Take Care: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams
 
 
 
                            “TAKE CARE: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams”
                                                                        www.takecareproject.eu
                                      Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig daugiašalis projektas
                                                          526736-LLP-1-2012-1-NL-GRUNDTVIG-GMP
 
Projekto pradžia – 2012 metų lapkričio 1d., pabaiga – 2014 m. spalio 31 d., trukmė – 24 mėnesiai. Projekte dalyvauja  8 partneriai  iš  aštuonių Europos valstybių: Nyderlandų, Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Kipro, Bulgarijos ir Rumunijos. Projektą koordinuoja  Pressure Line, Nyderlandai.
Projektas siekia:

 

 • Padėti migrantams įgyti žinių apie priimančios šalies sveikatos sektorių tos šalies kalba;
 • Padidinti sveikatos priežiūros prieinamumą migrantams ir pagerinti jų integraciją;
 • Sukurti europinį socialinių partnerių tinklą;
 • Skatinti tarpkultūrinį bendravimą.

Tikslinės grupės

 • Migrantai iš naujųjų ES šalių į senąsias ES šalis;
 • Migrantai į ES iš trečiųjų šalių;
 • Migrantai, atvykę ir apsigyvenę šalyje jau seniai, bet vis dar neišmokę priimančios šalies kalbos;
 • Migrantų bendruomenės;
 • Organizacijos, dirbančios migrantų integracijos srityje;
 • Suaugusiųjų švietimo institucijos;
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai;
 • Politikos formuotojai, vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institutcijų atstovai;
 • Plačioji visuomenė.

 

Uždaviniai

 • Išanalizuoti migrantų kalbinius poreikius, susijusius su sveikatos priežiūra;
 • Surinkti gerosios patirties pavyzdžius apie organizacijas, teikiančias migrantams medicininio informavimo paslaugas priimančiosios šalies kalba;
 • Sukurti “Sveikatos priežiūros srities kalbos gidą” migrantams;
 • Sukurti mokymų metodiką, naudojant “Sveikatos priežiūros srities kalbos gidą”;
 • Rengti mokymus organizacijų ir institucijų, dirbančių migrantų integracijos srityje, atstovams;
 • Vesti trumpus kalbos kursus migrantams.

Rezultatai ir produktai

 • Metodika, skirta kalbinei ir su sveikatos priežiūra susijusiai informacijai perteikti;
 • Sveikatos priežiūros srities kalbos gidas migrantams (leidinys popieriniu ir elektroniniu formatu), į kurį įeis:

- Teminis pokalbių žodynas anglų ir projekto partnerių kalbomis,

- Medicininių terminų žodynėlis 17 kalbų,

- Interaktyvus partnerių šalių sveikatos priežiūros įstaigų žemėlapis,

- Kalbos pagrindų greitosios pagalbos rinkinys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams 17 kalbų,

- Projekto internetinė svetainė www.takecareproject.eu

- Interaktyvi kalbos mokymosi knyga ipad planšetiniams kompiuteriams;

 • Seminarai sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, organizacijų, dirbančių migrantų integracijos srityje, suaugusiųjų švietimo institucijų, migrantų bendruomenių atstovams;
 • Trumpi kalbos kursai migrantams;
 • Projekto eksploatacijos seminarai projekto tikslinių grupių atstovams;
 • Projekto baigiamoji konferencija


Savaitraštyje „Laisvalaikis” pristatytas TAKE CARE“ projektas


2014 m. spalio mėn. pradžioje savaitraštyje „Laisvalaikis” buvo publikuotas straipsnis apie VšĮ Soros International House (SIH) veiklas. Tarp jų Take Care projektas taip pat buvo pristatytas bei numatyta kad, projekto produktai (žodynas ir pokalbių knyga) toliau bus sėkmingai naudojami SIH organizuojamuose lietuvių kalbos kursuose.

Straipsnis

Seminare-susitikime Migrantų integracijos procesai Lietuvoje. Kaip mes suvokiame tautų savitumą ir įvairovę” pristatytas TAKE CARE projektas

 

2014 m. birželio 19 d. VšĮ Soros International House (SIH) organizavo seminarą-susitikimą Migrantų integracijos procesai Lietuvoje. Kaip mes suvokiame tautų savitumą ir įvairovę”. Renginio dalyviai buvo įvairių organizacijų, dirbančių migrantų integracijos srityje, etninių bendruomenių, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus universiteto, Migracijos departamento atstovai bei migrantai iš įvairių šalių. Renginio metu neformaliai jiems buvo pristatytas Take Care projektas, jo rezultatai bei išdalinti produktai. Dalyviai taip pat išgirdo įdomių pranešimų apie tautines mažumas, suaugusiųjų švietimą, įvairių sąvokos „kultūrinis” suvokimų ir atliko interaktyvias užduotis.


Nuotraukų galerija


"TAKE CARE" projektas pristatytas tarptautinėje konferencijoje „Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“

2014 m. birželio 9-10 d. Vilniuje vyko VIII tarptautinė konferencija  Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“, kurią organizavo Lietuvos kalbų pedagogų asociacija.

Konferencija buvo siekiama suburti Lietuvos ir užsienio šalių kalbų mokymo profesionalus, dirbančius įvairiose švietimo  institucijose, švietimo ir kultūros politikos formuotojus, verslininkus ir aptarti svarbius kalbų mokymo/si, mokslinių tyrimų klausimus, taip pat pasidalinti patirtimi, įžvalgomis ir požiūriais kalbų mokymo modernizavimo srityje, kiek galima plačiau paskleisti Lietuvos patirtį Europoje; gerinti gimtosios kalbos ir kitų kalbų mokymą/si, pritaikant Europos ir kitų šalių kalbų mokymo profesionalų, institucijų gerąją patirtį bei pasiekimus.

Birželio 9-ąją konferencijos posėdžiai vyko LR Seime, o birželio 10-ąją persikėlė į Lietuvos edukologijos universitetą.

MVGP Grudtvig daugiašalį projektą „Take Care: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams“ paralelinėje sekcijoje pristatė SIH projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Plačiau apie konferenciją LKPA interneto svetainėje

Konferencijos dienotvarkė

Pranešimų santraukos


Suomijoje vykusiame renginyje pristatytas TAKE CARE“ projektas

 

2014 metų birželio mėn. pradžioje VšĮ Soros International House (SIH) direktorė Daiva Malinauskienė ir anglų kalbos mokytoja Aušra Nakas dalyvavo XII Baltijos jūros NVO Forume, kuris vyko Turku mieste Suomijoje.

Kasmet organizuojamas NVO Forumas yra ne tik nevyriausybinių organizacijų susitikimo vieta, bet taip pat suteikia galimybę užmegzti dialogą tarp NVO ir valdžios institucijų dėl bendradarbiavimo perspektyvų ateityje. Šio renginio metu buvo pristatyta keletas SIH projektų, tarp jų ir Take Care. Stende kartu su Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariais, SIH atstovės Forumo dalyviams iš įvairių šalių pristatė Take Care projektą ir jo rezultatus.

 

Nuotraukų galerija


Sofijoje (BG) vyko 4-asis "Take Care" projekto partnerių susitikimas

2014 m. birželio 2-3 d. Sofijoje (Bulgarija) vyko 4-asis MVGP Grundtvig daugiašalio projekto „Take Care: sveikatos priežiūros kalbos gidas migrantams“ partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo projekto partneriai iš Olandijos, Lietuvos, Bulgarijos, Ispanijos, Portugalijos, Kipro ir Rumunijos.

Susitikime partneriai išsamiai pristatė seminarus organizacijų, dirbančių migrantų integracijos srityje, suaugusiųjų švietimo institucijų, migrantų bendruomenių atstovams bei  trumpus kalbos kursus migrantams, kurie buvo organizuojami kiekvienoje partnerių šalyje. Buvo pristatyta seminarų bei kursų eiga bei apimtis kiekvienoje šalyje. Partneriai pasidžiaugė renginių sėkme, pasiektais rezultatais bei puikiais dalyvių atsiliepimais tiek apie renginių organizavimą bei taikytą metodiką, tiek ir apie projekto metu sukurtus produktus – Sveikatos priežiūros kalbos gidą migrantams, kurį sudaro teminis pokalbių žodynas anglų, lietuvių, olandų, bulgarų, vokiečių, graikų, ispanų, portugalų ir rumunų kalbomis, medicininių terminų žodynėlis-žodžių vėduoklė 17 kalbų,  informacija apie partnerių šalių sveikatos priežiūros sistemas bei Kalbos pagrindų greitosios pagalbos rinkinys sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams.

Taip pat susitikimo metu projekto koordinatorius Pressure Line (Olandija) pristatė partneriams Interaktyvios knygos savarankiškam kalbos mokymuisi pirminę versiją: tai el.knyga iPad įrenginiams, kurią bus galima atsisiųsti iš projekto svetainės. Vėliau buvo pristatytos ir aptartos interaktyvios užduotys savarankiškam mokymuisi, kurios taip pat bus visiems projekto svetainės lankytojams.

Antrąją susitikimo dieną projekto partneriai turėjo galimybę dalyvauti projekto partnerio ir šio susitikimo organizatoriaus KuTu (Bulgarija) projekto rezultatų eksploatacijos renginyje.

SIH šiame susitikime atstovavo projektų koordinatorė Gileta Kierienė.


SIH organizavo trumpus lietuvių kalbos kursus sveikatos priežiūros tema


Įgyvendindama Mokymosi visą gyvenimą programos projektą Take Care: Sveikatos priežiūros srities kalbos gidas migrantams” Soros International House organizavo trumpus lietuvių kalbos kursus sveikatos priežiūros tema.


Kursų, kurie vyko balandžio 23-30 d., metu dalyviai buvo supažindinti su Lietuvos sveikatos priežiūros sistema, lavino kalbėjimo įgūdžius ir plėtė savo žodyną. Kiekvienas dalyvis gavo šio projekto metu parengtą mokymosi medžiagą – medicininių terminų žodynėlį ir pokalbių knygelę “Take Care” šeima”. Su mokytojų pagalba kursų dalyviai mokėsi įvardinti bendrus savijautos simptomus, aptarė temas, kurios jiems yra aktualiausios sveikatos priežiūros srityje, pavyzdžiui, sveikatos draudimas, apsilankymas pas šeimos gydytoją ir odontologą, apsilankymas ligoninėje ir vaistinėje, nelaimingas atsitikimas, psichikos sveikata ir pan. Kurso metu dalyviai ne tik sėmėsi naujų žinių, bet ir turėjo galimybę pasidalinti savo patirtimi bei įspūdžiais apie sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.


Nuotraukų galerija
 

"TAKE CARE" projektas pristatytas tarptautiniame diskusijų seminare


2014 m. balandžio 4 d. VšĮ Soros International House (SIH) direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projektą Take Care Vilniaus verslo kolegijoje, kurios atstovai organizavo diskusijų seminarą tarptautinio projekto "Suaugusiųjų migrantų integracijos mokymų kokybės užtikrinimas” kontekste. Seminaro metu Take Care projektas buvo pristatytas kaip viena iš SIH veiklų, kuri ženkliai prisideda prie sklandesnio migrantų integracijos proceso. Renginyje dalyvavo atstovai organizacijų ir institucijų, dirbančių migrantų integracijos srityje, o taip pat ir patys migrantai. Jie susipažino su projekto tikslais, pagrindiniais rezultatais ir produktais, kuriuos migrantai galėtų taikyti savo kasdieniame gyvenime, o organizacijos – darbe su užsieniečiais, gyvenančiais Lietuvoje.

 

Diskusijų seminaro programa

"TAKE CARE" projekto partnerių susitikimas Larnakoje
2013 m. spalio 10-11 d. Larnakoje (Kipras) vyko projekto partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Nyderlandų, Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Kipro, Bulgarijos ir Rumunijos bei projekto išorinis vertintojas iš Suomijos.

Susitikimo metu partneriai pristatė socialinių partnerių apklausos partnerių šalyse rezultatus apie projekto parengtą metodinę medžiagą, aptarė būsimųjų produktų grafinį dizainą. Vėliau  susitikimo dalyviai darbo grupėse rengė mokymų, skirtų būsimiesiems mokytojams ir kalbos kursų dalyviams-migrantams, metodiką.

SIH šiame partnerių susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

Antrasis projekto partnerių susitikimas Lindau
 
2013 m. balandžio 4-5 d. Lindau (Vokietija) vyko antrasis partnerių susitikimas.

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Nyderlandų, Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Kipro, Bulgarijos ir Rumunijos.

 

Susitikimas truko dvi dienas.Pirmąją dieną buvo pristatyti apklausos partnerių šalyse rezultatai apie imigrantų kalbinius poreikius, susijusius su sveikatos priežiūra. Visi partneriai aktyviai dalyvavo analizuojant ir apibendrinant apklausos rezultatus. Vėliau  susitikimo dalyviai pasidalino į dvi darbines grupes:vieni rengė medžiagos, skirtos migrantų mokymui turinio aprašą, atrinko kategorijas, pagal kurias partneriai parinks naudingus žodius ir frazes viena ar kita tema ir aptarė projekto produkto - kalbos gido  metmenys. Visa parengta medžiaga bus pristatyta projekto partnerių susitikime Lisabonoje.

Kita darbinė grupė rengė projekto sklaidos strategiją ir net sukūrė dainą apie „Take Care „ sklaidą .

Antrąją dieną darbinės grupės pristatė savo darbo rezultatus, aptarė šabloną, pagal kurį bus renkami gerosios patirties pavyzdžiai šalyse partnerėse ir numatė tolimesne gaires projekto įgyvendinimui.

 

Visi partnerių susitikimo dalyviai išreiškė pasitenkinimą atliktu darbu.

 

SIH šiame partnerių susitikime atstovavo SIH direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė.
 
 

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Roterdame
 
2013 m. sausio 13-14 d. Roterdame (Nyderlandai) vyko MVG programos Grundtvig daugiašalio projekto “TAKE CARE: sveikatos priežiūros srities kalbos gidas migrantams” pirmasis partnerių susitikimas.

 

Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Nyderlandų, Lietuvos, Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Kipro, Bulgarijos ir Rumunijos.

 

Susitikimo metu buvo pristatyti projekto tikslai, metodai bei rezultatai. Projekto partneriai aptarė veiklos planą, peržiūrėjo įsipareigojimus, numatė artimiausias užduotis, pasidalino atsakomybėmis, aptarė finansinius klausimus. Buvo pristatyti projekto įvaizdžio elementai - vizualinis identitetas, projekto svetainė, aptarta projekto sklaida. Antrąją susitikimo dieną buvo aptarta projekto vertinimo strategija, poreikių analizės klausimynai, įvyko interaktyvi idėjų svarstymo sesija, kurioje partneriai improvizavo gyvenimiškas situacijas, kuriose atsiduria priimančios šalies kalbos įgūdžių neturintys migrantai, pakliuvę į gydymo įstaigą.

 

Susitikimo pabaigoje susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos itin teigiamai įvertino susitikimo dalyviai iš visų šalių.

SIH šiame partnerių susitikime atstovavo SIH direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Gileta Kierienė.

   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House