Office InterActors projektas


SIH dalyvauja naujame Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projekte Office InterActors - Pagrindinių ir profesinių verslo ir administravimo įgūdžių vystymas sprendžiant problemas vaidybinių situacijų pagalba virtualioje aplinkoje".

Office Interactorssiekia patenkintiporeikį įgyti tarpkultūrinę sampratą, suformuoti perduodamus įgūdžius ir sukurti mokymosi visą gyvenimą strategiją, atsižvelgdami į šiame laikmetyje padidėjusį darbo mobilumą ir profesinius tikslus.

Atviro dialogo pagalbair įtraukiant tikslines grupes, projektas siūlo VET (profesinis ugdymas)mokymo modelį ir Europos komisijos remiamas mokymosi galimybes lavinti pagrindinius ir profesinius verslo ir administravimo įgūdžius, perkeliant juos iš mokymosi į darbinę veiklą ir iš vienos darbinės aplinkosį kitą: užsienio kalbos (anglų ir prancūzų- kaip plačiai vartojamas kalbas,taip pat lietuvių, bulgarų, rumunų ir baskų), kompiuterinio raštingumo įgūdžius (taip pat interneto ir Web2.0), darbo komandoje ir derybų (tarptautiniųkomandų nariams bendradarbiaujant virtualioje aplinkoje), bendros ir profesinės tarpkultūrinės sampratos, verslo, savivaldos įgūdžius bei motyvaciją mokymuisi visą gyvenimą.

Tikslinės grupės yra 3 lygiuose:

1. švietimo/profesinio ugdymo profesionalai ir institucijos, kurios yra suinteresuotos įtraukti Office InterActors modelį į savo pasiūlymus mokymams;

2. darbdaviai irįmonių asociacijas (umbrella organizations) atstovaujantys darbdaviai, ketinantys investuoti į savo darbuotojų,mokiniųir naujai įdarbintų apmokymą;

3. studentai, studijuojantys verslą ir administravimą, neseniaibaigę mokslus, darbuotojai ar būsimi darbuotojai.


Soros International House - Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projekto „Office InterActors-pagrindinių ir profesinių verslo ir administravimo įgūdžių vystymas sprendžiant problemas vaidybinių situacijų pagalba virtualioje aplinkoje" koordinatorius Lietuvoje kartu su ISM (Vadybos ir verslo universitetu Vilniuje) įsijungė į tarptautinį verslumo judėjimą. Šio judėjimo rėmuose "Office InterActors“ siūlo dviejų turų kursus verslo ir administravimo studentams, neseniai baigusiems šias studijas jaunuoliams bei įvairių šios srities įmonių darbuotojams.

 

Kursai

 

Studentų grupės iš Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Ispanijos ir Bulgarijos dalyvaus 5 sesijose, kurių metu atliks tiriamąjį darbą, rengs įmonės ar organizacijos tikslų bei veiklos pristatymus bei kitas užduotis pagal fiktyvų scenarijų. Nuo šių metų spalio 22 dienos kiekvieną ketvirtadienį vienu metu jie susitiks tam specialiai parengtoje mokomojoje svetainėje, kad virtualioje aplinkoje tarptautinių derybų pagalba galėtų atlikti bendrų problemų sprendimo užduotis.

 

Rezultatai

 

Projektu siekiama skatinti jaunus žmones įgyvendinti savo verslo idėjas ir užsiimti verslu, taip pat didinti jų motyvaciją, toleranciją bei tobulinti socialinius, bendravimo, intelekto ir informacijos valdymo įgūdžius.

 

Partneriai

 

_________________________________________________________________________________________________________


Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


http://www.sih.lt/index.php?cid=11381

_________________________________________________________________________________________________________

Office Interactors kursų trečiasisetapas

Office InterActors kursų trečiasis etapasprasidėjo lapkričio 4 d. Šį kartą kursų dalyviai-mažų įmonių atstovai, bedarbiai, vaikus auginančios mamos. Jųužduotis sukurti turizmo verslą fiktyvioje Sechurijos šalyje.

Visi dalyvai labai aktyviai įsijungė į veiklą ir per pirmą užsiėmimą parengė bendravimo frazių žodyną, pareigybių turizmo firmoje aprašą ir pasiruošė pristatyti verslo etiketą Lietuvoje.PenktasisLeonardo da Vinči projekto Office InterActorspartnerių susitikimas Bulgarijoje

 

Rugsėjo 20-21 dienomis įvyko paskutinis, penktasis, Leonardo da Vinči OfficeInterActors partnerių susitikimas Sofijos mieste, Bulgarijoje. Susitikimo tikslas buvo apžvelgti antrą ir trečią kursus, aptarti sklaidos galimybes bei projekto eksploataciją ateityje. Susitikimo metu projekto partneriai iš Rumunijos, Bulgarijos, Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos bei Prancūzijos pristatė savo indėlį į projektą ir susitarė dėl trečio kurso datų. SIH dėstytoja Lauryna Butrimienė atstovavo Lietuvai.
Office Interactors kursų antrasis etapas

Office InterActors kursų pavasario turas prasidėjo balandžio 13 d. Vilniaus Verslo ir administravimo akademijos antrojo kurso studentai aktyviai įsijungė į kursų veiklą. Per pirmąsias savaites kartu su studentais iš Rumunijos, Prancūzijos, Ispanijos, Bulgarijos ir Belgijos, jie kūrė fiktyvią įmonę fiktyvioje Sechurijos valstybėje, atliko tyrimus apie vidutinį darbo užmokestį jų šalyse, ir, remiantis tuo, sudarė maisto krepšelį savaitei 4 žmonių šeimai (tėvai ir du vaikai), parengė įmonės aprašą ir skaidres apie lygių galimybių politiką.
Tarptautinė konferencija Iasi, Rumunijoje, 2010 vasaris

Šių metų vasario 15, 16 ir 17 d. Iasi, Rumunijoje įvyko Leonardo da Vinči programos ToIprojekto "Office InterActors" tarptautinė konferencija.

Konferencijos metu vyko interaktyvios prezentacijos, praktinės veiklos ir vaidybinių situacijų virtualioje aplinkoje simuliacijų seminarai, mokymų pirmojo turo dalyviai dalijosi patirtimi bei reiškė savo nuomonę apie kursą, vyko diskusijos bei buvo aptartos tolesnės veiklos kryptys.

Studentai iš Lietuvos, Ispanijos, Prancūzijos ir Bulgarijos, kurie dalyvavo pirmame kursų ture ir bendravo virtualioje aplinkoje, susitiko šioje konferencijoje ir pratęsė gražų bendravimą realioje aplinkoje. Laima Bačiulytė, ISM Verslo ir Administravimo universiteto studentė, kaip aktyviausia kursų dalyvė, atstovavo Lietuvos studentus šioje konferencijoje.

Konferencijoje dalyvavo ir projekto veiklą Lietuvoje pristatė SIH projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė ir dėstytoja Lauryna Šperaitė, kurios yra atsakingos už projekto mokymų organizavimus Lietuvoje.
Office Interactors kursas prasidėjo spalio 22 dieną

Šių metų spalio 22 dieną ISM universiteto studentai iš Vilniaus bei studentai iš Rumunijos, Prancūzijos, Ispanijos ir Bulgarijos pradėjo 5 sesijų kursą, kurio metu bendraudami virtualioje aplinkoje jie kūrė įsivaizduojamos įmonės/organizacijos veiklos pristatymą. Verslo konsultantų grupė savo darbą pradėjo nuo įmonės/organizacijos pavadinimo, logo ženklo ir šūkio. Kita užduotis buvo identifikuoti galimus iššūkius įmonės/organizacijos veikloje. Pasiskirstę pareigomis fiktyvioje įmonėje/organizacijoje studentai aprašė savo veiklą. Kitame žingsnyje studentams teko tiriamoji užduotis, kurios metu reikėjo išsiaiškinti verslo etikos ypatumus visose projekte dalyvaujančiose šalyse, sudaryti sąrašą taisyklių būtinų tarptautiniam verslui, sudaryti mini žodynėlį keliaujantiems verslininkams bei sukurti fiktyvios šalies aprašymą. Trečiame žingsnyje studentams reikėjo išrinkti galutinį taisyklių sąrašą, žodynėlį ir fiktyvios šalies aprašymą tarptautinių derybų būdu. Verslo konsultantams teko kritikuoti vieni kitų darbus, įžvelgti gerąsias puses ir skatinti vieni kitus kuriant įmonės/organizacijos veiklos pristatymą. Ketvirtame žingsnyje studentai kūrė mini vadovą visų penkių šalių kalbomis keliaujantiems verslo reikalais.

 


 


Trečiasis partnerių susitikimas Prancūzijoje

Rugsėjo 15-16 dienomis įvyko Leonardo da Vinči OfficeInterActorspartnerių susitikimas Le Puy de Velay mieste, Prancūzijoje.

 

Šio susitikimo tikslas buvo dar kartą peržvelgti pirmo turo kursų scenarijų, jį papildyti bei paskirti virtualių susitikimų datą. Taip pat buvo aptartas pasirengimas galutinei projekto konferencijai, kuri įvyks kitų metų vasario mėnesį.

 

Pirmasis virtualus susitikimas įvyks spalio 22 dieną ir jame dalyvaus studentai iš Lietuvos, Prancūzijos, Rumunijos, Ispanijos ir Bulgarijos.


Antrasis projekto partnerių susitikimas Rumunijoje

Vasario 10-14 dienomis Rumunijoje, Iaši mieste, vyko Leonardo da Vinči projekto InterActors kuratorių rengimas, kuriame dalyvavo SIH projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė ir mokytoja Lauryna Šperaitė. Kurso tikslas buvo supažindinti su virtualia aplinka, kurioje bus lavinami verslo vadybos ir administravimo studentų profesinės anglų kalbos įgūdžiai vaidybinių problemų sprendimo metodo pagalba. Kuratorių rengimo kurse dalyvavo projekto partneriai bei būsimi kuratoriai iš Rumunijos, Bulgarijos, Lietuvos, Ispanijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos bei Norvegijos, kurie vėliau suburs tarptautines studentų grupes.

 


Pirmasis Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo projekto InterActors susitikimas Ispanijoje

Š.m. gruodžio 11-14 dienomis Ispanijoje, San Sebastiano mieste, įvyko pirmasis Leonardo da Vinči Naujovių perkėlimo projekto InterActors susitikimas, kuriame dalyvavo Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė. Renginio metu buvo aptartas projekto veiklos planas, sklaidos galimybės ir partnerių įsipareigojimai. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Rumunijos, Ispanijos, Prancūzijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Didžiosios Britanijos.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House