Still Active – komunikacijos priemonė kovojant su socialine izoliacija

Nordplus Adult projektas “Still Active – komunikacijos priemonė kovojant su socialine izoliacija”

 

 

Soros International House koordinuoja Nordplus Adult projektą “Still Active”

Projekto svetainė:

www.still-active.eu

 

Projekto tikslas :

 

-pagyvenusiems žmonėms, kurie neturėjo galimybės įgyti net pradinių užsienio kalbos žinių ar nenaudojo tos kalbos pakankamai ilgą laiką, suteikti bendravimo priemonę – anglų kalbą, kuri paskatins ir stimuliuos juos išlikti aktyvias nuolat kintančio ir užimtopasaulio piliečiais.

 

Tikslinės grupės:

 

- žmonės iš pažeidžiamų grupių (iš kaimo ar nutolusių nuo centrų sričių):

 

- vyresnio amžiaus darbuotojai,

 

- išėję į pensiją žmonės,

 

Uždaviniai:

 

- kelti kultūrinį sąmoningumą,

 

- sudaryti galimybę tarpkultūriniam bendravimui,

 

- įtraukti į veiklą, kuri skatins dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir padės pasijausti pasaulio visuomenės dalimi,

 

- skatinti pasitikėjimą savimi,

 

- lavinti protinius gebėjimus,

 

- skatinti asmenybės tobulėjimą, kuris lems geresnę gyvenimo kokybę,

 

- sudaryti galimybę keliauti , tam tikslui panaudojant virtualią aplinką,

 

- padrąsinti pradėti mokytis iš naujo,

 

- tobulinti ir vystyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius,

 

- tobulinti anglų kalbos įgūdžius (žodžiu ir raštu).

 

 

Projekto veikla:

 

- parengti tikslinių grupių poreikių analizę,

 

- parengti interaktyvius mokymo modulius anglų kalbos įgūdžių lavinimui bei tarpkultūriniam bendravimui skatinti virtualių kelionių pagalba,

 

- sukurti projekto svetainę programos įgyvendinimui,

 

- organizuoti projekto tikslinių grupių- vyresniojo amžiaus žmonių praktinį susitikimą, kurio metu jie galės patikrinti įgytas kalbines žinias bei pasikeisti patirtimi,

 

- organizuoti partnerių susitikimus,

 

- parengti galutinį produktą- dažniausiai vartojamų bendravimo frazių kasdieninėmis temomis rinkinį, kuris palengvins vyresnio amžiaus žmonių tarpkultūrinį bendravimą anglų kalba,

 

- skleisti projekto rezultatus per žiniasklaidą, vietinių ir tarptautinių renginių metu, per suagusiųjų švietimo ir mokytojų asociacijas.

 

Projekto rezultatas:

 

Galutinis produktas: Anglų kalbos ABC (sąsiuvinis su frazėmis ir kompaktinė plokštelė)

 
Projekto konsorciumą sudaro partnerinės institucijos iš Švedijos, Suomijos, Latvijos ir Estijos.

SIHiniciatyva, skirta2012- aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metams

Nordplus projektas Still-Active - komunikacinė priemonė kovojant su socialine izoliacija“, kurį koordinavo Soros International House, yra įtrauktas į Aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų Europos inciatyvų duomenų bazę kaip gerosios patirties pavyzdys.

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=975&langId=lt&mode=initDetail&initiativeId=531&initLangId=en

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=974&langId=en


Projektas STILL ACTIVE pristatytas tarptautinėje konferencijoje "Kalbos. kultūra. Globalizacija", kurią birželio 4-5 d. Vilniuje surengė Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA), Mykolo Romerio universitetas, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus kolegija, Kauno kolegija, Valstybės institucijų kalbų centras ir Klaipdos universitetas.

Apie konferenciją plačiau...


 

Gegužės 18 d. Vilniuje vyko baigiamasis SIH koordinuojamo projekto STILL ACTIVE renginys – tarptautinė konferencija „Senjorai – senjorams: įveikime socialinę atskirtį kartu.

Konferencijoe drauge su projekto partneriais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos dalyvavo ir projekto dalyviai – senjorai iš projekte dalyvaujančių šalių, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos, Trečiojo amžiaus universiteto, Lietuvos raudonojo kryžiaus senjorų klubo, Tarptautinio darbo kontaktų tinklo, Senjorų iniciatyvų centro atstovai


Konferenciją sveikinimo žodžiais atidarė projekto koordinatorė, vėliau dalyvius sveikino Švietimo mainų paramos fondo atstovė.

Plenarinio posėdžio metu konferencijos dalyvius savo dainomis džiugino projekto dalyvės – Vilniaus artrito klubo ansamblio „Rugiagėlė“ dainininkės, prie kurių vėliau prisijungė senjorai iš Latvijos.

 
 

Lapkričio 17 d. SIH vyko suaugusiųjų švietimo savaitės renginys senjorams, kurio metu senjorams buvo pristatytas projektas "Still active".
Skaityti daugiau...

Trečiasis projekto partnerių ir pirmasis dalyvių susitikimas Kuldigoje, Latvija, 2011 m. birželio 30 - liepos 1 d.

Šių metų birželio 30 – liepos 1 dienomis „Soros International House“ koordinuojamo Nordplus Adult programos projekto “Still Active” delegacija viešėjo Kuldigoje, Latvijoje. Čia vyko trečiasis projekto partnerių ir pirmasis projekte dalyvaujančių senjorų susitikimas. Kuldigoje pirmą kartą “gyvai” susitiko senjorų delegacijos iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos ir Švedijos: iki šiol projekto dalyviai turėjo galimybę bendrauti tarpusavyje virtualiai projekto svetainėje www.still-active.eu

 

Lietuvą atstovavo 10 senjorų iš Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Vilniaus Žvėryno senjorų klubo, Palaimintojo J. Matulaičio parapijos senjorų klubo, Lietuvos artrito darugijos.

 
 

Pirmąją susitikimo dieną projekte dalyvaujančių šalių delegacijas sveikino Kuldigos rajono merė Inga Berzina, projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto įgyvendinimo eigą, supažindino dalyvius su renginio darbotvarke. Popiet Kuldigos klubo “Rumbina” saviveiklos ir meno kolektyvai surengė svečiams įspūdingą šou.

 

Antrąją susitikimo dieną, kol projekto partneriai posėdžiavo Kuldigos rajono suaugusiųjų švietimo centre, senjorams buvo suorganizuota ekskursija pėsčiomis po įspūdingą Kuldigos senamiestį.

 
 

Popiet “Rumbina” klube vyko projekto šalių tautodailės, kultūrinio ir kulinarinio paveldo paroda, kurią surengė ir ir savo dirbinius pristatė patys projekto dalyviai. Susitikimas baigėsi įspūdingu dalyvių koncertiniu pasirodymu, kurio metu skambėjo liaudies dainos, senjorai sukosi šokio sūkūry ne prasčiau už dvidešimtmečius.

Renginys sudomino Latvijos žiniasklaidą, reportažą apie susitikimą transliavo Latvijos nacionalinė televizija.

Susitikimo fotogalerijaPirmoji anglų kalbos pamoka projekto STILL ACTIVE dalyviamsKovo 23 dieną SIH įvyko pirmoji anglų kalbos pamoka Žvėryno bendruomenės senjorų klubo nariams – SIH koordinuojamo Nordplus Adult projekto STILL ACTIVE dalyviams.

SIH direktorė ir projekto koordinatorė Daiva Malinauskienė pasveikino senjorus su mokymų pradžia, trumpai supažindino su moduliais, pagal kuriuos bus mokomasi, papasakojo apie būsimą projekto dalyvių susitikimą Kuldigoje.

Vadovaujami mokytojos Violetos senjorai išmoko keletą frazių, reikalingų norint pristatyti save.

Senjorai aktyviai dalyvavo pamokoje, su džiaugsmu priėmė mokytojos skirtas namų užduotis, ir nekantraudami laukia kitos pamokos, įvyksiančios po savaitės.

Antrasis Nordplus Adult projekto STILL ACTIVE partnerių susitikimas Iitti miestelyje, Suomijoje2011 m. kovo 10-11 d. Iitti miestelyje, Suomijoje, vyko antrasis projekto STILL ACTIVE partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo Iitti miestelio merijos atstovė, projekto socialinių partnerių Kouvala ir Iitti suaugusiųjų švietimo centrų atstovai, švietimo inspektoriai iš Lahti Salpaus suaugusiųjų švietimo centro, kalbų mokytojai.
Primąją susitikimo dieną projekto partneriai susipažino su senjorams skirta programa, aptarė galimus programos įgyvendinimo būdus bei tvarkaraštį, besimokantiesiems ir mokytojams skirtų apklausos formų projektus. Salpaus suaugusiųjų švietimo centro inspektorės Marjos Orpana-Niitlahti pranešimas vertinimo ir įsivertinimo tema baigėsi aktyviomis susitikimo dalyvių diskusijomis.


Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai dalijosi bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtimi, aptarė sklaidos proceso eigą. Buvo aptartas lankstuko, pristatančio Still Active visuomenei, projektas anglų kalba, kuris vėliau bus pritaikytas kiekvienos dalyvaujančios šalies poreikiams bei išverstas į partnerių kalbas. Vėliau dalyviai aptarė nuveiktus darbus ir pasidžiaugė susitikimo produktyvumu.


Vakare susitikimo dalyviai ir senjorai – būsimieji mokymų dalyviai svečiavosi susitikimą organizavusių sutuoktinių Hilkka ir Pekka sodyboje, apžiūrėjo improvizuotą Švietimo centro “auklėtinių” dirbinių ir rankdarbių parodą.Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis


2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


http://www.sih.lt/index.php?cid=11381Pirmasis projekto partnerių susitikimas Upsaloje, Švedijoje 2010 , lapkritis

 

2010m. lapkričio 24 - 26 dienomis Švedijoje, Upsalosmieste vyko pirmasis projekto „Still Active“partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Švedijos, Estijos, Suomijos ir Latvijos. Soros International House susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė.

Susitikimas vyko dvi dienas. Pirmąją dieną projekto koordinatorė SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto veiklas ir darbus, kuriuos reiks atlikti.Susitikime taip pat dalyvavo Upsalos trečiojo amžiaus universiteto prezidentė Ulla Myhrman, šio universiteto dėstytojos ir studentės, kurios labai aktyviai įsijungė į diskusijas . Taip pat buvo pristatyta projekto svetainė, aptartas jos turinys.

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai toliau aptarinėjo veiklos planą, partneriųir finansinius įsipareigojimus. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.

Paskutinįjį vakarą partneriai pasivaikščiojo po senąją Upsalą

Kitas partnerių susitikimas vyks Suomijoje.   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House