Projektas su Lietuvos paraplegikų asociacija

Priartinkime mokymąsi prie namų: neįgaliųjų integracija į vietos ir Europos visuomenę per nuotolinį anglų kalbos mokymą (si)

 
Šis projektas finansuotas Invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos vyriausybės pasibaigė 2004 m. rugpjūčio 30 d.
 
Projekto tikslas- parodyti, kaip vykstant globalizacijos ir Europos sąjungos plėtros procesams, anglų kalbos mokymasis ir jos naudojimas gali padėti žmonėms, turintiems fizinę negalią, išsivaduoti iš socialinės atskirties ir padidinti įvairiapusės informacijos prieinamumą.

Projekto uždaviniai:

  •  priartinti mokymąsi prie namų modernių informacinių technologijų pagalba: parengti kompiuterinio anglų kalbos mokymo(si) programas bei sukurti elektroninio mokymosi tinklą, kuris bus naudojamas ne tik anglų kalbos mokymuisi ir praktikavimuisi, bet ir bendravimui tarp projekto dalyvių,
  •  suteikti vienodas mokymosi ir tobulėjimo galimybes visiems visuomenės piliečiams
  •  propaguoti mokymąsi visą gyvenimą, aktyvaus pilietiškumo ir tarpkultūrinio mokymosi idėjas
Projekto tikslinė grupė - suaugusieji, kurių pagrindinė judėjimo priemonė- invalido vežimėlis.

Pasiekti rezultatai:

  • sustiprėjo projekte dalyvaujančių žmonių anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, atsirado didesnis pasitikėjimas savimi
  •  žmonės dalyvavę projekte ir įvaldę anglų kalbą,  turi geresnes profesinės karjeros ir įsidarbinimo galimybes, bet kokia informacija anglų kalba tapo prieinamesnė
  •  projekto dalyviai ėmė suvokti save bendruomenės, kurios visi nariai lygūs ir vienodai svarbūs, dalimi; informacijos prieinamumas padėjo jiems integruotis į visuomenę
  •  projekto dalyviai  pasirengę įsijungti į Europos Sąjungos fondų finansuojamų tarptautinių projektų rengimą ir jų veiklą. Tai suteikia jiems galimybę pasijusti pilnateisiais Europos piliečiais
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House