SPEAKEASYSPEAKEASY

Mokymosi visą gyvenimą programos KA-2 projektas

519162-LLP-1-2011-1-AT-KA2-KA2MPProjekto pradžia – 2011 metų lapkričio mėnuo, trukmė – 2 metai. Projekte dalyvauja  5 partneriai  iš  penkių Europos valstybių:

 

SPEAKEASY siekia spręsti problemas, susijusias su užsienio kalbų kursų imigrantams rengimu ir įgyvendinimu. Projekto tikslas: sukurti interaktyvias kalbines strategijas ir metodikas, kurios motyvuotų migrantus lankyti kalbų kursus.

SPEAKEASY kurs atraktyvius teminius  „kalbos klubus“, tokius kaip virėjų, dramos, knygos, pusryčių ir kt., kurie padės besimokantiesiems geriau komunikuoti įvairiuose kontekstuose ir įtrauks juos į veiklas, atitinkančias jų interesus, poreikius ir įgūdžius.

 
Projekto tikslinė grupė: migrantai, ypač moterys, norintys pagerinti turimus priimančios šalies kalbos įgūdžius.

Projekto SPEAKEASY partnerių susitikimas  ir konferencija Insbrucke, Austrijoje

 

Rugsėjo 8-11 d. Austrijos Tirolio žemės sostinėje Insbrucke vyko baigiamasis LLP projekto „Speakeasy“, koordinuojamo Austrijos „Vereinmultikulturell“ partnerių susitikimas ir konferencija.

Susitikimo metu buvo aptarti baigiamieji šio projekto darbai ir įvertintas jau atliktas darbas.Konferencija vyko anglų ir vokiečių  kalbomis. Tuo norėta pabrėžti įvairių kalbų mokėjimo svarbą ir būtinybę mokytis šalies, kurioje gyvenama, kalbą. Konferencijos metu  savo šalyje organizuotus kalbos klubus pristatė kiekvienos šalies atstovai.

 

SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė ir vokiečių kalbos dėstytoja Jolanta Šatienė

 

Ketvirtasis projekto SPEAKEASY susitikimas  Bilbao, Ispanijoje

 

2013 m. gegužės 8-11 d. Bilbao mieste  vyko projekto SPEAKEASY partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto partneriai iš Asociación Goiztiri, Ispanijoje.

 

Susitikimo metu partneriai pristatė kalbos klubų (knygų, kavos, dramos, virimo, radijo, sporto, pusryčių, rašymo),   kurie buvo pilotuojami jų šalyse, rezultatus ir pasidalino patirtimi, kuri buvo išties įdomi, nes pilotavime dalyvavo migrantai iš įvairių šalių su  skirtingu išsilavinimo lygiu, poreikiais, kultūra bei tradicijomis.

Daug dėmesio buvo skirta projekto galutinių produktų rengimui, medžiagos, kuri bus talpinama projekto svetainėje sisteminimui bei pasirengimui projekto baigiamajai konferencijai, kuri vyks rugsėjo mėnesį Insbruke, Austrijoje.

SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė ir buhalterė Elvyra Mikelevičienė.


Inovatyvus lietuvių kalbos kursas migrantams

Lapkričio 6 d. prasidėjo SPEAKEASY lietuvių kalbos mokymai užsieniečiams/migrantams SIH patalpose. Į užsiėmimus susirinko migrantai, atvykę į Lietuvą iš Ispanijos, Italijos, Kolumbijos, Rusijos, Portugalijos, Anglijos ir Austrijos. Tai studentai, kurie atvyko į Lietuvą mokymosi tikslais, “meilės” migrantai, savanoriai, dirbantys Raudonojo Kryžiaus būstinėje Vilniuje  ar žmonės, kurie atvyko į Lietuvą dirbti.

 Pasitelkdami “Dramos”  ir “Kavos”  klubų scenarijus ir inovatyvias metodikas, lietuvių kalbos profesionalai padeda besimokantiesiems vystyti jų kalbinius įgūdžius įvairiomis kasdienio gyvenimo aktualijomis. Didelį pasisekimą besimokančiųjų tarpe turi realių gyvenimo situacijų imitacijos naudojant dramos elementus.

Lietuvių kalbos užsiėmimai vyks iki gruodžio vidurio.
 

Trečiasis projekto SPEAKEASY susitikimas Ankonoje, Italijoje
Spalio 4-7 d. Ankonoje vyko projekto SPEAKEASY partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto partneriai iš COOSS Marche Onlus Soc.Coop.P.A. Ankonoje (Italija).
 
Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir Austrijoje, kurie aptarė projekto įgyvendinimo veiklas tarp partnerių susitikimų Vilniuje ir Ankonoje. Pristatė parengtas mokymo programas, kurios bus įgyvendintos kalbos klubų metu kiekvienoje iš partnerinių šalių, aptarė mokytojų parengimo dirbti kalbų klubuose programą ir pasirengimą klubų pilotavimui. Daug dėmesio buvo skirta projekto ir kalbos klubų sklaidai.
 
SIH susitikime atstovavo projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė
 
 

 
Antrasis projekto SPEAKEASY susitikimas Vilniuje

Kovo 25-28 d. Vilniuje vyko projekto SPEAKEASY partnerių susitikimas, kurį organizavo projekto koordinatoriai Verein Multikulturell (Austrija) drauge su Soros International House.

Susitikime, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir Austrijos, buvo aptarta projekto įgyvendinimo eiga, projekto rezultatų sklaidos planas, pristatyti partnerių atliktos migrantų poreikių analizės apklausos rezultatai, situacijos analizės bei bendra migrantų situacijos projekte dalyvaujančiose šalyse vertinimo ataskaita, kurią rengė SIH.

Vėliau susitikimo dalyviai darbo grupėse diskutavo apie teminius klubus per kurių veiklą bus bandoma įtraukti migrantus į vietinės kalbos mokymąsi. pristatytos tarpkultūrinių kompetencijų ugdymui skirtų mokymų idėjos.

SIH susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorės Violeta Mirinavičiūtė bei Gileta Kierienė.

Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyks Ankonoje (Italija), 2012 m. spalio 4-6d.

Susitikimo akimirkos...Pirmasis projekto SPEAKEASY susitikimas Štutgarte, Vokietija

2011 m. lapkričio 6-8 dienomis Štutgarte, Vokietijoje įvyko pirmasis mokymosi visą gyvenimą  programos KA2 projekto SPEAKEASY partnerių susitikimas. 

Susitikimas vyko tris dienas. Partneriai  pristatė savo institucijas,  o projekto koordinatoriai dar kartą pristatė projektą susitikimo dalyviams, aptarė veiklos planą, pasiskirstė veiklomis ir numatė darbų atlikimo terminus. Daug dėmesio buvo skirta  klausimynų imigrantams bei ataskaitos apie gautus apklausos rezultatus  parengimui. Taip pat partneriai diskutavo apie įvairius klubus, per kurių veiklą bus bandoma įtraukti imigrantus į vietinės kalbos mokymąsi.

Projekto susitikimo dalyviai ne tik daug dirbo, bet turėjo galimybę pasižvalgyti po vakarėjantį Štutgartą.

Antrasis projekto partnerių susitikimas vyks Vilniuje, 2012 m. kovo 25-28 d.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House