Įvyko įžanginis naujojo NORDPLUS / Nordic Languages projekto „Discover Iceland and Sweden" partnerių virtualus susitikimas

2021 m. rugpjūčio 5 d. įvyko pirmasis – įžanginis – NORDPLUS / Nordic Languages projekto „Discover Iceland and Sweden” partnerių susitikimas. Šį projektą įgyvendina Soros Interational House Vilnius (koordinatorius), Mimir (Islandija) ir More Mosaic (Švedija).

Susitikimo metu buvo pristatyta projekto veiklos įgyvendinimo eiga ir pagrindinis projekto rezultatas – internetinė platforma islandų ir švedų kalboms bei kultūroms populiarinti.  Taip pat trumpai buvo pristatytos finansinės ataskaitos bei kiekvieno partnerio užduotys projekte.

Be to, partneriai turėjo progą artimiau susipažinti vieni su kitais, pristatyti savo institucijas ir vykdomus bei jau įgyvendintus projektus.

Pasinaudodama proga, SIH direktorė Daiva Malinauskienė pristatė Erasmus+ bei Nordplus programų projektus „Art 2.0“, „VR@School“, „INCrEAsE“, „ACDC 4 You“, „TECPC“ bei jų pasiektus rezultatus.

Projekto partneriai nekantrauja pradėti darbus bei tikisi sklandaus ir produktyvaus bendradarbiavimo. Taip pat džiaugiasi planuodami pirmąjį gyvą susitikimą Reikjavike spalio mėnesį.