Kas mes

SOROS INTERNATIONAL HOUSE (SIH) nuo 1993 m. dirba tam, kad Jūs galėtumėte išmokti kalbų bei patobulinti profesines ir asmenines kompetecijas!

Esame:

 • Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariai nuo 1998 m. www.lssa.smm.lt
 • Vidaus reikalų ministerijos patvirtintas valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo centras nuo 2003 m.
 • EURORESO nariai nuo 2013 m. www.euroreso.eu
 • LieDM asociacijos nariai nuo 2016 m. www.vma.liedm.lt
 • 2016 m. tapome pirmuoju bei vieninteliu CELTA centru Lietuvoje. 
 • 2019 m. tapome LanguageCert egzaminų centru: www.languagecert.org/

SOROS INTERNATIONAL HOUSE savo organizacine struktūra bei mokymo turiniu atitinka aukščiausius reikalavimus, keliamus užsienio kalbų mokykloms:

 • Užsiėmimuose taikomi interaktyvūs ir naujausi mokymo metodai, modernūs vadovėliai, gausi dalomoji medžiaga, garso ir vaizdo įranga, multimedijos produktai.
 • Mokymo ir mokymosi sėkmę užtikrina preciziškas studentų paskirstymas į grupes pagal jų žinių lygį, įvadinis ir pažangos testai, aiškiai apibrėžtas kiekvienos pamokos tikslas ir turinys, įvairios namų užduotys.
 • SIH dirba mokytojai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Paprastai be universitetinio bakalauro ar magistro laipsnio jie yra įgiję CELTA (Certificate of Teaching English to Adults), IHCTL (International House Certificate in Teaching Languages) ar TESOL (Teaching English as a Second Language) tarptautinį sertifikatą ar diplomą, baigę Tarptautinį mokytojų rengimo institutą (ITTI) ir įvaldę naujausią užsienio kalbų mokymo metodiką bei turi patirties dėstant kalbas suaugusiesiems ir vaikams.

Mokome ir organizuojame kursus:

Anglų, ispanų, prancūzų, vokiečių, italų, portugalų, švedų, norvegų, kinų, japonų, turkų, rusų, lenkų, lietuvių kalbų grupėse ir individualiai SIH ir kliento patalpose.

Organizuojame:

 • PEARSON tarptautinius anglų kalbos egzaminus;
 • Vaikų vasaros stovyklas Lietuvoje ir užsienyje;
 • Įvairius nemokamus kursus ir seminarus aktyvaus pilietiškumo ugdymo, migrantų integracijos klausimais, kalbų ir IKT mokymus senjorams, tarptautines konferencijas kalbų mokytojams, suaugusiųjų švietėjams, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su migrantais, senjorais bei neįgaliais žmonėmis, atstovams bei valstybės valdymo institucijų darbuotojams;
 • Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas užsienio kalbų testus.

Rengiame:

 • Tarptautiniams Kembridžo egzaminams PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS;
 • JAV aukštųjų mokyklų stojimo testams TOEFL, TOEIC, SAT, GMAT, GRE;
 • Cervantes instituto DELE egzaminams;
 • 12 klasės anglų kalbos brandos egzaminui.

Siūlome:

 • Kalbų ir universitetines studijas suaugusiesiems ir vaikams užsienyje;
 • IH Consulting profesinio ir asmeninio tobulėjimo programas valstybės tarnautojams ir verslininkams;
 • IH Certificate in Teaching English as a Foreign Language kvalifikacijos tobulinimo kursą anglų kalbos mokytojams.

Dalyvaujame ir koordinuojame:

Tarptautinius suaugusiųjų švietimo, senjorų ir migrantų mokymo, aktyvaus pilietiškumo skatinimo, inovatyvių mokymo metodikų kūrimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, kalbų mokymo projektus, kurių metu sukurti produktai padeda tobulinti mokymo procesą, o galimybės dalyvauti tarptautiniuose renginiuose didina SIH personalo profesinę ir asmeninę kompetenciją.

SIH koordinuojami projektai ne kartą apdovanoti aukščiausiais įvertinimais, Europos kalbų ženklu (2012 m.), diplomais bei Europos Komisijos buvo išrinkti tarp geriausių suaugusiųjų švietimo ir kalbų mokymo projektų: SIH veiklos įvertinimai

 

Nuo 1993 m. iki 2020 m. buvome vienos seniausių ir didžiausių pasaulinės kalbų mokymo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centrų organizacijos International House, vienijančios daugiau nei 150 institucijų daugiau nei 50 pasaulio šalių, nariai - www.ihworld.com