Įvyko antrasis Erasmus+ projekto ART2.0 partnerių susitikimas nuotoliniu būdu

2020 m. kovo 27 d. įvyko Erasmus+ projekto ART2.0 antrasis partnerių susitikimas nuotoliniu būdu, turėjęs įvykti Vilniuje. Susitikime dalyvavo keturių partnerių organizacijų atstovai iš Vokietijos, Lietuvos, Airijos ir Graikijos.

Susitikimo metu buvo pristatytos gerosios praktikos, aptarta projekto sklaida, vertinimo klausimai ir tolimesni projekto įgyvendinimo etapai.

Keletas akimirkų iš susitikimo nuotoliniu būdu: