūros pristatymas prekybos centruose partnerinėse šalyse ,pasidalinti gerąja patirtimi . Po to kartu su graikų partneriais buvo aptartas pasirengimas sekančiam kampanijos etapui-graikų kalbos ir kultūros pristatymui, kuris vyks rugsėjo 29 d.Kadangi susikaupė daug įdomios medžiagos, buvo nutarta praplėsti projekto tinklalapį.
Projekto partneriai graikai parengė įdomią kultūrinę programą. Susitikimo dalyviai turėjo ne tik puikią galimybę pasivaikščioti po antikinius Atėnus, bet ir išvyko į vienos dienos ekskursiją garlaiviu, aplankant tris salas, kurios žymios savo grožiu ir turtingos istoriniais paminklais.

 

 

Antrasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, 2007

Gegužės 3-5 dienomis įvyko antrasis Socrates/Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant" susitikimas, kuriame dalyvavo visi projekto partneriai. Šio susitikimo tikslas buvo išsiaiškinti, kaip vyksta pasirengimas pirmajai kampanijai didžiuosiuose prekybos centruose partnerinėse šalyse, kurios metu bus pristatoma bulgarų kalba ir kultūra. Partneriai iš Bulgarijos pristatė bandomosios kampanijos, kuri buvo suorganizuota Sofijoje ir kurios metu buvo pristatyta olandų kalba, rezultatus, pasidalino patirtimi. Partneriai diskutavo pasiūlytą kampanijos scenarijų ir nutarė, kad kiekviena šalis pasirinks sau tinkamą kampanijos pravedimo būdą , atsižvelgiant į šalies papročius ir tradicijas.

Kitą dieną projekto partneriams buvo pristatytas projekto tinklalapis, kuri parengė parteriai iš Nyderlandų: http://www.shoplang.eu/
Projekto partneriai Bulgarijoje parengė įdomią kultūrinę programą. Visi susitikimo dalyviai išvyko į vienos dienos ekskursiją į Koprivshitsą. Tai tipiškas Bulgarijos miestelis, išlaikęs 19 amžiaus Bulgarijos tautinio atgimimo laikotarpio dvasią su tam laikotarpiui būdinga architektūra.
 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Sofijoje, Bulgarijoje 2007

Lapkričio 10-11 dienomis įvyko pirmasis Lingua 1 projekto "Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant", kuris yra koordinuojamas kompanijos "KU TU" Ltd. (Bulgarija), susitikimas Sofijoje, Bulgarijoje.Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos (Soros International House), Prancūzijos, Nyderlandų, Švedijos, Graikijos.
Susitikimas vyko dvi dienas. Pirmąją dieną partneriai pristatė savo institucijas. Susirinko gana įdomus būrys partnerių, kurie atstovauja ne tik kalbų mokymo centrus, bet ir reklamos agentūras.
Po to projekto koordinatorė iš Sofijos "KU TU" Ltd kompanijos dar kartą pristatė projektą susitikimo dalyviams. Ji pabrėžė, kad per pirmąjį projekto etapą reikės daug nuveikti, pasirengiant pirmajai kompanijai prekybos centruose, kuri vyks gegužės mėn. visose partnerinėse šalyse. Pirmosios kompanijos metu bus pristatoma bulgarų kalba. Visi partneriai dar kartą peržiūrėjo įsipareigojimus ir darbus, kuriuos turės atlikti per pirmuosius projekto metus ir kurie bus skirti pirmosios kompanijos pasirengimui.
Antrąją susitikimo dieną partneriai diskutavo apie pasiūlytą projekto logo, galutinį projekto produktą, reklaminės medžiagos kompanijai rengimą.
Projekto susitikimo dalyviai ne tik daug dirbo, bet turėjo galimybę pasižvalgyti po vakarėjančią Sofiją, pasivaišinti nacionaliniais patiekalais, pasiklausyti liaudiškos muzikos.
 
 
 
Projekto rėmėjai Lietuvoje:
 
 
 
 
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House