TALES@home projektas
Erasmus+ programa / Strateginės partnerystėswww.talesathome.eu
(projekto internetinis puslapis)TALES@home (Talking About Language and EmotionS at home)

Tikslas

TALES@homeprojektu ketiname padėti daugiakalbėms šeimoms kurti palankią atmosferą kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei. Užsibrėžtam tikslui pasiekti kuriame inovatyvią mobiliąją aplikaciją, leidžiančią tėvams ir vaikams fiksuoti su kalbų vartosena šeimoje susijusias emocijas. Tai turėtų padėti formuoti ir stiprinti pozityvias šeimos narių emocijas bei nuostatas, skatinti kalbų mokymąsi ir tokiu būdu prisidėti prie šeimos gerovės kūrimo ir socialinės įtraukties didinimo.

Uždaviniai
 • - Atkreipti dėmesį į neformalųjį kalbų mokymąsi daugiakalbėse šeimose, labiau atsižvelgiant į motyvaciją bei įsitikinimus, sietinus su kalbų vartosena ir mokymusi.
 • - Įgalinti tėvus ir kitus šeimos narius valdyti kalbų vartoseną, kurti pozityvią ir stimuliuojančią aplinką namuose.

Tikslinės grupės

 • - Daugiakalbės/ mišrios šeimos.
 • - Kalbų mokymo(si) specialistai, dirbantys su suaugusiaisiais, vaikais ir paaugliais.
 • - Šeimos santykių specialistai.
 • - Socialinės integracijos specialistai.

Projekto nauda daugiakalbėms šeimoms:

 • - Padeda kurti saugią ir atvirą atmosferą, kurioje kalbos vartosenos bei perėjimo iš vienos kalbos į kitą klausimai yra svarstytini ir diskutuotini tarp visų šeimos narių.
 • - Skatina skirtingų kartų tarpusavio supratimą, todėl padeda formuoti teigiamą požiūrį (ir įveikti neigiamą) į kalbų vartoseną.

Kuriami produktai

 • - Mobilioji aplikacija, padedanti žaismingai spręsti kalbų vartosenos klausimus daugiakalbėse šeimose.
 • - Vartotojo vadovas ir filmas, kuriuose pateikiamos praktinės aplikacijos vartojimo instrukcijos specialistams.
 • - Specialistų mokymai.
 • - Tarptautinė konferencija „Languages@home: empowering multilingual families“ 2018 m. gegužės mėn. Briuselyje.

Numatomi rezultatai

 • - Geresnis supratimas apie daugiakalbių šeimų poreikius, susijusius su kalbų vartosena šeimoje.
 • - Aiškesnis suvokimas apie šiose šeimose vyraujančius požiūrius į kalbų mokymąsi ir su tuo susijusias emocijas bei įsitikinimus.
 • - Patobulintos specialistų kompetencijos ir pagilintos žinios, leidžiančios jiems padėti šeimos nariams efektyviau bendrauti tarpusavyje daugiakalbystės temomis.
 • - Aukštesnė specialistų emocinė kompetencija, padedanti geriau suprasti šeimose vyraujančių požiūrių į kalbų vartoseną ir daugiakalbystę ir su tuo susijusių emocijų įtaką kalbų mokymuisi ir šeimos gerovei.
 • - Įsisąmonintas tiesioginis ryšys tarp kalbos-emocijų ir socialinės įtraukties.

Metodika
Įgyvendindami projektą, taikome į vartotoją orientuoto dizaino požiūrį, nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios glaudžiai bendradarbiaujame su daugiakalbių šeimų atstovais bei atitinkamų sričių specialistais.

Projekto partneriai:
- Foyer vzw, Belgija
- Soros
International House, Lietuva
-
Un
iversita Degli Studi Di Palermo, Italija
- Accademia Europea Bolzano, Italija
-
Hogeschool West-Vlaanderen, Belgija
-
Double Helix Resources, Didžioji Britanija
-
European Network of Social Authorities
, Italija

Vilniuje įvyko trečiasis TALES@Home partnerių susitikimas

Trečiojo TALES@Home partnerių  susitikimo metu Vilniuje, rugsėjo 13-15 dienomis, dalyvavo septynios partnerių institucijos iš keturių Europos šalių.


Susitikimo metu buvo aptarti iki šiol atlikti darbai –  pristatyta galutinė mobiliosios aplikacijos versija, kuria naudosis specialistai norėdami padėti ir skatinti kalbų mokymąsi ir kalbėjimą apie emocijas daugiakalbėse šeimose; buvo pristatyti atliktų tyrimų ir bandymų rezultatai; aptarta kito susitikimo, vyksiančio 2018 m. sausio 17-19 dienomis Palerme, Italijoje, darbotvarkė bei aptartos galutinės konferencijos, kuri vyks jau 2018 metų pavasarį, detalės.


Nuotraukų galerija


SIH įgyvendinami projektai pristatyti Lietuvos andragogams

2017 m. rugsėjo 9-10 d. Rumšiškėse įvyko kasmetinis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narių susitikimas „Pievelių šnabždesiai“.

Šis renginys – tai puiki proga suaugusiųjų švietėjams iš visos Lietuvos ne tik aptarti aktualius suaugusiųjų švietimo klausimus, pasidalinti idėjomis bei patirtimi, pasimokyti vieniems iš kitų kūrybinių dirbtuvių metu, bet ir neformaliai pabendrauti unikaliojeLietuvos liaudies buities muziejaus aplinkoje.

SIH projektų koordinatorė G.Kierienė susitikimo dalyviams pristatė institucijos įgyvendinamus tarptautinius projektusTales@home, KEEP50+ bei ePublisher, papasakojo apie jau nuveiktus darbus bei artimiausias veiklas.

Nuotraukų galerija


Vasario 23 – 25d. Bulgarijos sostinėje Sofijoje vyko Erasmus+ KA2 projekto Keep 50+ - Knowledge Exhange in Entrepreneurship for people 50+ partnerių susitikimas bei EURORESO organizacijos metinė asamblėja.

Renginio metu Soros International House direktorė Daiva Malinauskienė pristatė šiuo metu SIH įgyvendinamus projektus: Seniors On-line, e-Publisher, Tales@Home, kurių veikla susilaukė didelio susidomėjimo.

Nuotraukų galerija


Vasario 10 dieną Soros International House kartu su Tarptautine Amerikos mokykla, kurioje mokosi vaikai iš viso pasaulio organizavo renginį, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai.

Renginio metu aktorė Gabrielė Malinauskaitė skaitė pasaką, o vėliau pakvietė visus kartu padainuoti dainelę. Po to, susitikus su mokyklos vadovybe, SIH sklaidos ir viešųjų specialistė Greta Alminauskaitė trumpai papasakojo apie Tales@Home projektą, kurio produktais pasinaudoti vėliau pasiūlysime šios mokyklos pedagogams.

Kiti šiai datai skirti renginiai bus organizuojami Soros International House patalpose vasario 21-ąją su įvairių tautybių vaikais, besimokančiais anglų kalbos.

Sausio 16-18 d. Londone įvyko antrasis projekto TALES@home partnerių susitikimas

2017 metų sausio 16-18 dienomis Londone vyko projekto partnerių susitikimas. Renginio metu buvo pristatyti tyrimai, kuriuose su daugiakalbėmis šeimomis atliko projekto partneriai iš Lietuvos, Belgijos, Jungtinės Karalystės bei Italijos. Taip pat buvo aptarta tolesnė projekto eiga ir sutarta, kad kitas partnerių susitikimas vyks Vilniuje rugsėjo 12-15 dienomis.
2016 m. gruodžio 7d. Europos namuose buvo organizuojama diskusija/interviu apie suaugusiųjų švietimą Lietuvoje bei projektus šioje srityje.

Diskusiją, kurią tiesiogiai transliavo Delfi TV, moderavo/vedė žurnalistas A. Tapinas, o jo pašnekovais buvo SIH direktorė ir LSŠA valdybos narė D. Malinauskienė, metų andragogas ir LSŠA vadybos narys A. Bėkšta bei G. Bitės-Petkevičaitės suaugusiųjų mokymo centro direktorė ir LSŠA vadybos narė I. Jegelavičiūtė. D. Malinauskienė kalbėdama apie tikslines Lietuvoje įgyvendinamų projektų grupes, turėjo gerą progą pristatyti "Seniors On-line" bei "Tales at Home" projektus.Spalio 6-8 d. Bolcano mieste įvyko pirmasis projekto TALES@home partnerių susitikimas


2016 m. spalio 6-8 d. Bolcano mieste, Italijoje, vyko pirmasis Erasmus+ programos TALES@home projekto partnerių susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Belgijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos, atstovaujantys 7-nias švietimo ir mokslo institucijas.


Partnerių susitikimo metu buvo aptarti projekto tikslai ir pagrindinės veiklos bei suderinti artimiausių užduočių terminai. Šiame susitikime SIH atstovavo institucijos direktorė Daiva Malinauskienė.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House