Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!

Sveiki, sulaukę Šventų Velykų!
 
Atverkime širdis, duris ir langus sugrįžusiam pavasariui!
 
Tegul mūsų namuose ir širdyse viešpatauja ramybė, meilė ir taika!