Jasuose įvyko naujojo Erasmus+ projekto „INCrEAsE“ pirmasis partnerių susitikimas

2019 m. lapkričio 21-22 d. Jasuose pirmąjį kartą susitiko Erasmus+ projekto „INCrEAsE” partneriai. Susitikime dalyvavo šešių partnerių organizacijų atstovai iš Graikijos, Italijos, Ispanijos, Kretos, Lietuvos ir Rumunijos.

Šio projekto tema ypač artima SIH veiklos sričiai – suaugusiųjų mokymui. Projektu siekiama sustiprinti suaugusiųjų švietėjų, dirbančių įvairiose formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose, tarpkultūrinio bendravimo kompetencijas, siekiant padėti jiems įveikti iššūkius, susijusius su kasdieniu darbu su daugiakultūriais ir daugiakalbiais besimokančiaisiais.

Susitikimo metu tiek nauji, tiek iš kartu įgyvendintų projektų pažįstami partneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas. Projekto administracinės dalies koordinatorė iš Rumunijos Andreea pristatė projekto tikslus, tikslines grupes ir pagrindinius produktus. Vėliau projekto partneriai diskutavo apie pirmojo intelektinio produkto – Interaktyvaus daugiakultūrių ir daugiakalbių suaugusiųjų švietėjų / besimokančiųjų ES žemėlapio – įgyvendinimą.

Antrąją susitikimo dieną, kaip įprasta, buvo aptarti administraciniai, finansiniai ir projekto sklaidos klausimai.

SIH atstovavusios direktorė Daiva ir projektų koordinatorė Kristina turėjo galimybę pristatyti ir kitus SIH įgyvendinamus projektus bei jų naujienas, tarp kurių – „Senior Volunteers for Migrant Integration“, „VR@School“, „Be-Digital“, „Play Your Way to Norway“ ir „Parenst4All“.