Įvyko projekto VR@School rezultatų pristatymo popietė

2021 m. birželio 16 d. Soros International House  Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje organizavo Erasmus+ projekto "VR @ School: Ateities mokyklos, naudojančios virtualios ir papildytos realybės galimybes ugdymui(-si) klasėse" rezultatų pristatymo popietę, kurią sveikinimo kalba atidarė projekto partnerio Vilniaus Karoliniškių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Audronė Būdienė. 

Renginio dalyviams pasiūlėme:

  • SIH projektų koordinatorės Giletos Kierienės pranešimą „Virtuali klasė: žingsnis iki realybės“, pažintis su projekto rezultatais, jų pritaikymo galimybėmis pamokose“ bei praktinį projekte sukurtų VR išteklių bei pamokų planų išbandymą;
  • SIH direktorės Daivos Malinauskienės apžvalgą  "Atvirųjų švietimo išteklių panaudojimo iššūkiai".

Renginį vainikavo diskusija apie VR išteklių panaudojimą pamokose, į kurią aktyviai įsitraukė gausiai renginyje dalyvavę mokytojai bei kiti švietimo darbuotojai.