Seminaro apžvalga
            

Mokymosi visą gyvenimą / Grundtvig-seminaras

Viešosios Erdvės+Vizualiniai Menai= Pilietiškumo akcijos


Soros International House organizuoja tarptautinį seminarą tema

Viešosios Erdvės+Vizualiniai Menai= Pilietiškumo Akcijos (Public Spaces +Visual Arts=Civic Actions). Seminaras vyks 2010 m. gegužės 16-22 dienomis Soros International House patalpose Vilniuje.

Tikslai :

Šio seminaro tikslas yra skatinti keitimąsi patirtimi ir pilietiškumo ugdymo gerosios patirties pavyzdžiais ir bandyti sukurti gaires, kaip patraukti plačiosios visuomenės dėmesį vizualinių menų pagalba, kurie bus kuriami ir eksponuojami, tam panaudojant atviras viešąsias erdves bei įtraukiant į šį kūrybos procesą ar veiksmus net praeivius.

Tikslinės grupės:

1.Suaugusiųjų švietėjai, kurie remia ir moko aktyvaus pilietiškumo.

2.Kultūros animatoriai, kurie dalyvauja kūrybinėje veikloje bendruomenėje.

3.Pilietiniai aktyvistai, teisingumo siekiantys piliečiai, kurie aktyviai dalyvauja visuomenės gyvenime.

Seminaro programa:

1 diena: Vizualiniai menai ir viešosios erdvės.

 • Gerosios patirties pavyzdžiai seminare dalyvaujančių šalių.
 • Lietuvos menininkų bei pilietinių aktyvistų darbų pristatymas.
 • Padalijimas į darbo grupes aptarti ir įvertinti gerosios patirties pavyzdžius.

2 diena: Kūrybiniai užsiėmimai

 • Supažindinimas su atviromis erdvėmis Vilniuje.
 • Kūrybinių darbų pilietiškumo tema pristatymas (Lietuvos atstovai).
 • Kūrybiniai užsiėmimai individualiai ir grupėse .
 • Atliktų užduočių pristatymas ir aptarimas.

3 diena: Idėjų generavimas

 • Grupinės užduotys remiantis praėjusią dieną pasiektais rezultatais.
 • Užduočių atlikimas atvirose erdvėse.
 • Pasiektų rezultatų vertinimas, įtraukiant plačiąją visuomenę į procesą.
 • Galutinių rezultatų aptarimas.

4 diena: Savęs vertinimas ir refleksijos apie atliktą darbą

 • Rezultatų, pasiektų praėjusią dieną, aptarimas ir įvertinimas.
 • Patraukliausių vaizduojamojo meno formų , skirtų išreikšti pilietines akcijas identifikavimas.
 • Įvertinimas pilietinių akcijų ir to, kaip pateiktos idėjos sugebėjo pritraukti visuomenės dėmesį į aktualias problemas.

5 diena: Apibendrinimas ir įvertinimas

 • Tolimesnis gairių vystymas ir praėjusios dienos svečių komentarų aptarimas.
 • Gairių papildymas vizualine medžiaga, atsižvelgiant į pastabas ir komentarus.
 • Savo darbo seminare įsivertinimas.
 • Seminaro organizatorių ir moderatorių seminaro įvertinimas.
 • Pilietinių akcijų eksperto seminaro įvertinimas
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House