RAŠINIO KONKURSO NUOSTATAI

I. Tikslai ir Uždaviniai

1. Ugdyti moksleivių domėjimąsi anglų kalba, šia kalba kalbančių šalių kultūra, skatinti moksleivių kūrybinių gebėjimų plėtojimą, bendradarbiavimą, panaudojant kalbos mokėjimo galimybes; skatinti mokytojų iniciatyvą rengiant moksleivius olimpiadoms ir taikant savo darbe naujausius mokymo metodus.

2. Pradėti formuoti moksleivių tvirtus dorinius pagrindus, jų orientacijas į esmines demokratinės visuomenės bei valstybės vertybes (atsakingumas, pareiga, tolerancija, lojalumas, atvirumas kitoms kultūroms, ir pan.) bei gebėjimą savo nuomonę reikšti anglų kalba.

II. Rašinio Konkurso Rengėjai

2.1. Bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos, gimnazijos.
2.2. Vilniaus švietimo skyrius.
2.3. Soros International House
 

III. Rašinio Konkurso Dalyviai

3. Bendrojo lavinimo vidurinių mokyklų ir gimnazijų 9-10 kl. (1-2 gimn.kl.) ir 11-12 kl. (3-4 gimn.kl.)
 

IV. Rašinio Konkurso Organizavimo Tvarka

4.1.Rašinio konkursas organizuojamas dviem etapais: mokyklos, miesto.
 
4.2.Pirmajame etape dalyvauja visi norintys 9-10 kl (1- 2 gimn.kl.) ir 11-12 kl.(3-4gimn. kl.) I ir II užsienio kalbos moksleiviai. Mokykloms paliekama teisė pačioms organizuoti rašinio konkursą, pasirenkant formą ir laiką.
 
4.3. Mokyklos iki gruodžio 9 d. informuoja Vilniaus švietimo skyrių (Vilniaus švietimo skyrius, 206 kab. F.Gulbinienė) apie rašinio konkurso rezultatus, pranešdamos nugalėjusių moksleivių bei juos paruošusių mokytojų pavardes.
 
4.4. Antrame etape rašinio konkursą organizuoja Vilniaus švietimo skyrius su Soros International House sudarytas ir patvirtintas komitetas, kuris parengia užduotį, vertinimo kriterijus, organizuoja laimėjusiųjų apdovanojimą ir vykdo visą organizacinį darbą.
 
4.5.Ä® miesto rašinio konkursą gruodžio 14 d. mokyklos siunčia po du 9-10 (1-2 gimn.kl.) ir 11-12 kl. (3-4 gimn.kl.) moksleivius.
 
4.6.Rašinio pobūdis - Opinion essay 9-10 kl. moksleiviams - apimtis 150-180 žodžių; 11-12 kl. moksleiviams - apimtis 200-220 žodžių.
 
4.7.Siūlomos mokyklos etapo rašinio temos:
 
9-10 kl. (1-2 gimn.kl.) moksleiviams:
"Tolerance to other viewpoints among young people in Lithuania".
 
11-12 kl. (3-4 gimn.kl) moksleiviams:
"Acceptance of new minorities (races & cultures) in Lithuania as a new EU member".
 

V. Rašinio Konkurso Finansavimas

5.1. Mokyklos rašinio konkursą finansuoja mokykla.

5.2. Miesto rašinio konkursą finansuoja Vilniaus švietimo skyrius ir Soros International House.

VI. Rašinio Konkurso Apdovanojimas

6.1.Mokyklos rašinio konkurso dalyvius skatina mokykla.

6.2 Miesto rašinio konkurso dalyviai apdovanojami.  Padėkos raštais, atminimo dovanomis ir Soros International House įsteigtais prizais:
 
9-10 kl. (1-2 gimn. kl.) moksleiviams:
a) Vienam pirmos vietos laimėtojui - nemokamas anglų kalbos kursas žiemos trimestre.
b) Dviems antros vietos laimėtojams - anglų kalbos kursas su 50% nuolaida žiemos trimestre.
c) Dviems trečios vietos laimėtojams - anglų kalbos kursas su 30% nuolaida žiemos trimestre.
 
11-12 kl. (3-4 gim.kl.) moksleiviams:
a) Vienam pirmos vietos laimėtojui - nemokamas anglų kalbos kursas žiemos trimestre.
b) Dviems antros vietos laimėtojams - anglų kalbos kursas su 50% nuolaida žiemos trimestre.
c) Dviems trečios vietos laimėtojams - anglų kalbos kursas su 30% nuolaida žiemos trimestre.
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House