TŠPI
 
Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinė 2012 programa
Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus
 EIF/2012/6/19/IP/1
 Projekto pradžia – 2013 metų kovo 1 d., pabaiga – 2014 m. birželio 30 d.
Šis projektas prisideda prie naujai atvykusių į Lietuvą skirtingos ekonominės padėties, socialinių sąlygų, kultūrų, religijų, kalbų ar etninės priklausomybės trečiųjų šalių piliečių integracijos proceso plėtros ir įgyvendinimo.
 
Trečiųjų šalių piliečiai - tai asmenys, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, t.y. neturi Europos Sąjungos valstybių narių pilietybės. 
 
Projektu siekiame:
 • suteikti projekto dalyviams - trečiųjų šalių piliečiams lietuvių kalbos žinių ir lavinti įgūdžius, atitinkančius A1 kalbos mokėjimo lygio (A1.1-A1.4) reikalavimus pagal  Bendruosius Europos kalbų metmenis,
 • suteikti trečiųjų šalių piliečiams žinių ir padėti įgyti supratimą apie:
  • Lietuvos kultūrą, istoriją, tradicijas,
  • asmens teises ir pareigas Lietuvoje,
  • bendruomenės ir visuomenės struktūrą,
  • pagrindines valdžios institucijas ir jų funkcijas,
  • demokratijos vertybes ir principus,
Tai padės projekto dalyviams įveikti kalbinius, kultūrinius ir socialinius integravimosi į Lietuvos visuomenę ir darbo rinką barjerus, ugdyti abipusį trečiųjų šalių ir Lietuvos piliečių supratimą ir toleranciją.
 
 
Projekto įgyvendinimui Vilniuje organizuojami:
 • 210 val. apimties pradedančiojo kalbos vartotojo A1 lygio lietuvių kalbos mokymai, kuriuos sudaro 168 val. formalaus auditorinio mokymo ir 42 val. neformalaus praktinio mokymo - kalbinių įgūdžių tobulinimo;
 • 60 val. apimties pilietinio orientavimo(si) mokymai, kuriuos sudaro 30 val. formalaus auditorinio mokymo ir 30 val. neformalaus praktinio mokymo - pažintinių vizitų, renginių, krašto istorijos bei kultūrinio pažinimo išvykų.
SVARBU! Šie mokymai trečiųjų šalių piliečiams yra NEMOKAMI!
 
Siekdami padidinti projekto dalyvių motyvaciją mokytis nelengvos lietuvių kalbos bei mokymo(si) procesą užimtiems žmonėms padaryti patrauklų, parengėme lietuvių kalbos formalaus auditorinio mokymo programą, sudarytą iš atskirų realaus gyvenimo situacijas imituojančių modulių bei paremtą šių situacijų simuliavimo metodika. Neformalaus praktinio mokymo metu taikysime kalbos klubo-kavinės metodiką, kuri iš vienos pusės padės gerinti komunikacinius besimokančiųjų gebėjimus, jos neformali aplinka sumažins kultūrinius ir asmeninius barjerus, o iš kitos pusės - panaudojant įgytus kalbėjimo lietuvių kalba įgūdžius, suteiks galimybę besimokantiesiems pristatyti savo šalių kultūrą ir papročius bei padiskutuoti apie jiems rūpimas Lietuvos aktualijas. Šie mokymo metodai SIH yra išbandyti ir patikrinti, mokymuose, paremtuose šia metodika, besimokantieji paprastai pasiekia puikių rezultatų.
Naudodamiesi jau įgyvendintų projektų ir savo partnerių iš kitų Europos šalių, turinčių ilgametes migrantų integracijos tradicijas, patirtimi, rengiame pilietinio orientavimo(si) mokymo programą, kurios apimtis ir turinys yra orientuoti ne tik į žinių perteikimą, bet ir į praktinių įgūdžių ir gebėjimų formavimą. Programoje numatytas ekskursijas, pažintinius vizitus, renginius stengiamės parinkti tikslingai – jais siekiame užtikrinti praktinį įgytų žinių pritaikomumą ir įtvirtinimą realiose gyvenimiškose situacijose.
 
Lietuvių kalbos mokymų organizavimas
 

Formalus auditorinis mokymas vyks keturis trimestrus. Kiekvienas trimestras apims 42 val. Per visą mokymo(si) laikotarpį bus išdėstytas lietuvių kalbos kursas nuo A1.1 iki A1.4 lygio, kurio pabaigoje besimokantieji, remiantis Europos kalbų metmenų reikalavimais, bus įgiję visus A1 lygio lietuvių kalbos įgūdžius.

Kiekviena mokymo grupė bus sudaryta iš 10 asmenų. Užsiėmimai vyks 2 kartus per savaitę po 2 val. pagal iš anksto parengtą tvarkaraštį, suderintą su besimokančiais. Kiekvieno trimestro pabaigoje bus atliekamas įgytų įgūdžių vertinimo testas. Po testo vyks apibendrinamoji pamoka, skirta besimokančiųjų refleksijai į praeitą kursą ir testo rezultatus.
 

Neformalus praktinis mokymas -  kalbinių įgūdžių tobulinimo užsiėmimai „Klubas-kavinė“ (42 val.) bus organizuojami 3 trimestrus, pradedant nuo antrojo trimestro, kai besimokantieji bus įgiję A1.1 lietuvių kalbos mokėjimo lygį atitinkančius kalbinius įgūdžius

Interaktyvūs susitikimai vyks kas antrą savaitę po 2 val. Jų metu bus taikoma kalbos klubo-kavinės metodika.

Kiekvieną susitikimą užbaigsime aptarimu – refleksija į tos dienos temą bei įgytus naujus įgūdžius.

Kurso pabaigoje bus atliktas besimokančiųjų įsisavintų lietuvių kalbos komunikacinių įgūdžių galutinio vertinimo testas.
 
 
Pilietinio orientavimo(si) mokymų organizavimas
 

Formalaus auditorinio mokymo kursai prasidės projektui įpusėjus ir pradžioje vyks kas antrą savaitę po 1,5 val. pakaitomis su kalbos klubais-kavinėmis. Pasibaigus kalbos klubų-kavinių kursui - 1 kartą per savaitę po 1,5 val. Kadangi mokymai vyks lietuvių kalba, juos pradėsime vykdyti, kai besimokantieji jau bus užbaigę A1.1 ir A1.2 lietuvių kalbos mokymo kursus. Dalis auditorinio mokymo vyks kompiuterių klasėje, kur dalyviai bus supažindinti su viešųjų bei verslo paslaugų interneto svetainėmis bei galimybėmis virtualiai atlikti įvairias procedūras ir operacijas (užpildyti įvairias formas, atlikti mokėjimus ir pan.).

 

Praktinio mokymo(si) programai įgyvendinti organizuosime ekskursijas, kultūrinius - pažintinius vizitus į Vilniaus muziejus ir galerijas, informacinius – pažintinius vizitus į įvairias Vilniaus institucijas ir įstaigas, visuomeninio gyvenimo pažinimo seminarą.
 

Kursų dalyviams, išklausiusiems visą kursą ir sėkmingai išlaikiusiems galutinio vertinimo testus (lietuvių kalbos mokymo ir pilietinio orientavimo), bus įteikiami kursų baigimo pažymėjimai.

 
SVARBI INFORMACIJA
 • Mokymai trečiųjų šalių piliečiams, pateikusiems galiojantį leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje, yra NEMOKAMI.
 • Grupės, pradėjusios mokslus birželio ir rugsėjo mėnesį, užsiėmimus baigia 2014 m. sausio mėn.
 • Renkamos Pilietinio orientavimo(si) kurso grupės, kurios pradeda mokytis 2014 m. vasario 10 d.
 • Mokymai vyks pirmadieniais/ trečiadieniais arba antradieniais/ ketvirtadieniais 12.00-14.00 val. arba 17.30-19.30 val.
Šie mokymai – puiki galimybė Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams įgyti A1 lygio lietuvių kalbos įgūdžius, susipažinti su Lietuvos kultūra, istorija, tradicijomis, gyvenimo ir darbo sąlygomis. Visus susidomėjusius kviečiame nesnausti ir kreiptis į SIH administraciją.

TŠPI naujienlaiškis

Artėjant TŠPI projektui prie pabaigos, kviečiame susipažinti su spalvingu TŠPI naujienlaiškiu, kuriame pristatoma jau įgyvendinta projekto veikla ir būsimi renginiai! Malonaus skaitymo!

Naujienlaiškio 1 psl.; 2 psl.


Įpusėjo trečiųjų šalių piliečių pilietinio orientavimo(si) mokymai

2014 m. balandžio mėn. projekto dalyviai- trečiųjų šalių piliečiai sėkmingai įveikė pirmąjį mokymų etapą - 30 val. formalaus auditorinio mokymo kursą. Šio kurso dalyviai, padedami dėstytojų Arūno Bėkštos ir Ievos Žibūdaitės, įgijo žinių bei pagilino supratimą apie Lietuvos istoriją bei kultūrą, tradicijas, papročius, vertybes ir normas, taip pat asmens teises ir pareigas Lietuvoje, susipažino su pagrindinėmis valdžios institucijomis bei jų funkcijomis ir pagrindiniais įstatymais, Lietuvos socialine ekonomine padėtimi, apžvelgė migracijos situaciją Lietuvoje, aptarė adaptavimosi Lietuvos visuomenėje aspektus. Kurso metu dalyviai ne tik sėmėsi žinių, bet ir patys turėjo galimybę papasakoti apie save, savo šeimas, pristatyti savo šalių istoriją, kultūrą ir tradicijas, o tai ir yra vienas iš svarbiausių šio projekto tikslų.

Po Velykų, kai pagaliau ateis pavasaris, vyks praktiniai mokymai – kurso dalyviai lankysis įvairiose Vilniaus institucijose, muziejuose bei galerijose, taip pat vyks į ekskursijas į Rumšiškes bei Trakus, Kernavę. Gegužės mėnesį bus organizuojamas Lietuvos visuomeninio gyvenimo pažinimo seminaras – susitikimas su Vilniaus bendruomeninių organizacijų bei tautinių bendrijų atstovais.


Dėmesio! 2014 m. vasario mėn. pradedame naujus mokymus!
 

Jums siūlome 60 val. apimties pilietinio orientavimo(si) kursą:
 • 30 val. formalaus auditorinio mokymo;
 • 30 val. neformalaus praktinio mokymo – vyksime į ekskursijas po Lietuvą, lankysimės Vilniaus muziejuose ir galerijose, taip pat įvairiose Vilniaus institucijose bei įstaigose.

Šiame kurse Jus supažindinsime su Lietuvos valstybe, jos kultūra, istorija, tradicijomis, gyvenimo ir darbo sąlygomis Lietuvoje.

 

Mokymų pradžia

Kursai prasideda 2014 m. vasario 10 d. Paskaitos vyks SIH patalpose (Konstitucijos pr. 23A) du kartus per savaitę po 2 val. pagal šį tvarkaraštį:
 • pirmadieniais/ trečiadieniais nuo 12.00 val. arba nuo 17.30 val.
 • antradieniais/ ketvirtadieniais nuo 12.00 val. arba nuo 17.30 val.

Registracija jau vyksta. Paskubėkite! Vietų skaičius ribotas!

Daugiau informacijos suteiksime tel. (370) 5 2724879, (370) 600 20636 arba el. paštu gileta@sih.lt.

 

SVARBI INFORMACIJA

Mokymai yra NEMOKAMI leidimus laikinai gyventi arba leidimus nuolat gyventi Lietuvoje turintiems asmenims iš trečiųjų šalių. Leidimai gyventi turi būti išduoti remiantis LR įstatymu “Dėl užsieniečių teisinės padėties”:

 • 40 str. 1 d. 1-7, 12-14 p.; 2 d., 6 d.
 • 53 str. 1 d. 1-3, 5, 6, 8, 10 p.; 2 d., 7 d.

 
Informacinis seminaras projekto dalyviams
2013 m. rugsėjo 27 d., penktadienį, SIH surengė informacinį seminarą trečiųjų šalių piliečiams, kurie rugsėjo 30 d. pradeda mokytis lietuvių kalbos pagal Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai metinės 2012 programos projektą „Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai, taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus (TŠPI)“.
Seminare dalyvavo būsimieji mokymų dalyviai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Gruzijos, Nigerijos, Azerbaidžano.

Seminaro programa:

 

TŠPI projekto tikslai, uždaviniai ir laukiami rezultatai. Veiklų planas
Daiva Malinauskienė,
SIH direktorė
TŠPI projekto mokymų programa
Asta Lukoševičienė,
Lietuvių kalbos dėstytoja
Dalyvavimo TŠPI projekto veiklose tvarka ir taisyklės
Gileta Kierienė,
SIH projektų koordinatorė

Seminaro akimirkos...

 
   
 
Konstitucijos pr. 23, A korp., 3A, 08105 VILNIUS
Informacija tel. (+370 5) 272 4879, mob. (+370) 600 20636 faks.(+370 5) 272 4839
El. paštas: info@sih.lt
Skype: soros_international_house
Įmonės kodas 121892379
Atsisk.s.Nr. LT337044060000920422
Bankas AB SEB bankas
© 2011 Soros International House