Įvyko projekto INCrEAsE rezultatų pristatymo ir sklaidos renginys

Šiuo metu Lietuvoje vyksta 22-oji kasmetinė Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyveni – mokaisi, mokaisi – gyveni“. Pasinaudodami proga, 2021 m. lapkričio 16 d. Soros International House Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijoje organizavo Erasmus+ projekto „INCrEAsE – Tarpkultūrinė kompetencija suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su daugiakultūre ir daugiakalbe auditorija“ pagrindinio rezultato – „Tarpkultūrinių kompetencijų ugdymo programos suaugusiųjų švietėjams“ – pristatymą ir diskusiją, kurią pravedė SIH projektų koordinatorė Kristina Kudriašova. Taip pat ji pravedė praktines užduotis iš pristatytos ugdymo programos, iliustruojančias vertybinius skirtumus, iškylančius dirbant su žmonėmis iš skirtingų kultūrų.

Taip pat SIH direktorė Daiva Malinauskienė dalyviams pristatė įgyvendintu bei šiuo metu vykdomus projektus, tarp jų Nordplus Adult projektą „Be Digital“, Erasmus+ projektus „ACDC 4 You / Meninis kūrybingumo ugdymas Jums, TECPC / Together Everyone Can Prevent Cyberbullying“, „ART 2.0 – Art Meets Digital Technology“ ir „VR@School“, bei Nordplus Nordic Languages projektus „Discover Iceland and Sweden“ ir „Play Your Way to Norway“.

Renginyje dalyvavo Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos bei kitų Vilniaus miesto suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojai. Dėkojame Jolantai Čeponaitei, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazijos direktorei ir jos kolektyvui už šiltą ir malonų priėmimą.