Pagalbos mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse tinklas
Nordplus Adult projektas
Pagalbos
tinklas mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse

Pastaruoju metu Skandinavijos šalis užtvindė imigrantai iš ne Europos šalių, iš kurių 45% yra moterys, kurių užimtumas yra 16,9% mažesnis , negu moterų , turinčių ES pilietybę. Šią grupę sudaro daug moterų, kurios turi menką išsilavinimą, nedidelę darbo patirtį ir priklauso nuo socialinės rūpybos .
Visose partnerinėse šalyse yra sukurta įvairių veiklų nutraukti šių moterų socialinę izoliaciją , bet  realiai tik nedidelei jų daliai pavyksta  patekti į darbo rinką.
Priežastys, kodėl  daugelis moterų imigrančių nesinaudoja galimybe lankyti profesinius parengiamuosius kursus, yra  žemas savigarbos jausmas, pateikiamos informacijos sudėtingumas ir trūkumas  išankstinių rekomendacijų.

Projekto tikslas yra sukurti Šiaurės šalių tinklą, kurį sudarys  profesinio mokymo organizacijos, Suaugusiųjų švietimo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, dirbančios  su integracija ir lyčių lygybe, socialinės rūpybos skyriai ir valstybiniai  užimtumo centrai tam, kad sutelkti patirtį ir žinias, siekiant parengti strategiją kaip padėti moterims imigrantėms su žemu išsilavinimo lygiu įsitraukti į tolimesnį profesinį mokymąsi partnerinėse šalyse. Šio tinklo nariai parengs strategiją, kuri bus grindžiama liberalaus suaugusių švietimo metodika, kuri yra lanksčiausia švietimo forma mokymo pradžiai turint omeny tikslinės grupės poreikius.

Projekto konsorciumą sudaro partneriai iš Lietuvos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos
Projektą koordinuoja FOLKUNIVERSITETET KURSVERKSAMHETEN , Švedija

Rugpjūčio 26 d. SIH surengė projekto seminarą

Šių metų rugpjūčio 26 d. Soros International House surengė Nordplus Adult programos projekto „Pagalbos mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse tinklas“ seminarą, kuriame dalyvavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Lietuvos raudonojo kryžiaus draugijos, Vilniaus moterų informacijos centro, Tarptautinės organizacijos migracijai (IOM) misijos Lietuvoje, Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro atstovai bei SIH projektų koordinatoriai ir dėstytojai. Seminare dalyvavo  viešnios iš Čekijos Respublikos, atstovaujančios “The European Contact Group” organizaciją, teikiančią konsultacines paslaugas moterims imigrantėms.

Seminaro tikslas buvo pristatyti projektą ir jo metu parengtą lyginamąją ataskaitą, kurioje apžvelgiamos moterų imigrančių galimybės siekti išsilavinimo ir integruotis į darbo rinką Šiaurės šalyse ir Lietuvoje. Seminaro dalyviai aktyviai dalijosi mintimis ne tik apie imigrančių, bet ir apie moterų padėtį apskritai, jų motyvaciją mokytis, kelti kvalifikaciją, siekti išsilavinimo.

Projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė pristatė parengą lyginamąją ataskaitą, SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė SIH įgyvendinamus mokymosi visą gyvenimą programos projektus, kuriuose nagrinėjama migracijos tema ir kurių rezultatai bei produkrai yra skirti migrantams,  LSŠA atsakingoji sekretorė Dalia Cymbaliuk kalbėjo apie imigrančių moterų galimybes mokytis Lietuvos suaugusiųjų švietimo institucijose.

Renginys baigėsi įdomiomis diskusijomis, kuriose aktyviai dalyvavo ir viešnios iš Čekijos Respublikos.

Renginio metu vyko tarptautinių projektų paroda – mugė, kurios metu buvo pristatyti ir išdalinti dalyviams SIH įgyvendinamų bei jau įgyvendintų projektų produktai.Fotoreportažas iš renginio

Parengta projekto Pagalbos tinklas mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse lyginamoji ataskaita

Remiantis  apklausos, kurią vykdė Nordplus/Adult projektas “Pagalbos tinklas mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse” rezultatais parengta  lyginamoji ataskaita, kurioje pateikiami tyrimų rezultatai, gerosios patirties pavyzdžiai integracijos srityje bei rekomendacijos kaip padėti moterims su žemu išsilavinimo lygiu integruotis į darbo rinką.

Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
 Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus  programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


 http://www.sih.lt/index.php?cid=11381
Nordplus Adult projektas
Pagalbos tinklas mažai raštingų moterų imigrančių legalizavimui Šiaurės šalyse
Pirmasis projekto partnerių susitikimas Švedijoje, 2010 lapkritis

Š.m. lapkričio 15-16 dienomis  Švedijoje, Upsalos mieste vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Švedijos, Suomijos ir  Lietuvos.

Susitikime buvo aptartos projekto veiklos, pasiskirstyta pagrindinėmis rolėmis ir pareigomis bei numatyti artimiausi darbai. Kitas partnerių susitikimas vyks Suomijoje.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House