Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacijos (LieDM) Tarybos posėdžio metu SIH direktorė D. Malinauskienė išrinkta valdybos nare

Š.m. kovo 21 dieną Vytauto Didžiojo Universitete Kaune vyko Lietuvos nuotolinio ir e. mokymosi asociacijos (LieDM) Tarybos posėdis, kuriame asociacijos prezidentė E. Daukšienė pristatė 2018 m. LieDM asociacijos metinės veiklos ir finansinės ataskaitas. Savo pranešime nemažai dėmesio ji skyrė asociacijos narių nuveiktiems darbams bei iniciatyvoms. Kartu su visais ji pasidžiaugė ir mūsų pasiektais rezultatais „ZOE“ (www.zoeproject.eu), „Senjorai savanoriai migrantų integracijai“ (www.seniors4migrants.eu) bei „Tales at Home" (www.talesathome.eu) projektuose.

Vėliau vyko LieDM asociacijos Prezidento ir Valdybos rinkimai. Ateinančių trejų metų kadencijai tarp 10 įvairias švietimo institucijas atstovaujančių asmenų valdybos nare buvo išrinkta ir SIH direktorė Daiva Malinauskienė.