IELTS

PASTABA. Kursų kainos ir nuolaidos skelbiamos naujienų ir kainoraščio skiltyje prieš kiekvieno trimestro pradžią.

 

IELTS - tai vienas populiariausių Kembridžo testų. Soros International organizuoja pasiruošimo IELTS testui kursus.

IELTS PASIRUOŠIMO KURSAI

IELTS testui pasiruošimo kursuose besimokantysis išmoksta kaip greitai ir efektyviai suprasti kiekvieną pateiktą testo užduotį ir ją atlikti taip, kaip to reikalauja IELTS testo vertintojai. Besimokantysis supažindinamas su testo struktūra ir eiga ne tik teoriškai, bet svarbiausia – praktiškai (IELTS testui pasiruošimo kursų metu atlieka atitinkančias IELTS testo klausymo užduotis bei rašymo ir skaitymo užduotis raštu ir žodžiu kartu su dėstytoju, jas analizuoja ir taiso klaidas, mokosi technikos, kaip greitai atlikti užduotis ir pan.). IELTS testui pasiruošimo kursus SIH veda anglakalbiai dėstytojai arba lietuviai dėstytojai, turintys didelę patirtį rengiant studentus šiam testui.

IELTS testas skirtas norintiems mokytis įvairaus lygio mokymo institucijose Didžiojoje Britanijoje bei kitose Vakarų Europos valstybėse. Savo struktūra šis testas gerokai paprastesnis nei kiti Kembridžo egzaminai ir jo rezultatas galioja dvejus metus. Pasiruošimo šiam testui kursą gali lankyti žmonės, kurių anglų kalbos žinios yra ne žemesnio nei viduriniojo lygio.

IELTS testai, kurie Lietuvoje laikomi Britų Taryboje, yra dviejų rūšių

  • IELTS General Training
  • IELTS Academic.

Klausymo ir kalbėjimo dalys yra tokios pačios, tačiau skaitymas ir rašymas skiriasi savo sudedamosiomis dalimis priklausomai nuo pasirinkto testo. IELTS testus sudaro 4 dalys: 30 min klausymo dalis (4 įrašai), 60 min skaitymas (40 klausimų), 60 min rašymas (2 užduotys) ir 3-jų dalių kalbėjimo užduotis, trunkanti 11-14 min (ši testo dalis yra įrašinėjama). Daugiau informacijos apie IELTS testą galite rasti: www.ielts.org

Kurso trukmė - 40 akad. val. (10 savaičių, 2 kartus per savaitę po 2 akademines valandas).

 

Išsamesnę informaciją apie testo struktūrą, vertinimo kriterijus, datas ir kt. Jums suteiks "Britų Taryba", Antakalnio g. 2, Vilnius, tel. nr. (8-5) 246 2958.

Įdomūs faktai apie IELTS testą:

  • IELTS labai sparčiai populiarėja tiek visame pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Be to, sparčiai pildosi institucijų, pripažįstančių IELTS egzamino rezultatus, sąrašas. Jame jau daugiau nei 6000 organizacijų iš viso pasaulio. Institucijų, kurios pripažįsta IELTS, sąrašus galima rasti čia: www.ielts.org/about-the-test/who-accepts-ielts-scores
  • Lietuvoje egzamino paklausa taip pat labai išaugo. Viena iš testo paklausos padidėjimo priežasčių Lietuvoje – išaugęs susidomėjimas studijomis užsienyje (ypač JK), kita - egzamino pripažinimas Lietuvoje: nuo 2009 metų moksleiviai, išlaikę IELTS egzaminą 5.0 balais ir daugiau, gali būti atleisti nuo valstybinio anglų kalbos egzamino laikymo (jei to pageidauja) bei gauti už anglų kalbos įskaitą 10 balų.
  • Lietuvoje žmonės IELTS egzaminą dažniausiai laiko dėl šių priežasčių: studijų, darbo stažuočių bei registracijos įvairiose profesinėse organizacijose. Šalių, kuriose bus naudojamas IELTS egzaminas, sąraše Jungtinė Karalystė, JAV, Olandija, Belgija, Danija, Australija bei kitos valstybės.
  • Mūsų šalyje 90% laikančiųjų renkasi akademinį IELTS testą (jis skirtas studijoms, stažuotėms, profesinei registracijai).
  • Akademinio IELTS testo išlaikymo vidurkis Lietuvoje 6,54 balo, o bendrinio (General training, kuris skirtas emigracijai) - 6,15.