Sėkmingai įgyvendinti kalbų mokymo projektai

Įmonės pavadinimas

Paslaugų pavadinimas

Sutarties data, vertė

Sutarties vykdymo laikotarpis

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Ministerijos personalui anglų kalbos mokymo programos parengimas, jos suderinimas su ministerija  ir mokymų pravedimas


2003 10 02

Nr. 304/132

46994 Lt.

2003 10 02 – 2003 12 31

AB FMĮ „Finasta“

Įmonės darbuotojų mokymas bendrinės ir specializuotos anglų kalbos

2004 03 02, Nr. 18M

18097 Lt

2004 03 29-2004 06 16

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Anglų ir prancūzų kalbų mokymo programų parengimas ir mokymų pravedimas ministerijos personalui


2004 06 23

Nr. 54/17

56086,80 Lt.

2004 03 23-2004 12 31

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Projektas „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ sutarties  Nr. 164-ESF/2004/2.2.0-01-30.

Parengti ir įvykdyti 2005-2007 metų anglų bei prancūzų kalbų mokymo programas   LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojams.


2005 03 30, Nr. 257

96932,60 Lt.

2005 03 30-2007 12 31

AB „Lietuvos dujos“

Anglų kalbos mokymo programos parengimas ir įmonės darbuotojų mokymas

2005 05 06

Nr. 39M

147017Lt

 

2005 05 06-2007 07 15

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba prie Teisingumo ministerijos

Tarnybos darbuotojų mokymas bendrinės, specializuotos anglų ir prancūzų kalbų

2005 09 28

Nr. 50M

23510 Lt

2005 09 28-2005 12 19

Kultūros paveldo departamentas

Bendrinės anglų ir prancūzų kalbų mokymų organizavimas departamento darbuotojų

2005 10 25

Nr. 79M/3-159

15540 Lt

2005 10 17-2005 12 31

AB „Lietuvos dujos“

Organizavimas ir anglų kalbos mokymų pravedimas pagal ESF remiamą projektą „Viduriniosios grandies vadovų ir jų rezervo profesinės kompetencijos bei bendrųjų įgūdžių ugdymo programa“ įmonės darbuotojams

2006 06 05

Nr/ K06/41/170M

123375 Lt

2006 06 05-2007 12 31

LR vyriausybės kanceliarija

Pagal „LR vyriausybės kanceliarijos darbuotojų kompetencijos Europos Sąjungos srityje stiprinimas ir profesinių įgūdžių, dirbant su Europos Sąjungos reikalais, ugdymas“ projektą anglų kalbos programų parengimas ir mokymų vykdymas kanceliarijos darbuotojams

2006 08 17

Nr. 17214/38

81354 Lt

 

2006 08 17-2008 04 01

Vilniaus statybos ir dizaino kolegija

Mokymo paslaugų teikimas organizuojant Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos, Vilniaus ir Kauno technikos kolegijų administracijos darbuotojų anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokymą

2006 08 30

Nr.79-2/178M

181440 Lt

2006 08 30-2008 01 31

UAB „Citko Business Processing“

Verslo anglų kalbos, anglų kalbos su buhalterinės apskaitos terminija, lietuvių kalbos kursų pravedimas bendrovės darbuotojams

 

2007 12 27

Nr.335M

17515 Lt

2008 01 07- 2008 03 21

LR užsienio reikalų ministerija

Bendrinės ir specializuotos anglų kalbos ministerijos valstybės tarnautojų mokymas

2007 12 29

Nr.412/02PD/357M 80407 Lt

 

2007 12 29-2008 12 31

AB „Lietuvos dujos“

Anglų kalbos mokymai bendrovės darbuotojams

2008 01 04

Nr.317

56913 Lt

2008 01 04-2008 12 31

AB „Lietuvos dujos“

Anglų kalbos mokymų pravedimas Jungtinėje Karalystėje pagal  ESF remiamą projektą „Viduriniosios grandies vadovų ir jų rezervo profesinės kompetencijos bei bendrųjų įgūdžių ugdymo programa“ įmonės darbuotojams 


2008 02 27

Nr.19M

36263 Lt

2008 03 30-2008 04 12

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Departamento darbuotojų bendrinės ir specializuotos anglų kalbos mokymas

2008 03 31

Nr. 5-IL-126/38M

22600 Lt

2008 04 02-2008 06 21

Vilniaus teritorinė muitinė

Darbuotojų anglų kalbos mokymas

2008 05 30

Nr.63M/8VM02190

46530 Lt

2008 09 22-2011 09 21

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Struktūrinių fondų administracijos skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams anglų kalbos mokymo  paslaugos

2008 07 30

Nr.6F-07/30/81M

8316 Lt

2008 08 04-2008 12 12

LR draudimo priežiūros komisija

Komisijos darbuotojų bendrinės anglų ir vokiečių kalbų mokymas

2008 09 03

Nr. 96M

78800 Lt

2008 09 29-2009 01 12

AB „Lietuvos dujos“

Anglų kalbos mokymų organizavimas ir pravedimas bendrovės darbuotojams Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose


2008 10 06

Nr. 117M

72847 Lt

2008 10 01-2008 12 31

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mokymo paslaugos „Anglų kalbos tobulinimas“ Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje


2009 04 30

Nr. SP-221/09-39M

18500,10 Lt

2009 05-07

LR kultūros ministerija

Ministerijos darbuotojų anglų kalbos mokymas pagal projektą

 Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-061


2010 03 22

Nr.10-BR-23

67728 Lt

2010 03 22-2011 12 31

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Departamento darbuotojų  užsienio kalbų mokymas

2010 04 08

Nr.10-24M/ST-23/10

285331,80 Lt

2010 04 08-

2012 05 01

Trakų rajono savivaldybės administracija

ES struktūrinių fondų finansuojama projekto „Mokymai-šuolis į ateitį II“ projekto Nr. VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ užsienio kalbų mokymo paslaugos


2010 04 12

Nr.10-25M

83580 Lt

2010 04 12-2012 01 01

VšĮ Baltijos aplinkos forumas

Valstybės saugomų teritorijų tarnybos darbuotojų anglų kalbos mokymas

2011 02 14

Nt. 11-07M

29393 Lt

2011 02 28-2012 03 16

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos mokymas

2011 02 21

Nr.11-09M

12240 Lt

2011 02 21-2011 12 30

LR kultūros ministerija

Ministerijos darbuotojų anglų kalbos mokymas pagal projektą

 Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-061


2012 03 06

Nr. 12-BR-13/13M

28388 Lt

2012 03 06-2012 05 11

LR aplinkos ministerija

Specializuotos anglų kalbos mokymų Lietuvoje paslauga

2013 03 21

Nr.VPS-2013-17/13-25M

238680 Lt

 

2013 03 21-2013 12 31

LR aplinkos ministerija

Profesinės anglų kalbos, susijusios su ES struktūrine parama aplinkosaugai, mokymo paslaugų teikimas

2012 11 09

Nr.VP3-4.1-FM-01-V-01-004/12-1/74M

48240 Lt

2012 11 09-2014 11 08

UAB „ Stada Nizhpharm- BaltijaNuoseklūs grupiniai mokymai. Užsakovo patalpose. Mokymų dalyvių skaičius 5.Mokymų trukmė 40 akademinių valandų kiekvienam dalyviui.


201312 11

Nr. 91

3.360  Lt

2014 01 07 -2014 06 10
COWI A/SNuoseklūs grupiniai mokymai.
Užsakovo patalpose. Mokymų dalyvių skaičius15.Mokymų trukmė kiekvienam dalyviui po
60 akademinių valandų.

2013 11 18

Nr. 92

6840 Lt
2014 01 08-2015 05 21

 Syngenta Agro AG atstovybė Lietuvoje

Verslo  anglų kalbos  kursai

Nuoseklūs grupiniai mokymai Mokymų dalyvių skaičius 3.Mokymų trukmė 40 akademinių  valandų, vieną kartą per savaitę po 2 pilnas valandas.


2014 01 06

Nr.2

2800 Lt 2014 01 17 -2014 05 30

AB „ SwedbankBendrinės švedų kalbos kursai. Nuoseklūs grupiniai mokymai Mokymų dalyvių skaičius 3.Mokymų trukmė 40 akademinių  valandų, vieną kartą per savaitę po 2 pilnas valandas.

2014 01 17

Nr.10

4160 Lt


2014 01 16 -2014  04 17
LR sveikatos ministerijaProfesiniai anglų kalbos kursai. Nuoseklūs grupiniai ir individualūs mokymai. Mokymų dalyvių skaičius 9. Mokymų trukmė 40 akademinių  valandų kiekvienam dalyviui.

2014 02 20

Nr.11

6000 Lt


2014 01 03-2014 04 03
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybaBendrinės anglų kalbos kursai. Nuoseklūs mokymai SIH patalpose dviems Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos  darbuotojams, išdėstant jiems  55 akademinių valandų kursą.

2014 03 17

Nr.19

1258 Lt


2014 03 13-2014  06  02
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismasSpecializuoti anglų kalbos kursai. Nuoseklūs grupiniai  mokymai. Mokymų dalyvių skaičius 7. Mokymų trukmė 50 akademinių  valandų kiekvienam dalyviui. Mokymai vyko 2 kartus per savaitę po 2 akad. valandas.

2014 03 25

Nr.24

2850 Lt

2014 04 02 -2014  11 19
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House