Tool Tips projektas


http://tool-tipls.eu


Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas “TOOL TIPLS – Priemonė profesinės anglų kalbos įgūdžių skaidrumui pagerinti”

TOOL TIPLS projektas yra orientuotas į vieną iš Kopenhagos Deklaracijoje iškeltų prioritetų – ištirti kaip skaidrumas, palyginamumas, perimamumas ir kompetencijų bei/arba kvalifikacijų pripažinimas skirtingose šalyse ir skirtingais lygiais galėtų būti plačiau diegiami, parengus kalbų metmenų lygmenis, bendruosius sertifikavimo principus bei bendruosius kriterijus, įskaitant kreditų perkėlimo sistemą profesiniame ugdyme ir mokyme.

Dabartinės situacijos analizė ir tyrimai, partnerių atlikti savose šalyse, rodo, kad profesinės užsienio kalbos kompetencijų įvertinimui yra naudojamos skirtingos vertinimo sistemos ir kriterijai ne tik kiekvienoje valstybėje, bet ir kiekvienoje švietimo institucijoje, orientuojantis į jų vietinius poreikius.

Projekto tikslas – sukurti priemonę (įrankį),kuri padėtų užtikrinti profesinių anglų kalbos įgūdžių vertinimo skaidrumą viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriuje bei tarnautų įrankiu, įvertinančiu šioje sferoje dirbančių ar besiruošiančių dirbti žmonių reikiamas užsienio kalbos kompetencijas, stiprinant glaudesnius ryšius tarp profesinio mokymo sistemos ir darbo rinkos.

Specifiniai šio projekto uždaviniai:

- nustatyti kiekvienoje partnerio šalyje žinių ir įgūdžių lygius pagal dabar galiojančias profesinio rengimo programas

- parengti profesinės anglų kalbos žinių ir įgūdžių vertinimo aprašus, remiantis Bendrųjų Europos kalbų metmenų aprašu (CEF)ir kreditų perkėlimo priemone (ECVET)

- organizuoti tarpautinius bandomuosius (piloting) mokymus partnerių šalyse

- konsultuotis su profesionalais bei socialiniais partneriais – potencialiais darbdaviais dėl profesinės kalbos žinių ir vertinimo aprašų turinio

- organizuoti projekto rezultatų ir produktų sklaidą per vietinius, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius tinklus, konferencijas bei kitokias sklaidos priemones.

Šalia specifinių projektui keliami šie bendrieji uždaviniai:

- per profesinės užsienio kalbos mokymąsi vystyti profesinius besimokančiųjų gebėjimus, reikalingus dirbant viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriuje

- sustiprinti jaunų žmonių mobilumo europinėje darbo rinkoje galimybes

- skatinti tarpkultūrinį mokymąsi ir skirtingų šalių kultūrinių normų suvokimą, kurie padės užtikrinti sėkmingą bendravimą su užsieniečiais

- integruoti profesinės kalbos mokymą į specialybės teorinio ir praktinio rengimo programas.

Pagrindinis projekto rezultatas – kompaktinių plokštelių rinkinys (su galimybe atsisiųsti) su užsienio kalbos žinių ir įgūdžių vertinimo aprašais bei nurodymais kaip jais naudotis visomis partnerių kalbomis. Šią priemonę, kaip bendrąjį profesinės anglų kalbos įgūdžių vertinimo įrankį, galės naudoti bei adaptuoti savo reikmėms ir kitų ES šalių profesinio mokymo ir kalbų mokymo institucijos, paslaugų sferos darbdaviai ir darbuotojai, o taip pat galės jį pritaikyti kitose darbo rinkos sferose, vertinant profesinės anglų kalbos įgūdžius, įgytus profesinio mokymo procese ar dirbant. Tai padės sukurti pagrindus vieningai ir skaidriai vertinimo sistemai Europoje.

Projekto konsorciumą sudaro profesinio rengimo institucijos iš Latvijos, Lietuvos ir Suomijos, kalbų mokymo institucijos iš Lietuvos ir Rumunijos bei vidinis vertintojas iš Jungtinės Karalystės.

Projektą koordinuoja Soros International House, Lietuva. Projekto veikla tęsis nuo 2009 m. iki 2011 m., trukmė – 24 mėnesiai.


 

 

Birželio 3 d. Vilniuje vyko projekto " “TOOL TIPLS – priemonė profesinės anglų kalbos įgūdžių skaidrumui pagerinti”baigiamoji konferencija, krioje buvo pristatytas pagrindinis projekto rezultatas - kompaktinių plokštelių rinkinys, skirtas profesinės anglų kalbos įgūdžių vertinimo skaidrumui užtikrinti. Konferencijos dalyvių sąraše daugiau nei 40 Lietuvos kolegijų ir universitetų, vidurinių mokyklų, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo institucijų, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Britų tarybos, Švietimo mainų paramos fondo, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Valstybės institucijų kalbų centro, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijosatstovų, projekto partnerių atstovai iš Latvijos, Suomijos Rumunijos, Jungtinės Karalystės ir Lietuvos.

Daugiau apie konferenciją...Trečiasis projekto " “TOOL TIPLS – priemonė profesinės anglų kalbos įgūdžių skaidrumui pagerinti” partnerių susitikimas

Trečiasis projekto TOOL TIPLS partnerių susitikimas vyko Smiltenėje, Latvijoje, 2011 m. vasario 17-18 dienomis.

Susitikime dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos, Anglijos ir Rumunijos.

SIH atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, projektų koordinatorė Violeta Mirinavičiūtė ir buhalterė Elvyra Mikelevičienė.

Susitikimas vyko dvi dienas. Pirmąją dieną partneriai pristatė pilotavimo rezultatus savo šalyse. Vėliau Smiltenės Tehnikumo studentai, kurie tiesiogiai dalyvavo pilotavime, dalijosi savo įspūdžiais ir naujai įgyta patirtimi. Visi pritarė nuomonei, kad šis pilotavimas buvo jiems labai naudingas, nes jie galėjo patikrinti savo profesines žinias įvairiose vaidybinėse situacijose, kurios atitiko situacijas realiame gyvenime, ir patobulinti anglų kalbos įgūdžius.

Antrąją dieną partneriai, pasidaliję į grupes, dirbo prie profesinės užsienio kalbos kompetencijų vertinimo kriterijų priemonės tobulinimo, susitiko su socialiniais partneriais, atstovaujančiais Smiltenės viešbučius „Lacites”, “Bruzis” ir Radison SAS tinklą Rygoje, kurie, būdami susipažinę su projekto veikla ir kuriamais produktais, pabrėžė tiesioginę kuriamų produktų naudą ir pritaikomumą savo veikloje. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.

Ketvirtadienį vakare partneriai apsilankė kaimo sodyboje ir dalyvavo duonos kepimo procese.


Suaugusiųjų švietimo savaitė, 2010 metų lapkričio mėnesio 15 – 21 dienomis

2010 metų lapkričio mėnesio 15 - 21 dienomis, kaip ir kiekvienais metais, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija skelbia suaugusiųjų švietimo savaitę. Šiais, metais tai jau 11-oji suaugusiųjų švietimo savaitė.
Soros International House kaip ir kasmet, prisijungė prie šios savaitės ir organizavo įvairius renginius: konkursą “Mano mėgstamiausias mokytojas”, atviras pamokas SIH studentams, mokytojams ir plačiajai visuomenei – “Einame vieni pas kitus, mokomės vieni iš kitų” bei seminarą kalbų mokytojams “Edukaciniai video filmai pamokoje”.
Suaugusiųjų švietimo savaitės metu vyko vaikų ir paauglių grupėse sėkmingai organizuoto „EUROCHILD“ projekto kūrybinių darbų paroda ir geriausių darbų apdovanojimai bei inovatyvių tarptautinių suaugusiųjų švietimo ir Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektų paroda “Mokausi pats, mokau kitus”.
2010 m. lapkričio mėn. 26 d. Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centro darbuotojams bei Pakruojo rajono mokytojams Soros International House mokytojai Lauryna Butrimienė ir Robin Alexander Muck pravedė seminarą “Mokymo(si) metodų ir priemonių dermė organizuojant sėkmingą anglų kalbos pamoką”, o projektų koordinatorė Nijolė Šmitaitė pristatė Mokymosi visą gyvenimą programos (LLP), Nordplus programos projektus, kuriuos šiuo metu koordinuoja SIH.


http://www.sih.lt/index.php?cid=11381

________________________________________________________________________________________________________

 

Tarptautiniai bandomieji mokymai, 2010 lapkritis

Kaip ir anksčiau planuota, š.m. lapkričio 2d. prasidėjo tarptautinų bandomųjų (piloting) mokymų skirtų studentams besiruošiantiems dirbti viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriuje procesas partnerių šalyse.

Bandomieji mokymai yra 10 modulių apimties. Jų pagalba norime įsitikinti, kad mūsų parengti minimalių profesinės anglų kalbos įgūdžių reikalavimų aprašai koreliuoja su besimokančiųjų realiais gebėjimais.

Kiekvienos pamokos pabaigoje tiek studentas tiek mokytojas užpildo pamokos vertinimo formą. Iš užpildytų formų matome, kad studentams patinka pamokos ir kol kas jų vertinimai tik teigiami.

Apibendrinus ir išanalizavus bandomųjų mokymų rezultatus, parengsime galutinius minimalių profesinės anglų kalbos įgūdžių reikalavimų aprašus, kuriuos suderinsime su socialiniais partneriais, potencialiais darbdaviais.

 


Antrasis projekto partnerių susitikimas Suomijoje, 2010 birželis

2010 m. birželio 2-5 dienomis Suomijoje, Espoo mieste vyko antrasis projekto "TOOL TIPLS" partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Suomijos ir Rumunijos. Soros International House susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė, studijų direktorė Audronė Būdienė, projektų koordinatorės Aurelija Babiliūtė bei Violeta Mirinavičiūtė.

Susitikimas vyko dvi dienas. SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė jau įvykdytas projekto veiklas, partneriai diskutavo dėl pirminės profesinės užsienio kalbos kompetencijų vertinimo kriterijų priemonės, detalizavo kriterijus bei reikalingus minimalius anglų kalbos žinių lygius, tikslino bendrąją priemonės sistemą.

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai dalyvavo praktiniame seminare, kur buvo pristatytas projekto internetinis portalas bei instrukcijos kaip naudotis juo pilotavimo metu, susitikimo dalyviai galėjo praktiškai išbandyti portalą ir jo teikiamas galimybes. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.

Paskutinįjį vakarą susitikimo organizatoriai surengė partneriams išvyką laivu po Helsinkio arhipelagą. Partneriai galėjo susipažinti su Helsinkio lankytinomis vietomis bei pamatyti nuostabius archipelago vaizdus.
Kitas partnerių susitikimas vyks Smiltene, Latvijoje.


Diskusijos dėl profesinės anglų kalbos įgūdžių vertinimo aprašo, 2010 vasaris-kovas

2010 m. vasario - kovo mėnesiais vyksta projekto “TOOL TIPLS” darbo grupių diskusijos siekiant išanalizuoti ir nustatyti vieningus visoms patnerių šalims kriterijus vertinant Viešbučių ir restoranų darbuotojų pasirinktų profesijų specialiąsias anglų kalbos žinias ir įgūdžius.

Restoranų profesijų analizę vykdo darbo grupė, kurią sudaro partneriai iš Suomijos (Omnia) ir Lietuvos (SIH ir Alytaus profesinio rengimo centras). Šiai diskusijų grupei vadovauja SIH studijų direktorė Audronė Būdienė.

Viešbučių profesijų analizę vykdo darbo grupė, kurią sudaro partneriai iš Rumunijos (EuroEd) ir Latvijos (Smiltenes Tehnikum). Šiai diskusijai vadovauja Rodica Vulcanescu.

Diskusijos vyksta šiuo grafiku:

1. Restoranų profesijų specialiosios anglų kalbos žinių lygių kriterijai diskutuojami:

-virėjo profesija – nuo vasario 15 iki vasario 23 dienos

- padavėjo profesija – nuo vasario 24 iki kovo 5 dienos

- barmeno profesija – nuo kovo 8 iki kovo 17 dienos

- kambarius aptarnaujančio personalo – nuo kovo 18 iki kovo 26 dienos

2. Viešbučių profesijų specialiosios anglų kalbos žinių lygių kriterijai diskutuojami:

-administratoriaus profesija – nuo vasario 15 iki vasario 23 dienos

- kambarių užsakymo specialistas – nuo vasario 24 iki kovo 5 dienos

- konsieržo profesija – nuo kovo 8 iki kovo 17 dienos

- kambarinės profesija – nuo kovo 18 iki kovo 26 dienos

Rumunų partneriai susumuos diskusijose gautus rezultatus ir sukurs pirminį kriterijų rinkinį.

Atlikta profesinės anglų kalbos įgūdžių poreikių analizė restoranų ir viešbučių sektoriuje, 2010 vasaris

2010 metų vasario mėnesį partneriai atliko tyrimą, apklausdami profesinių mokyklų anglų kalbos mokytojus ir profesijos mokytojus bei restoranų ir viešbučių profesionalus, siekdami išsiaiškinti profesinės anglų kalbos įgūdžių reikalavimus būsimiems darbuotojams.

 

Buvo sukurti du skirtingi klausimynai – vienas skirtas profesinių mokyklų anglų kalbos ir profesijos mokytojams apibūdinti profesijos besimokančiųjų anglų kalbos įgūdžius, kitas klausimynas buvo skirtas viešbučių ir restoranų profesionalams – potencialiems darbdaviams, išsiaiškinti jų reikalavimus būsimiems darbuotojams.

Keli viešbučiai ir restoranai kiekvienoje partnerių šalyje dalyvavo apklausoje. Partnerių šalyse surinkti duomenys buvo apibendrinti ir parengta poreikių analizės studija, kuri bus naudojama kaip pagrindas diskusijų grupių specialistams išskiriant pagrindinius profesinės anglų kalbos įgūdžių vertinimo kriterijus projekto pasirinktoms specialybėms.

Projekto pristatymas parodoje "Mokslas. Studijos. Karjera 2010", 2010 vasaris

2010 metų vasario 4-6 dienomis Vilniuje vyko Švietimo ir mokslo paroda, kurioje aktyviai dalyvavo Soros International House, pristatydami parodos lankytojams pavasario ir vasaros programas, studijų užsienyje galimybes, kalbos vasaros stovyklas jaunuoliams ir projektus. Projektas TOOL TIPLS buvo pristatytas lankytojams, papasakojant apie jo tikslus, veiklas ir siekiamus rezultatus. Lankytojams buvo išdalintos skrajutės, kuriose pateikta informacija apie projektą.


Susitikimas su Vilniaus Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovais, 2009 gruodis

2009 m. gruodžio 15 d. Daiva Malinauskienė susitiko su Vilniaus Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro prie Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, kurie yra atsakingi už ECVET sistemos įdiegimą ir adaptavimą Lietuvoje. Pokalbyje dalyvavo centro direktorė Giedrė Beleckienė ir pavaduotojas Vincentas Dienys.

 

Diskusija apie ECVET sistemą vyko gana ilgai. Giedrė neseniai buvo išvykusi į Briuselį, kur dalyvavo tarptautiniame susitikime dėl ECVET sitemos (tokiuose susitikimuose Metodikos centro atstovai dalyvauja nuolat).

 

Šiuo metu ECVET sistema yra vystoma ir pagal ES direktyvas turi būti įdiegta visose šalyse narėse iki 2012 metų. Pasak Giedrės, unifikuotą kreditų perkėlimo sistemą ECVET įdiegti nebus lengva, nes kiekviena šalis turi savo kvalifikacijų sistemą atitinkančią nacionalinius poreikius. Taigi atsakingos institucijos turės labai sunkiai dirbti kuriant sistemą, kuri leistšų įvertinti esančius kvalifikacijų modelius, išreikšti juos tam tikra procentilių sistema atitinkamoms kreditų sistemoms. Galbūt šiuo būdu bus galima rasti bendrą vardiklį kreditų perkėlimui tai pačiai profesijai iš vienos šalies į kitą Europos Sąjungoje.

 

Susitikimo metu Daiva pristatė Giedrei ir Vincentui partnerių deskriptorių sukūrimo planą. Pirmiausia planuojama atlikti anglų kalbos įgūdžių poreikio analizę pasirinktoms specialybėms. Metodikos centro atstovai sutiko, kad pasirinktas teisingas būdas ir pažadėjo pagalvoti kaip jie galėtų padėti projekto veiklai, koreliuojant deskriptorius su ECVET sistema. Metodikos centro atstovai išreiškė savo susidomėjimą projekto veikla, nes tokia patirtis jiems galėtų padėti diegiant ECVET sistemą Lietuvoje. Jie maloniai sutiko tapti projekto socialiniais partneriais.


Pirmasis projekto partnerių susitikimas Didžiojoje Britanijoje, 2009 lapkritis

 

2009 m. lapkričio 25 - 28 dienomis Didžiojoje Britanijoje, Lankasterio mieste vyko pirmasis projekto "TOOL TIPLS" partnerių susitikimas. Jame dalyvavo partneriai iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Latvijos, Suomijos ir Rumunijos. Soros International House susitikime atstovavo direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Aurelija Babiliūtė.

 

Susitikimas vyko dvi dienas. SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė projekto veiklas ir reikalavimus partneriams. Ji kalbėjo ir apie tai, kad tik geras komandinis darbas gali nulemti projekto sėkmę. Visi partneriai peržiūrėjo savo įsipareigojimus ir darbus, kuriuos turės atlikti. Tarpusavio partnerių supratimas, pagarba ir tolerancija vieni kitų atžvilgiu - tai kelios iš būtinų sąlygų geram komandiniam darbui.

 

Antrąją susitikimo dieną projekto dalyviai toliau aptarinėjo veiklos planą, finansinius įsipareigojimus, dirbo parenkant profesijas, aptarė projekto svetainę, patvirtino projekto logo (išrinko visiems patikusį logo iš 17 SIH pateiktų variantų), aptarė sklaidos svarbą. Dienos pabaigoje buvo susumuoti susitikimo rezultatai, kuriuos labai pozityviai įvertino visi susitikimo dalyviai.

 

Paskutinįjį vakarą partneriai pasivaikščiojo po senąją Lankasterio pilį, po to Davido, Didžiosios Britanijos partnerio atstovo, namuose vyko tarpkultūrinis vakaras, kurio metu šeimininkas vaišino visus angliškos virtuvės patiekalais, o partneriai pristatė ir vaišino visus savo šaliai būdingais gėrimais, užkandžiais ir saldumynais.

Kitas partnerių susitikimas vyks Espoo, Suomijoje.


   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House