Intensyvūs kalbų kursai vasaros metu Vilniuje

2020 m. SIH intensyvių kalbų kursų tvarkaraštis nuotoliniu būdu:

  • I intensyvūs kursai: birželio 15 d. - liepos 2 d.
  • II intensyvūs kursai: liepos 7 d. - 24 d.
  • III intensyvūs kursai: liepos 27 d. - rugpjūčio 13 d.
  • IV intensyvūs kursai: rugpjūčio 17 d. - rugsėjo 3 d.
  • V intensyvūs kursai: rugsėjo 7-24 d.

Siūlome (2020 m.):

Kurso pavadinimas Intensyvumas Trukmė Valandų skaičius Kaina
Intensyvūs 13 užsienio kalbų kursai grupėse* 4 kartai per savaitę po 150 min 3 savaitės 40 akademinių val. (30 pilnų val.)

Anglų, vokiečių k.:

5 - 8  studentai grupėje 208 Eur

3 - 4  studentai grupėje 233 Eur

 

Ispanų, italų, portugalų, lietuvių, prancūzų, turkų, rusų k.:

5 - 8  studentai grupėje 216 Eur

3 - 4  studentai grupėje 241 Eur

 

Švedų, norvegų k.:

5 - 8  studentai grupėje 259 Eur

3 - 4  studentai grupėje 283 Eur

 

Kinų, japonų k.:

5 - 8  studentai grupėje 233 Eur

3 - 4  studentai grupėje 258 Eur

Bendravimo įgūdžių lavinimo kursas* 4 kartai per savaitę po 3 pilnas val. 2 savaitės 32 akademinės val. (24 pilnos val.) 120 Eur
Pristatymo, pokalbių telefonu, derybų vedimo, kalbėjimo įgūdžių tobulinimo kursai* 4 kartai per savaitę po 3 pilnas val. 1 savaitė 16 akademinių val. (12 pilnų val.) 65 Eur
Small Talk (Trumpi pokalbiai) kursas* 4 kartai per savaitę po 3 pilnas val. 1 savaitė 16 akademinių val. (12 pilnų val.) 65 Eur
On-line kursas English Through E-mail (Anglų k. elektroniniais laiškais) 5 kartai per savaitę po 2 pilnas val. 1 savaitė 13,5 akademinių val. (10 pilnų val.) 65 Eur
English In and Outside Class (Anglų k. ne tik klasėje, bet ir mieste) kursas* 5 kartais per savaitę po 3 pilnas val. 1 savaitė 20 akademinių val. (15 pilnų val.) 80 Eur

*Kiekvienam kursui ruošiame ir individualiai (kaina nuo 18,99-20,99 Eur už akademinę valandą).

Plačiau apie kursus

Pristatymo įgūdžių tobulinimo kursai

1 savaitės trukmės pristatymo įgūdžių kursai yra skirti tobulinti vidutinio bei aukštesnio lygio studentų gebėjimus šioje srityje. Pastaruoju metu pristatymas yra vienas  dažniausiai naudojamų būdų reikšti mintis ir informaciją grupei žmonių.  Bet skirtingai nuo kitų  bendravimo būdų pristatymas labiausiai atspindi kalbėtojo asmenybę  ir yra  įtaigiausias.
Kurso svarbiausias tikslas yra patobulinti besimokančiųjų pristatymo įgūdžius, supažindinant juos su pagrindiniais reikalavimais turiniui, struktūrai bei žmogiškiems elementams, kūno kalbai: akių, veido išraiškai ir t.t. Kurso metu besimokantieji sužinos daug praktinių patarimų, kaip pradėti pristatymą, kaip jį vystyti, kaip jį teisingai užbaigti. Kursų metu bus atsižvelgiama į besimokančiųjų interesus, pageidavimus ir bus sudaromos galimybės praktiškai įsisavinti medžiagą.

 

Pokalbių telefonu įgūdžių tobulinimo kursai

Šis trumpas 1 savaitės trukmės kursas yra skirtas pažengusiems ir vidutinio lygio studentams, kurie nori patobulinti savo anglų kalbos žinias bei įgūdžius, bet negali skirti daug laiko dėl užimtumo darbe ar kitų įsipareigojimų.
Kursų metų bus ugdomi kalbėjimo anglų kalba įgūdžiai telefonu. Kursų programoje didžiausias dėmesys bus skiriamas funkcinei kalbai, kuri reikalingiausia darbo vietoje ar verslo aplinkoje: prisistatymas, pasisveikinimas, informacijos pasiteiravimas, atsakymas į klausimus, įsiterpimas, informacijos patikslinimas, pritarimas, nepritarimas. Išsamiai sudaryta bei lanksti kursų programa sudarys galimybę studentams dalyvauti įvairiuose roliniuose žaidimuose, kurie bus parinkti pagal studentų pageidavimus.

 

Derybų vedimo įgūdžių tobulinimo kursai

1 savaitės trukmės derybinių įgūdžių lavinimo kursas yra skirtas ne tik verslininkams, bet ir visiems norintiems patobulinti savo kalbėjimo įgūdžius, reikalingus kasdieniniame gyvenime bei darbe. Gali būti daug priežasčių, kodėl reikia išmokti derėtis. Derybos verslo pasaulyje plačiai paplitusios perkant,parduodant, dirbant  su kolegomis ar su personalu, imant paskolas ar darant pavedimus, o taip pat  daugelyje kitų situacijų versle.  Bet derybos yra taip pat ir kasdieninis reiškinys. Pavyzdžiui, derybos vyksta, kai sprendžiame apie  susitikimo vietą ir  laiką lyjant ir t.t.
Kurso metu pagrindinis dėmesys yra skiriamas kalbos priemonių, reikalingų derybų metu, įsisavinimui. Kadangi derybos tai tarsi žaidimas, kurso metu dėmesys bus kreipiamas į "žaidimo taisykles", su kuriomis sužpažindinami besimokantieji. Mes padedame besimokantiesiems surasti savo taisykles ir požiūrį į derybas, kurios atvestų į sėkmę. Kurso metu  pateikiama daug patrauklių ir reikalingų praktinių užduočių .

 

Kalbėjimo įgūdžių tobulinimo kursai

Jeigu Jums pakanka gramatikos žinių ir turimo žodžių bagažo, bet trūksta kalbėjimo įgūdžių, tai šis kursas tinka būtent Jums. Jis skirtas 10-o (higher intermediate) ir aukštesnio lygio studentams. Ugdydami savo kalbėjimą, klausymą ir skaitymą, šio kurso metu studentai gali pagerinti gebėjimą bendrauti angliškai savo darbinės veiklos srityje ar kita jiems aktualia tema.
Kurso metu Jūs: diskutuosite įvairiomis temomis, kurios domins Jus ir kitus studentus klasėje; išmoksite išsireiškimų ir žodžių, kurie leis geriau bendrauti Jums svarbiomis temomis; analizuosite būdus, kaip patobulinti savo kalbėjimą ir klausymą; tobulinsite savo anglų kalbą draugiškoje ir malonioje aplinkoje.

 

Small Talk kursai

Daugelyje angliškai kalbančių šalių yra įprasta ir būtina tam tikrose situacijose užmegzti pokalbį ir jame dalyvauti. Jau geriau padaryti keletą klaidų, nei visai nieko nesakyti ir tylėti.
Trumpi dialogai - tai kasdieniai pokalbiai, kurie "pralaužia ledus" arba "užpildo" nejaukią tylą, įsivyravusią tarp žmonių. Nors kartais Jums gali būti nedrąsu kalbėti svetima klaba, bet kartais tai būtina, norint išvengti nesusipratimų. Kadangi yra tam tikros situacijos, kai yra reikalingi trumpi pokalbiai, vyrauja tam tikros temos, kuriomis žmonės dažniausiai yra linkę pasikalbėti.
Kalbos kursas, kurį mes siūlome, padės Jums įsisavinti ir išmokti įgūdžių, kaip dalyvauti trumpuose pokalbiuose ir kaip geriau juos suprasti. Kadangi pati sunkiausia yra pokalbio pradžia, kursų metų Jūs galėsite tobulinti pokalbių pradžią su grupės draugais. Kursų metų Jūs taip pat susipažinsite su "saugiomis" temomis, kuriomis yra įprasta kalbėti realiame gyvenime. Kursų pabaigoje Jūsų laukia testas, kuriuo įvertinsite savo pažangą.

 

English Through E-mail kursai

Bendravimas elektroniniais laiškais gali būti įdomus ir patrauklus būdas patobulinti studentų anglų kalbos rašymo bei skaitymo įgūdžius, turint galimybę mokytis namuose. Rašymo įgūdžiai suteikia Jūsų informacijai aiškumo bei suprantamumo. Jūs padarote teigiamą įspūdį informacijos skaitytojui. Bet tai nėra lengva. Kartu su gramatikos žiniomis, rašybos, bei skyrybos įgūdžiais Jums reikia išmokti tradicinius išsireiškimus ir kaip teisingai rašyti skirtingiems adresatamas.
Kursų metu Jūs įgysite šių reikalingų įgūdžių: patobulinsite verslo laiškų rašymo įgūdžius: verslo laiškų turinio išdėstymą, tinkamus išsireiškimus, elektroninių laiškų rašymo ypatumus, ataskaitas, motyvacinius laiškus; susipažinsite su formalių laiškų rašymo reikalavimais:kaip naudoti jungiamuosius išsireiškimus norimai minčiai išreikšti, kaip rašyti aiškiai ir glaustai, kaip pasirinkti teisingą žodyną bei stilių; išmoksite rašyti darant kuo mažiau klaidų, sužinosite pagrindines gramatikos taisykles ir išimtis, pamatysite nemažai teisingų laiškų pavyzdžių, išmoksite pagrindines skyrybos taisykles taikyti praktiškai. Kursų metu Jūs turite turėti prieigą prie kompiuterio ir interneto ryšį.
Pamokos struktūra: 1-a valanda - situacijų imitavimas (susirašinėjimas imituojant situaciją), 2-a valanda- klaidų aiškinimasis ir mokymasis tai daryti teisingai. Užduotis, kurias turite atlikti, bei nuorodas informacijai susirasti Jūs gausite elektroniniu paštu iš vakaro  (prieš kitą pamoką). Atliktas užduotis, taip pat klausimus, jeigu iškiltų, turite atsiųsti likus ne mažiau kaip 1 valandai iki pamokos pradžios. Paskutinės dienos paskutinė valanda bus skirta žinių patikrinimui (pusvalandis) bei pasiektų rezultatų aptarimui (likęs pusvalandis). 

 

English In and Outside Class kursas

Kalbos mokymasis dažnai  būna sunkus ir įtemptas darbas. Tačiau kalbos pamokos  nebūtinai turi būti sunkios ir įtemptos. Pamokos Soros International House gali vykti įdomiai ir patraukliai. Šiose pamokose Jūsų nekaustys  baimė, kai reikės kalbėti prieš auditoriją. Šio kurso metu  pamokos vyksta ne tik SIH, bet ir miesto viešojoje vietoje (kavinėje, muziejuje, parduotuvėje). Pamokų metu organizuojamos "ekskursijos", kurių metu Jūs galėsite praktiškai vartoti anglų kalbą.
Mokymo metodai. Skirtingiems žmonėms yra taikomi skirtingi metodai. Kursų metu Jūs naudositės tiek mokymo medžiaga, knygomis, tiek "realaus" gyvenimo objektais, nes kalbėsitės apie juos. Po pirmos dienos įvadinio užsiėmimo klasėje mes išeisime į "ekskursiją"  ir tyrinėsime išorinį pasaulį anglų kalba. Mes tobulinsime Jūsų žodyną (išvykos metu - tam tikras žodžių kiekis), gramatiką, tarimą ir įvairius sakinio darybos būdus. Kadangi kiekvienas veiksnys ar objektas gali būti plačiai aptariams, kursų lankytojai kalbėdamiesi tobulins gramatiką bei gebėjimą laisvai reikšti mintis. Mes labai lanksčiai atsižvelgsime į klientų pageidavimus.
Siūlomos temos: 1. Maistas ir gėrimai. Kavinėje. 2. Drabužiai ir apsipirkimas. Išvyka į vyriškų bei moteriškų drabužių parduotuves. 3. Įžymios vietos. Kryptys. Išvyka į senamiestį. 4. Dailė ir architektūra. Išvyka į muziejų (pasirinktinai).
5 dienų planas: 1 diena - 3 valandos klasėje; 2 diena - 1,5 valandos klasėje ir 1,5 valandos išvykai į kavinę / restoraną; 3 diena - 1,5 valandos klasėje ir 1,5 valandos apsilankymui drabužių parduotuvėje; 4 diena - 1,5 valandos klasėje ir 1,5 valandos susipažinimui su įžymia Vilniaus vieta; 5 diena - 1,5 valandos klasėje ir 1,5 valandos išvykai į muziejų.

Turite klausimų?

Norėtumėte mokytis kalbų kartu su SIH, turinčia daugiau nei 28-erius metus patirties mokyme ir švietime bei išlaikančia aukštą paslaugų kokybę? Susisiekite su mumis - mielai pabendrausime ir kartu rasime tinkamiausią sprendimą!

Susisiekite