SIH veiklos įvertinimai

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėka už veiklų organizavimą 24-osios Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu ir besimokančiųjų suaugusiųjų bendruomenės telkimą

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėka už veiklų organizavimą 23-osios Suaugusiųjų mokymosi savaitės metu ir vilniečių skatinimą nuolat mokytis

SIH 2022 metų suaugusiųjų mokymosi savaitės „Mokymosi siluetai“ pasitiktuvėse įteiktas apdovanojimas už įgyvendintą tarptautinį projektą „Be Digital: skaitmeninių medijų raštingumas vyresnio amžiaus asmenimis“, kuris pripažintas geriausiu metų projektu už temos ir tikslo aktualumą.

SIH 2021 m. nominuota Švietimo mainų paramos fondo šventiname „Kokybės konkurso“ apdovanojimų renginyje įtraukties kategorijoje už kokybiškai įgyvendintą programos Erasmus+ projektą „Senior Volunteers for Migrant Integration“.

SIH Suaugusiųjų mokymosi savaitės "Susitikime mokytis. Kartu mes galim!" (2020 m.) gavo apdovanojimą už įgyvendintą tarptautinį projektą "SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai". Diplomas įteiktas už brandaus amžiaus žmonių telkimą savanoriauti.

SIH direktorė Daiva Malinauskienė 2019 m. lapkričio 13 d. Švietimo Mainų Paramos Fondo organizuotame „Kokybės konkurso 2019“ renginyje atsiėmė Specialųjį prizą, skirtą 2019 metams - socialinės įtraukties temos atskleidimas projektuose. Tai viena iš 4 apdovanojimams pristatytų kategorijų, kurioje buvo atrinkti 5 Lietuvoje įgyvendinti projektai. Prizas skirtas už SIH koordinuotą NordPlus Adult projektą „Seniors On-line“ (www.seniorsonline.eu).

2018 m. lapkričio 19-25 d. SIH aktyviai dalyvavo "Suaugusiųjų mokymosi savaitėje" ir už tai buvo apdovanota padėka.

2017 m. lapkričio 20-26 d. SIH aktyviai dalyvavo "Suaugusiųjų mokymosi savaitėje" ir už tai buvo apdovanota Vilniaus mero padėka.

2017 m. lapkričio 17 d. SIH direktorė Daiva Malinauskienė Suaugusiųjų mokymosi savaitės atidarymo konferencijoje Utenoje pristatė koordinuojamą projektą "Seniors On-line". Konferencijos metu projektas LSŠA apdovanotas kaip geriausias projektas suaugusiųjų mokyme.

2017 m. lapkričio 9-10 d. SIH direktorė Daiva Malinauskienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje "Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi (Kaune, Lietuvoje) ir buvo apdovanota padėkos raštu už jos indėlį diegiant nuotolinio mokymo naujoves Lietuvoje. 

SIH koordinuojamas projektas "Seniors On-line" 2016 m. spalio 14 d. gavo garbingą apdovanojimą Boldic Award for 2016. Projektas buvo atrinktas Boldic Award komisijos narių ir paskelbtas laimėtoju tarp 14 kitų pasiūlytų kandidatų bei pristatytas SVERDs Autumn konferencijoje Stokcholme.

2016 m. balandžio 27 d. SIH direktorė Daiva Malinauskienė VGTU Verslo vadybos fakultete skaitė paskaitą tema: “Tarptautiniai švietimo ir kultūros projektai. Ar dalyvavimas juose padeda jaunimui ugdyti verslumo ir vadovavimo įgūdžius”. Už dalyvavimą ir aktyvų bedradarbiavimą D. Malinauskienė apdovanota padėka.

SIH 2015 m. lapkričio 16 - 22 d. aktyviai dalyvavo Lietuvos Suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuotos Suaugusiųjų švietimo savaitės "Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui" renginiuose. Jų metu SIH pateikė ir pristatė projektų konkursui kartu su partneriais įgyvendintą projektą "ACT! Aktyvus ir atsakingas pilietis = klestinti ateities visuomenė". Už dalyvavimą SIH buvo apdovanota padėka.

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi (LieDM) asociacija dėkoja SIH direktorei Daivai Malinauskienei už tarptautinės konferencijos "Atviras profesinis bendradarbiavimas" sekcijos ataskaitos parengimą ir jos pristatymą konferencijos baigiamojoje plenarinėje sesijoje, kuri vyko 2015 m. lapkričio 5 d.

Suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo konferencijos metu 2013 m. lapkričio 15 d. SIH projektas "Integra" buvo apdovanotas diplomu.

SIH vykdomas projektas "My Story" 2012 m. lapkričio 16 d. pripažintas Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos organizuoto konkurso "Kartų mokymasis kartu" nugalėtoju ir apdovanotas diplomu.

Konferencijos „Daugiakalbystė Europoje“, kurią Europos Komisija organizavo 2012 m. rugsėjo 26-28 d. Kipre, metu SIH įteiktas garbingas apdovanojimas - Europos kalbų ženklas. Šis ženklas yra suteikiamas inovatyviems  kalbų mokymosi ir mokymo projektams, kurie yra atrenkami iš geriausių nacionalinių kalbų mokymosi projektų, jau apdovanotų Europos kalbų ženklu savo šalyse. Šiame renginyje apdovanojimui buvo prostatyta 30 projektų iš visų Europos šalių, dalyvaujančių ES mokymosi visą gyvenimą programoje. Europos Parlamento pirmininko pavaduotojo Miguelio Angelio Martinezo pirmininkaujama specialistų komisija, vadovaudamasi europinio masto ir tikslinės grupės kalbinių gebėjimų tobulinimo kriterijais, atrinko penkis geriausius projektus  iš šių 30-ties. Soros International House projektas  „Mokykis kelyje“ pripažintas vienu iš penkių geriausių.

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija dėkoja SIH direktorei Daivai Malinauskienei už paramą organizuojant 6-ąją tarptautinę kalbų pedagogų konferenciją "Kalbos, kultūra ir globalizacija", kuri vyko 2012 m. birželio 4-5 d. Vilniuje.

2012 m. SIH tapo pirmojo sostinės vidurinių mokyklų protmūšio turnyro rėmėju ir partneriu. Turnyre, kurį organizavo Vilniaus licėjus, 13 Vilniaus mokymo įstaigų atstovai kovojo dėl garbės vadintis gudriausia Vilniaus komanda. 

2011 m. lapkričio 29 d. įvyko Švietimo mainų paramos fondo kokybės konkurso laureatų apdovanojimai. Ceremonijos metu Soros International House buvo įteikta Švietimo mainų paramos fondo padėka už kokybiškai įgyvendintą Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig seminarų organizavimo projektą "Public Spaces+Visual Arts=Civic Actions"

2010 m. gruodžio 6 d. įvyko Švietimo mainų paramos fondo 2010 metų kokybės konkurso laureatų apdovanojimai. Renginio metu Soros International House buvo įteiktas Lietuvos švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus ir Švietimo mainų paramos fondo direktorės Daivos Šutinytės padėkos raštas už aktyvų dalyvavimą Grundtvig programoje.

2010 m. gegužės 29 d. Soros International House dalyvavo “Grundtvig miestelio” renginyje, kuris vyko Ukmergės miesto šventės metu. “Grundtvig miestelio” iniciatoriai - Švietimo mainų paramos fondas.

Soros International House pristatė vieną iš sėkmingiausių savo koordinuotų projektų Socrates/Grundtvig 2 “Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo ugdymo procese (The Importance of Active Citizenship fot Young Adults in Education and Training” – AcCyEd). Renginio metu už projekto kūrybingą įgyvendinimą ir sėkmingą sklaidą SIH buvo įteiktas padėkos raštas.

2010 sausio 26-28 dienomis Europos Komisijos surengtoje Grundtvig programos dešimtmečio konferencijoje Briuselyje SIH koordinuotas Socrates/Grundtvig 2 projektas „Aktyvaus pilietiškumo svarba jaunimo udgymo procese – AcCyEd” buvo pristatytas kaip vienas iš aktyvaus pilietiškumo geros patirties pavyzdžių bei įtrauktas į renginiui skirtą leidinį.

2009 m. rudenį Soros International House - Leonardo da Vinči naujovių perkėlimo projekto „Office InterActors-pagrindinių ir profesinių verslo ir administravimo įgūdžių vystymas sprendžiant problemas vaidybinių situacijų pagalba virtualioje aplinkoje" koordinatorius Lietuvoje kartu su ISM (Vadybos ir verslo universitetu Vilniuje) pirmojo ir antrojo kurso studentais dalyvavo "Office InterActors“ kurso pirmame ture.

2009 m. Lapkričio 24 dieną SIH direktorė Daiva Malinauskienė dalyvavo suaugusiųjų švietimo savaitės atidarymo konferencijoje "Sunkmečio iššūkiai mokytojų ir suaugusiųjų švietimui”, kurią organizavo LR Švietimo ir mokslo ministerija. Jos metu direktorei buvo įteikta Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidento padėka už aktyvią institucijos veiklą 2000-2009 metų suaugusiųjų švietimo savaitėse.

SIH koordinuojamas projektas "LANGUAGE ON THE MOVE" buvo atrinktas vienu iš geriausių Nordplus Horizontal programos projektų Lietuvoje dalyvauti Baltijos šalių projektų mugėje "Baltic Expro 2009".

2008 m. lapkričio 24 d. vykusiame suaugusiųjų švietimo savaitės renginyje, kurį organizavo LR švietimo ir mokslo ministerija bei Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija, SOROS INTERNATIONAL HOUSE koordinuojamas Socrates/ Lingua 1 projektas "MOKYKIS KALBŲ KELYJE" buvo pripažintas 2008 m. tarptautinio ugdymo projektų konkurso nugalėtoju.

2008 m. spalio mėn. SOROS INTERNATIONAL HOUSE koordinuojamas Socrates/ Lingua 1 projektas "MOKYKIS KALBŲ KELYJE" Švietimo mainų paramos fondo buvo pripažintas geriausiu 2008 m. kalbų projektu ir apdovanotas Europos pažymėjimu.

2008 m. EAEA (European Association for the Education of Adults  - Europos suaugusiųjų švietimo asociacija) otganizavo Grundtvig projektų konkursą. SOROS INTERNATIONAL HOUSE koordinuojamas projektas "MOKYKIS KALBŲ KELYJE" pateko į geriausių metų projektų, pateiktų Europos kategorijai, sąrašą ir buvo įtrauktas į specialų šeštųjų EAEA Grundtvig apdovanojimų leidinį.