2022 m. rugpjūčio 26 d. vyko įžanginis projekto „Green Future” nuotolinis partnerių susitikimas

2022 m. rugpjūčio 26 d. įvyko pirmasis – įžanginis – naujojo NORDPLUS / Adult projekto „Green Future | Intergenerational Green Future Days in Local Communities ” partnerių susitikimas. Šį projektą įgyvendina Soros Interational House Vilnius (koordinatorius), Eurofortis (Latvija) ir More Mosaic (Švedija).

Susitikimo metu buvo pristatyta projekto veiklos įgyvendinimo eiga ir pagrindinis projekto rezultatas – skirtingų kartų apsikeitimas patirtimi bei įsitraukimas į veiklas, prisidedančias prie Europos žaliojo kurso tikslų įgyvendinimo.

Taip pat partneriai turėjo progą artimiau susipažinti, pristatyti savo institucijas ir vykdomus bei jau įgyvendintus projektus.

SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė Erasmus+ bei Nordplus programų projektus „ACDC 4 You“, „TECPC“, „Discover Iceland and Sweden“, „Be Digital”, „Play Your Way to Norway“, „INCrEAsE“ bei jų pasiektus rezultatus.

Projekto partneriai nekantrauja pradėti darbus ir planuoja pirmąjį gyvą susitikimą Vilniuje rugsėjo 12-13 d.