SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai
Erasmus+ programa / Strateginės partnerystėsSVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai

Kontekstas ir tikslinės grupės

  • Europa šiuo metu išgyvena didžiausią migrantų krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Niekada anksčiau tiek daug žmonių nebėgo dėl politinių persekiojimų ir karo savo šalyse.

  • Europoje įsigalint visuomenės senėjimo tendencijoms, kuomet pagyvenusių žmonių, palyginti su darbingo amžiaus gyventojais, skaičius nenumaldomai auga, ES šalys susiduria su specifiniais iššūkiais.

  • Vis dėlto dauguma europiečių, sulaukusių pensinio amžiaus, turi nemenką potencialą - jei ne išlikti darbo rinkoje, tai bent prisidėti prie visuomenės gerovės per aktyvaus pilietiškumo bei savanorystės veiklas.

 

Projektu siekiama padėti migrantams ir pabėgėliams geriau integruotis į priimančiąją visuomenę, pasitelkiant į pagalbą senjorus savanorius. Taip bus skatinama savanorystė tarp vyresnio amžiaus gyventojų bei mažinama jų socialinė atskirtis.

 

Projektas skirtas dviem pagrindinėms tikslinėms grupėms:

- Vyresnio amžiaus žmonėms;

- Migrantams ir pabėgėliams.


Pagrindiniai projekto tikslai


- Prisidėti prie sėkmingos migrantų ir pabėgėlių integracijos į priimančiąsias visuomenes;
- Mažinti vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį per savanoriavimą ir pagalbos teikimą migrantams.


Uždaviniai projekto partneriams

- Stiprinti vyresnio amžiaus savanorių aktyvaus pilietiškumo kompetencijas ir skatinti savanorystę, organizuojant pilotinius mokymus pagal projekto metu parengtą mokymo programą;

- Skatinti migrantus ir pabėgėlius mokytis priimančiosios šalies kalbą bei pagerinti jų socialinę ir pilietinę integraciją į vietos visuomenę, pasinaudojant projekto metu sukurta mobiliąja aplikacija - migranto gidu ir apmokytų vyresnio amžiaus savanorių - mentorių pagalba;

- Didinti visuomenės sąmoningumą migracijos ir visuomenės senėjimo srityse. 


Projekto rezultatai

- Projekto interneto svetainė.

- Mokymo metodika ir 20 valandų 5 modelių programa, skirta vyresnio amžiaus savanorių rengimui.

- Vyresnio amžiaus savanorių mokymo medžiaga.

- Nemokama mobilioji aplikacija (App) “Socialinis ir pilietinis integracijos įrankis - vadovas (gidas) migrantams ir pabėgėliams”:

a) padedantis jiems įgyti pagrindinių žinių ir supratimą apie priimančiosios šalies sociokultūrinį gyvenimą;

b) susidedantis iš animuoto išgyvenimo pokalbių rinkinio partnerių šalių ir anglų kalbomis.

- Eksploatacijos – kontaktų užmezgimo seminarai  partnerių šalyse, skirti:           

a) pristatyti ir praktiškai pademonstruoti mobiliąją aplikaciją (App) bei vyresnio amžiaus savanorių mokymo programą;

b) supažindinti savanorystės mokymus lankiusius senjorus  su potencialiais jų „klientais“ (migrantais ir pabėgėliais) ir padėti jiems užmegzti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius.

- Baigiamoji tarptautinė sklaidos konferencija Lietuvoje, skirta organizacijų, dirbančių migrantų ir pabėgėlių integracijos, pilietinės visuomenės, aktyvaus senėjimo ir švietimo srityse, atstovams:

a) Konferencijos pranešėjai apžvelgs savanoriškos veiklos ir migrantų integracijos situaciją ES šalyse.

b) Mokytojai, dalyvavę programos ir mokymo medžiagos kūrime ir testavime, ves praktinius seminarus švietimo įstaigų atstovams.

c) Vyresnio amžiaus savanoriai dalinsis gerąja patirtimi, užmezgant ilgalaikius ryšius tarp vietos bendruomenių ir migrantų bei pabėgėlių.


Partneriai:
- Soros International House (projekto koordinatorius), Lietuva
- Medardo Čoboto Trečiojo Amžiaus Universitetas, Lietuva
- ifa Akademie, Vokietija
- Anmiro Oy, Suomija
- DIAN, Graikija
- GSVO 95, Prancūzija

SVMI pristatytas tarptautinės parodos "Studijos 2018" metu Vilniuje, Lietuvoje

Jau daugelį metų Soros International House (SIH) tradiciškai dalyvauja didžiausioje metinėje švietimo parodoje "Studijos 2018", kuri šiemet buvo orientuota į tarptautinį mokymąsi, bei  žinių ir karjeros planavimą. Paroda vyko vasario 8-10 dienomis, Vilniuje, o SIH jos lankytojams pristatė 14 skirtingų užsienio kalbų mokymus, vasaros stovyklas paaugliams, kalbų mokymo programas užsienyje, savaitgalio ir dienos mokyklėles mažiesiems bei programas mokytojams.

Taip pat didelis dėmesys buvo skiriamas šiuo metu įgyvendinamiems ar visiškai neseniai įgyvendintiems projektams, tokiems kaip ePublisherSenior Volunteers for Migrant IntegrationTALES@homeKeep50+ZOE ir Parents4all.

Nuotraukų galerija

SVMI pirmasis partnerių susitikimas įvyko Vaurealyje, Prancūzijoje 2017 m. lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d.

Lapkričio 30 – gruodžio 1 dienomis pirmasis Erasmus+ KA2 projekto “Senior Volunteers for Migrant Integration”(www.seniors4migrants.eu) partnerių susitikimas buvo suorganizuotas Vaurealyje, Prancūzijoje. Šiame projekte dalyvauja 6 partneriai iš 5 skirtingų šalių:

  • GSVO95, Prancūzija
  • DIAN, Graikija
  • MCTAU, Lietuva
  • SIH, Lietuva
  • iFa, Vokietija
  • Anmiro OY, Suomija

Soros International House partnerių susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų vadybininkė Gustė Ilgūnaitė ir buhalterė Elvyra Mikelevičienė.

Pirmąją dieną visus partnerius pasveikino Vaurealio mere p. Sylvie COUCHOT  ir buvęs meras p. Bernard MORIN.

Susitikimo metu buvo aptarti pagrindinia projekto aspektai – finansiniai reikalai, rizikų valdymas, intelektiniai projekto rezultatai bei projekto tvarkaraštis. Taip pat, visi partneriai turėjo šansą susipažinti vieni su kitais bei pristatyti savo institucijas.

Prisistatinėdami visi partneriai turėjo progą pristatyti ir visus projektus, kuriuos  vykdo. SIH atstovės pristatė visus projektus, kuriuos dabar vykdo ir tokius projektus kaip ePublisherSeniors On-lineTales@Home, Parents4All  bei jų pasiektus rezultatus.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House