SIH studentai diskutavo J. Meko sentencijų tema

Lapkričio 21-25 dienomis Lietuvoje buvo organizuojama kasmetinė suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi siluetai". Šių metų mokymosi savaitės idėją įkvėpė avangardinio kino kūrėjo Jono Meko mintys apie prasmės ieškojimą kasdieniuose, paprastuose dalykuose, apie mokymąsi - kasdienybės prasmę.

Soros International House, Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos nariai nuo 1998 m., kvietė savo mokytojus, dirbančius su užsienio kalbas besimokančiais studentais SODRA, LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerijoje, LR Patentų biure, UAB Metal Partners LT, ir t.t. pamokų metu organizuoti diskusijas pagal J. Meko sentencijas iš filmo „Jono Meko Antologija“.

Tai buvo prasmingi ir įdomūs pokalbiai. Kviečiame paskaityti keletą minčių lietuvių ir anglų kalbomis:

SODRA ir VPB:

  • Jono Meko mintys labai teisingos, ypač tam tikromis aplinkybėmis. Kartais mes tiesiog turime pasiduoti, kad pradėtume iš naujo... Juk negali prarasti, kai pradedi nuo nieko.
  • Jonas Mekas thoughts are very true, especially in certain circumstances. Sometimes we just have to surrender to start over again... After all, you cannot lose when you start with nothing.
  • Gyvenimas turi pakilimų ir nuosmukių, kaip ir pianinas turi juodus ir baltus klavišus. Kai einame per gyvenimą, mums reikia abiejų klavišų, kad galėtume kurti muziką.
  • Life has its ups and downs, just like a piano has its black and white keys. As we go through life, we need both keys to make music. 
  • Neturėtume pasiduoti, geriau atsisakyti blogų dalykų ir stengtis pozityviau žvelgti į gyvenimą ir ateitį.
  • We shouldn't give up, better let go of bad things and try to have a positive outlook on life and future.

EIMIN:

  • Suaugusiųjų švietimas yra labai svarbi švietimo dalis, kuri padeda suaugusiesiems atrasti naujų įgūdžių ir žinių, patirties ir įkvėpimo naujai veiklai.
  • Adult Education is a very important part of education and it helps adults to discover new skills  and knowledge, experiences and inspiration for new activities.
  • Tai prisideda prie žmogaus tobulėjimo, judėjimo į priekį, pasitikėjimo savimi ir geros vidinės emocinės būsenos.
  • It contributes to a person's development, moving forward, self-confidence and a good internal emotional state.