SMI / Senior volunteers for migrant integration
Erasmus+ programa / Strateginės partnerystėsSMI / Senior volunteers for migrant integration

Kontekstas ir tikslinės grupės

Europa šiuo metu išgyvena didžiausią migrantų krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų: dar niekada anksčiau tokia daugybė žmonių nebėgo nuo politinių persekiojimų ir karo, kaip šiandien. Siekdami geresnio gyvenimo sau ir savo šeimoms, dešimtys tūkstančių nusivylusių žmonių iš Afrikos, Artimųjų Rytų ir Azijos ieško prieglobsčio Europoje.

Europoje įsigalint visuomenės senėjimo tendencijomis, kuomet pagyvenusių žmonių skaičius lyginant su darbingo amžiaus gyventojų skaičiumi nenumaldomai auga, ES šalys susiduria su specifiniais iššūkiais. Tuo tarpu turime pripažinti akivaizdų faktą, kad dauguma senatvės pensijos amžiaus sulaukusių europiečių turi nemenką potencialą jei ne išlikti darbo rinkoje, tai bent prisidėti prie visuomenės gerovės kitais būdais, tokiais kaip aktyvus pilietiškumas bei savanorystė, atsinešdami į šią veiklą savo asmenines savybes – kantrybę, išmintį, supratimą, taip pat gyvenimišką bei profesinę patirtį.

Siekdami prisidėti prie šių iššūkių sprendimo, projektą skiriame dviem pagrindinėms tikslinėms grupėms – vyresnio amžiaus žmonėms bei migrantams ir pabėgėliams – žmonėms, kurie šiandien patiria didesnę socialinę izoliaciją, dažniau atsiduria socialinės atskirties rizikoje.


Tikslas

Šiuo projektu siekiame padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkdami į pagalbą vietos senjorus savanorius, tokiu būdu skatindami savanorystę vyresnio amžiaus gyventojų tarpe bei mažindami jų socialinę atskirtį.


Uždaviniai

  • stiprinti vyresnio amžiaus savanorių aktyvaus pilietiškumo kompetencijas, skatinti savanorystę, organizuojant pilotinius mokymus pagal projekto metu parengtą mokymo programą;
  • sukurti mobiliąją aplikaciją – Migranto gidą, įrankį sklandesnei socialinei ir pilietinei integracijai į vietos visuomenę, skirtą pagerinti migrantų ir pabėgėlių priimančios šalies kalbos mokymąsi ir orientavimąsi, tuo pačiu pasiūlant projekto metu apmokytų vyresnio amžiaus savanorių – mentorių pagalbą;
  • didinti visuomenės sąmoningumą migracijos ir visuomenės senėjimo srityse, pasitelkiant projekto metu sukurtą video filmą, fiksuojantį unikalias projekto dalyvių – senjorų savanorių bei migrantų ir pabėgėlių patirtis.

 

Pagrindiniai rezultatai

  • metodika ir mokymo programa, skirta parengti vyresnio amžiaus savanorius teikti pagalbą migrantams ir pabėgėliams jų integracijai partnerių šalyse;
  • vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiaga ir jos testavimas;
  • Nemokama mobilioji aplikacija (App) Socialinės ir pilietinis integracijos įrankis - vadovas (gidas) migrantams ir pabėgėliams, padedantis jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą, kuriame yra animuotas išgyvenimo pokalbių rinkinys partnerių šalių ir anglų kalbomis;
  • Eksploatacijos – kontaktų užmezgimo seminarai partnerių šalyse, skirti pristatyti ir praktiškai pademonstruoti mobiliąją aplikaciją (App) bei savanorių mokymo programą suinteresuotųjų šalių atstovams, o taip pat pristatyti projekto metu parengtus paslaugų teikėjus – apmokytus senjorus savanorius potencialiems jų „klientams“ (migrantams ir pabėgėliams) bei migrantams paslaugas teikiančių organizacijų atstovams ir padėti užmegzti tarp jų ilgalaikius dalykinius ryšius;
  • trumpo metražo edukacinis video filmas, padedantis atskleisti visuomenės nuostatas ir stereotipus  migracijos bei senėjančios visuomenės problemų atžvilgiu;
  • baigiamoji tarptautinė sklaidos ir žinomumo didinimo konferencija Lietuvoje.

Partneriai:
- Soros International House (projekto koordinatorius), Lietuva
- Medardo Čoboto Trečiojo Amžiaus Universitetas, Lietuva
- ifa Akademie, Vokietija
- Anmiro Oy, Suomija
- DIAN, Graikija
- GSVO 95, Prancūzija
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House