SIH parengtos mokymo(si) priemonės

Šie projektai finansuojami remiant Europos Komisijai. Šių priemonių turinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį juose pateikiamos informacijos naudojimą.

 

ACDC 4 You / Meninis kūrybingumo ugdymas Jums

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

Parengti šie intelektiniai produktai:

 

TECPC - Drauge galime užkirsti kelią elektroninėms patyčioms

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

Parengti šie intelektiniai produktai: 
Vadovas mokytojams lietuvių ir anglų kalbomis PDF formatu 

 

„INCrEAsE – Intercultural Competences for Adult Educators Working with Multicultural and Multilingual Learners“

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

Parengti šie intelektiniai produktai:

Tarpkultūrinio bendravimo kompetencijos ugdymo programa:

- programa anglų kalba PDF formatu  

- programa anglų kalba el. knygos formatu EPUB 

- programa lietuvių kalba PDF formatu 

- programa lietuvių kalba el. knygos formatu EPUB 

 

"Parents for All"

Erasmus+ programa / Strateginės partnerystės

Parengti šie intelektiniai produktai:

Tarpkultūrinių kompetencijų ir EKM vaikų integracijos skatinimo mokymų medžiaga tėvams, skirta Lietuvai (O2):

 1. Pilna versija, 1 skyrius kitataučiams (EN):
 2. Pilna versija, 2 skyrius kitataučiams (EN):
 3. Pilna versija, 1 skyrius lietuviams (LT):
 4. Pilna versija, 2 skyrius lietuviams (LT):
 5. Sutrumpinta versija, 1 skyrius kitataučiams (EN):
 6. Sutrumpinta versija, 2 skyrius kitataučiams (EN):
 7. Sutrumpinta versija, 1 skyrius lietuviams (LT):
 8. Sutrumpinta versija, 1 skyrius kitataučiams (LT):

 

 

"ePublisher"

ES programa “Kūrybiška Europa / Kultūra

Parengtos priemonės:


"LeaCoMM - besimokančioji bendruomenė „Migracija ir tautinės mažumos“: platforma mokytojams ir mokytojų rengėjams"

Mokymosi visą gyvenimą programa / Comenius

Parengta "LeaCoMM" platforma mokytojams:

 • virtuali biblioteka, kurioje kaupiami naujausi mokslinių tyrimų duomenys, straipsniai, mokytojų tarpkultūrinės kompetencijos tobulinimą reglamentuojantys dokumentai,
 • mokymo(si) medžiagos bankas, kuriamemokytojai galidalintis mokytojų mokytojams sukurta mokymo medžiaga,
 • mokymo(si) modulių bankas, kuriame kaupiami moduliai, skirti mokytojų tarpkultūrinei kompetencijai tobulinti,
 • forumas, skirtas mokytojų iš visos Europostiesioginiam profesiniam bendravimuiir dalijimuisi patirtimi.

"Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus"

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

Parengtos priemonės:

 

Kompaktinė plokštelė (CD) - Pilietinio orientavimo mokymo metodinė medžiaga:


"Feel It! Pajausk skirtumą"

Europos Fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programa

Parengtos mokymo gairės

Kviečiame susipažinti su projekto sukurtomis mokymo gairėmis, skirtomis įvairių mokomųjų dalykų programoms papildyti kultūrinės įvairovės ir migracijos temomis.

 

Filmukai apie kultūrinę įvairovę ir ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginius

Ar kada susimąstėte, kokius jausmus ir mintis Jums sukelia žodžių junginys "kultūrinė įvairovė"? Kas ji? Ar Jūsų mieste, kuriame gyvenate, ji dažnai sutinkama? Jeigu taip, tai kur daugiausia? O ką apie kultūrinę įvairovę mano kiti? Kviečiame pažiūrėti specialiai projektui kurtą filmuką ir išgirsti, kaip į šiuos klausimus atsako įvairių tautybių, amžiaus ir profesijų kalbinti žmonės: 

Koks gi tas "Įvairovės kelias" Lietuvoje? Dainingas, kūrybingas, smagus ir įsimintinas. Kviečiame pažiūrėti ekspozicijos "Įvairovės kelias" renginių įsimintiniausias akimirkas:


"Trečiųjų šalių piliečių lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimo(si) mokymai taikant gyvenimiškų situacijų simuliavimo metodus"

Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos programos projektas

 

Kompaktinė plokštelė (CD) - Lietuvių kalbos mokymosi metodinė medžiaga:


Projektas"ACT! Aktyvus ir atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė"

Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig mokymosi partnerystės

Metodiniai patarimai pilietinių akcijų organizatoriams

Šiame dokumente pristatomi pilietinių iniciatyvų ir akcijų organizavimo vietos bendruomenėse metodai, parengti Engiamųjų teatro principais. 

Kaip pavyzdį pridedame nuorodą į projekto ACT baigiamąjį renginį Vilniuje, Lietuvoje 2013 m. gegužės 31d. Tai buvo dviejų dalių renginys: iš pradžių projekto partneriai Vilniaus senamiestyje praeivius kvietė į pilietines akcijas, o po to vyko koncertas-akcija Act Out Loud po atviru dangumi.


INTEGRA - Migrantų integravimosi priemonių rinkinys (priemonė) - kalbos pagrindai finansiniams klausimams spręsti

Mokymosi visą gyvenimą Grundtvig projektas

 • Kompaktinė plokštelė - Migrantų integravimosi priemonių rinkinys EN, LT, El, RO, ES, PL, TR, NL, DE ir BE kalbomismigrantams, atvykusiems į naują šalį. Čia rasite būtinų kasdienių žodžių ir frazių iš finansų srities, dialogų imituojančių realaus gyvenimo situacijas, naudingų finansinių patarimų atvykus į naują šalį, gerosios patirties pavyzdžių sprendžiant integracijos klausimus ir daug kitos naudingos informacijos
 • Kompaktinė plokštelė - Medžiaga migrantų finansinės kalbos įgūdžiams tobulinti EN, LT, El, RO, ES, PL, TR, NL, DE ir BE kalbomis migrantų bendruomenių atstovams, suaugusiųjų švietėjams ir kalbų mokytojams. Čia rasite mokymo programą, kurios įgyvendinimui yra parengta inovatyvi metodika, paremta dramos elementais, klausimynus, naudingas nuorodas, migrantų bendruomenių atstovų įvairiose Europos šalyse kontaktų sąrašą ir kita.

MPCE – Misija įmanoma: Kinų kalba europiečiams

Mokymosi visą gyvenimą programos KA2 projektas

Kalbos gidas (knygelė) žmonėms vykstantiems į Kiniją
 
 
Tai pokalbių rinkiniai, praktiniai patarimai, kaip išvengti „didžiųjų klaidų“, kurias daro europiečiai keliaudami po Kiniją.Šis gidas pagelbės žmonėms, turintiems verslo, kultūrinių ar socialinių ryšių Kinijoje, peržengti kalbines, kultūrines ribas bei sustiprinti abipusį supratimą.
 

Light me up - Kalbos pamoka prieš išvykstant į kelionę

Mokymosi visą gyvenimą programos KA-2 projektas

Kompaktinė plokštelė ir kortelės su dažniausiai vartojamais žodžiais ir frazėmisbei patarimais žmonėms keliaujantiems po Europos šalis.
 
 
Tai žodžių ir frazių rinkiniai aktualiomis temomis ir naudingi patarimai lietuvių, čekų, olandų, graikų irbulgarų kalbomis.

Still Active – komunikacijos priemonė kovojant su socialine izoliacija

Nordplus Adult Projektas

Sąsiuvinis su mokomąja medžiaga ir elektroninė knyga (CD) vyresnio amžiaus žmonėms savarankiškam anglų kalbos mokymuisi.
 
 
Tai anglų kalbos ABC senjorams ir kompaktinė plokštelė (e-knyga), kurioje rasite žodžiųir frazių įvairiomis temomis, užduotis ir pratimus (galvosūkius, kryžiažodžius, žodžių sudėliojimus iš raidžių ir žodžių spėjimus) ir net galėsite save įsivertinti.

TOOL TIPLS – Priemonė profesinės anglų kalbos įgūdžių skaidrumui pagerinti

Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projektas

Kompaktinė plokštelė - priemonių rinkinys EN, LT, LV, FI ir RO kalbomis profesinio mokymo ir kalbų mokymo institucijoms, svetingumo paslaugų sferos darbdaviams ir darbuotojams.
 
 
Čia rasite anglų kalbos žinių ir įgūdžių vertinimo aprašus bei nurodymus kaip jais naudotis, skirtus žmonėms, dirbantiems arba besipraktikuojantiems svečių aptarnavimo sferoje, taip pat naudingų frazių sąrašąįvairių profesijųžmonėms, dirbantiems restoranų ir viešbučių srityje, elgesio kodo standartus, kultūrinių patarimų kaip elgtis personalui, priimant svečius iš kitų šalių, nuorodas.

Keliaukime mokydamiesi kalbų

Nordplus/Horizontal Projektas

DVD plokštelė su pokalbių knygele žmonėms, keliaujantiems po Baltijos (Lietuvą, Estiją) ir Skandinavijos šalis (Suomiją, Daniją, Švediją) darbo, mokymosi, turizmo arverslo reikalais.
 
 
Ši kasdienių pokalbių knygelė EN, LT, DK, SE, FI ir EE kalbomis ir DVD plokštelėsu vaidybiniais kalbinių situacijų įrašais padės jums išmokti keletą būtiniausių žodžių ir frazių šalies, į kurią vyksite, kalba.

Mokykis kalbų kelyje

Socrates / Lingua 1 projektas

Kompaktinė plokštelė su kasdienių pokalbių knygele studentams, senjorams, turistams, imigrantams savarankiškam kalbos mokymuisi.
 
 
Čia rasite dažniausiai vartojamasfrazes ir žodžius kasdieninėmis temomisir naudingus patarimus, kurie labai pagelbės atvykus į naują šalį LT, DE, EN, PL kalbomis.

Žaismingas kalbų mokymas(is) perkant

Socrates/Lingua projektas

Knygelė - gidas žmonėms keliaujantiems į Bulgariją, Graikiją, Maltą, Olandiją ir Švediją. 
 
Čia rasite informacijos apie lietuvių, bulgarų, graikų, maltiečių, olandų bei švedų kalbas, šalių istoriją bei kultūrą. Taip pat pagrindinių žodžių reikalingų lankantis parduotuvėse žodyną 6 kalbomis, naudingus patarimus ir kita.

Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese

Socrates GRUNDTVIG 2 projektas

Kompaktinė plokštelė – konspektas/gidas (EN) baigiamųjų klasių mokytojams ir suaugusiųjų švietėjams, kurie gali juo pasinaudoti kaip pagalbine priemone pilietiškumo ugdymui integruoti į mokymo procesą.
 
 
Čia rasite gerosios patirties pavyzdžių kaip skatinti aktyvų pilietiškumą, klausimynų formas, apklausos apie jaunimo pilietinį aktyvumą Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Kipre ir Turkijoje santrauką, organizuotų forumų pilietinio aktyvumo klausimais medžiagą.

Naudingoji praktika: Europietiškumo skatinimas per kalbų mokymą

Socrates/Grundtvig 2 projektas 

Kompaktinė plokštelė kalbų dėstytojams ir mokytojams.

Sukaupta ir susistemintapagalbinė mokomoji medžiaga programai „Virtualūs susitikimai be sienų“, rekomendacijos kaip naudotis šia medžiaga, studentų, dalyvavusių virtualiuose susitikimuose, atsiliepimai bei straipsnis „Suvokimas apie kultūrą ir gebėjimas įvertinti kultūrinius skirtumus“.