SAT, GMAT, GRE

PASTABA. Dažniausiai tai yra SIH individualūs pasiruošimo egzaminui kursai, parengti pagal kiekvieno asmens poreikių analizę. Kursų kainos ir nuolaidos skelbiamos naujienų ir kainoraščio skiltyje prieš kiekvieno trimestro pradžią.

 

Soros International House organizuoja pasiruošimo SAT, GMAT, GRE testams ir egzaminams kursus.

SAT ir SAT Subject (Scholastic Assesment Test) PASIRUOŠIMO KURSAI

Kurso trukmė grupėje: 40 akad. val. (10 savaičių, 2 kartus per savaitę po 2 akademines valandas).

 

SAT ir SAT Subject testą laiko stojantieji į JAV aukštųjų mokyklų bakalauro programas.

SAT tikslas – įvertinti kalbinius ir gebėjimus, kurie nėra susiję su planuojama studijų sritimi. Tai nekompiuterinis senojo formato (,,popieriaus ir pieštuko”) testas.

Egzaminas susideda iš trijų dalių:

 • Skaitymo - 65 min.
 • Rašymo ir kalbos - 35 min.
 • Matematikos - 80 min. 2 dalys: 1 dalis – 55 min. – galima naudotis skaičiuotuvu ir 2 dalis – 25 min – negalima naudotis skaičiuotuvu

Papildoma dalis gali būti kalbos, matematikos arba rašymo. Jos rezultatas neįskaičiuojamas į bendrą egzamino rezultatą (25 min.)

Daugiau informacijos ieškokite: collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test

SAT Subject tikslas ­– išsamiau įvertinti vienos studijų srities žinias. Rinktis galima iš 20 dalykų. Tai – ,,popieriaus ir pieštuko” testai. Jie laikomi, jeigu to reikalauja universitetas, į kurį stojate. Vieną dieną galima laikyti ne daugiau kaip 3 dalykų testus.

Daugiau informacijos apie SAT egzaminą galite rasti adresu: collegereadiness.collegeboard.org/sat


GMAT (Graduate Management Admission Test) PASIRUOŠIMO KURSAS

Kurso trukmė grupėje: 40 akad. val. (10 savaičių, 2 kartus per savaitę po 2 akademines valandas).

 

GMAT testą laiko stojantieji į verslo vadybos magistrantūrą (MBA).

Testo tikslas - įvertinti bendrus kalbinius (verbal), matematinius (quantitative), integruoto samprotavimo (integrated reasoning) ir analitinio rašymo (analytical writing) įgūdžius.

GMAT testas yra iš šių pagrindinių keturių dalių:

 • Analytical Writing Assessment (AWA) (analitinis rašymas) - studentai turi 30 minučių parašyti akademinei ese ir argumentuotai išanalizuoti tam tikrą jiems pateiktą klausimą. Būtent AWA GMAT testo dalis patikrina studento gebėjimus mąstyti kritiškai ir tinkamai iškomunikuoti savo idėjas.
 • Integrated Reasoning Section (integruoto samprotavimo dalis) -  tai 30 minučių trunkanti GMAT testo dalis. Į ją yra įtraukiama 12 klausimų, kurie yra skirti įvertinti stojančiojo gebėjimus analizuoti ir sisteminti skirtingais formatais pateiktus duomenis ir informaciją.
 • Quantitative Section (kiekybinė dalis) - tai 75 minutes trunkanti GMAT testo dalis, į kurią yra įtraukiami 37 klausimai, skirti įvertinti stojančiojo gebėjimus atlikti kiekybinius skaičiavimus, pagrįsti savo pasirinkimus ir interpretuoti gautus duomenis bei informaciją.
 • Verbal Section (verbalinė dalis) - tai 75 minutes trunkanti testo dalis, į kurią yra įtraukiamas 41 klausimas, skirtas įvertinti jūsų gebėjimus suvokti ir analizuoti tekstą, daryti išvadas bei perteikti pagrindines teksto mintis anglų kalba.  

Visa reikalinga informacija apie GMAT egzaminą yra pateikiama tinklapyje www.mba.com/exams/gmat


GRE (Graduate Record Examination) PASIRUOŠIMO KURSAI

Kurso trukmė grupėje: 40 akad. val. (10 savaičių, 2 kartus per savaitę po 2 akademines valandas).

 

GRE Bendrasis testas (GRE General Test)

Egzaminą laiko stojantieji į JAV pobakalaurines programas. Testo tikslas – įvertinti kalbinius (verbal), matematinius (quantitative) ir analitinius (analytical) gebėjimus, kurie nėra susiję su planuojamų studijų sritimi.

Egzaminas sudarytas iš šių dalių (visos jos yra privalomos):

 • Kalbinė dalis - Verbal Reasoning (antonimai, sinonimai, sakinių užbaigimas, teksto analizė)
 • Matematinės dalis - Quantitative Reasoning (aritmetika, algebra, geometrija, uždavinių sprendimas, kt.)
 • Analitinio rašymo dalis - Analytical Writing (analitinis loginis mąstymas ir argumentai)

Daugiau informacijos apie testą rasite adresu: www.ets.org/gre/revised_general/about

GRE Specialybės testai (GRE Subject Tests)

Galima laikyti 6 specialybių egzaminus. Jie tebėra senosios “popieriaus ir pieštuko” formos. Testo tikslas – įvertinti tam tikros studijų srities žinias.

Specialybės:

 • literatūra anglų kalba;
 • biologija;
 • chemija;
 • fizika;
 • matematika;
 • psichologija.

Daugiau informacijos apie testą rasite adresu: www.ets.org/gre/subject/about