2019 m. gegužės 15 d. įvyko „Parents 4 All“ projekto pilotiniai mokymai A. Vienuolio progimnazijoje, Vilniuje

2019 m. gegužės 15 d. Vilniuje įvyko Erasmus+ programos „Parents 4 All“ projekto (http://parents4all.eu/) pilotiniai mokymai, į kuriuos buvo pakviesti įvairių mokyklų tėveliai. Mokymai vyko A. Vienuolio progimnazijoje, kuri yra SIH asocijuoti partneriai šiame projekte. Susitikimo metu buvo pristatyta projekto partnerių paruošta mokymo medžiaga, skirta Lietuvos tėvų tarpkultūriniams įgūdžiams ugdyti. Taip pat buvo pravesti trumpi mokymai, kurių metu tėveliai buvo supažindinti su mokymo medžiaga ir paskatinti toliau ją savarankiškai studijuoti.

Šių pilotinių mokymų tikslas – gauti iš tėvų grįžtamąjį ryšį, kad galėtume patobulinti paruoštą mokymo medžiagą ir kuo geriau pritaikyti ją Lietuvos tėvams ir įvairių švietimo institucijų darbuotojams, norintiems įgauti tarpkultūrinių įgūdžių ir susipažinti su etninių ir kultūrinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę. Gegužės gale planuojamas antrasis susitikimas su šių mokymų dalyviais, kurio metu aptarsime mokymo medžiagos turinį, formą ir tobulintinus aspektus.

Susitikimo metu taip pat pasinaudojome proga pristatyti mūsų vykdomą projektą „SVMI / Senjorai savanoriai migrantų integracijai“ ir jo veiklas.