SIH, įgyvendindama projektą „Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei“, organizavo asmeninio tobulėjimo kursus

2019 m. spalio 14 d. – lapkričio 21 d. Soros International House, įgyvendindama projektą „Mokykis ir savanoriauk! Nauji įgūdžiai profesiniam tobulėjimui ir savanorystei“, organizavo asmeninio tobulėjimo kursus asmenims nuo 55 m. iki pensinio amžiaus. Užsiėmimai buvo suskirstyti į tris dalis – pirmojo, saviidentifikacijos, seminaro metu, dalyviai turėjo galimybę susipažinti su rašymo, psichodramos, meno terapijų metodais, įsigilinti į savo emocijas, stengtis jas atpažinti ir įvardinti.

Pirmasis susitikimas buvo skirtas įsigilinti į dalyvių lūkesčius, supažindinti juos su skirtingomis kūrybinėmis terapinėmis formomis, kurių pagalba dalyviai gilinosi į savo turimus asmeninius, bendruosius bei profesinius gebėjimus, užsiėmė savianalize. Savianalizės tikslas buvo atrasti ir atskleisti naujus dalyvių gebėjimus, atrasti sritis, kuriose jie galėtų save realizuoti bei psichologiškai stiprėti.

Antroji užsiėmimų dalis buvo suskirstyta į keturis seminarus, kurie buvo skirti dalyvių motyvavimui ir asmeniniam tobulėjimui. Šių užsiėmimų metu dalyviai per meno, rašybos, psichodramos terapijos elementus, žaisdami įvairius psichologinius žaidimus, turėjo galimybę dar labiau save analizuoti, atrasti klausimus, kurie galbūt ilgą laiką jiems nedavė ramybės, išsilaisvinti nuo turimų rūpesčių, identifikuoti savo gebėjimus bei analizuoti, kaip jie galėtų būti panaudoti jų gyvenime.

Trečioji seminarų dalis buvo skirta individualioms konsultacijoms, asmeniniams pokalbiams su kiekvienu iš dalyvių. Konsultacijų metu dalyviai turėjo galimybę giliau panagrinėti grupinių užsiėmimų metu kilusius klausimus, susijusius su asmeniniu tobulėjimu, savianalize, naujai atrastais įgūdžiais. Mokymų dalyviai buvo padalinti į dvi grupes, su pirmąja grupe dirbo psichologė Gustė Ilgūnaitė, su antrąja – psichologė Beatričė Aukštuolytė. Abi psichologės teigia, kad dirbti su tokia amžiaus grupe buvo labai įdomu – kiekvienas dalyvis galėjo pasidalinti savita gyvenimo patirtimi ir taip praturtinti mokymų turinį.

Nors iš pradžių kilo šiek tiek nerimo, dėl gana nemažo amžiaus skirtumo tarp psichologių ir dalyvių, tačiau po pirmųjų užsiėmimų pamatė, kad visi dalyviai labai noriai įsitraukia į norimas veiklas, aktyviai dalyvauja diskusijose, o individualių konsultacijų metu dauguma atsinešė ir iš anksto suformuluotas problemas, kurias norėjo giliau panagrinėti. Abejose grupėse dalyvavę žmonės buvo labai kūrybiški, atviri pasiūlymams ir lanksčiai priėmė siūlomas veiklas, todėl dirbti su tokiomis grupėmis buvo tikras malonumas. Mokymų pabaigoje dalyviai netgi pareiškė, kad mokymai yra per trumpi, jiems trūko laiko giliau save paanalizuoti ir į save įsigilinti. Grįžtamasis ryšys buvo labai teigiamas, todėl galima teigti, kad mokymai buvo naudingi ir kiekvienas dalyvis išsinešė tai, ko jam ar jai labiausiai reikėjo.