Įvyko NORDPLUS / Nordic Languages projekto „Play Your Way to Norway" trečiasis nuotolinis partnerių susitikimas

2020 m. lapkričio 27 d. įvyko NORDPLUS / Nordic Languages projekto „Play Your Way to Norway” trečiasis nuotolinis partnerių susitikimas, kurio metu buvo aptarti tolimesni projekto įgyvendinimo žingsniai: norvegų kalbos mokymosi ir susipažinimo su norvegų kultūra modulių naujausios korekcijos bei platformos paleidimas ir  jos pristatymas potencialiems jos vartotojams ir plačiajai visuomenei. Mokymosi platformą galite rasti ir išbandyti čia!

Susitikime dalyvavo Soros International House Vilnius (koordinatorius) atstovės Daiva Malinauskienė ir Kristina Kudriašova bei Aftenskolen (Norvegija) atstovė Clare Jortveit.