2022 m. birželio 20-21 d. Jasuose, Rumunijoje įvyko 3-asis projekto „ACDC 4 You partnerių susitikimas.

2022 m. birželio 20-21 d. Jasuose, Rumunijoje įvyko jau trečiasis SIH koordinuojamo projekto „ACDC 4 You | Meninis kūrybingumo ugdymas Jums“ partnerių susitikimas.

Susitikime projekto partneriai iš Lietuvos, Airijos, Bulgarijos, Ispanijos ir Rumunijos pristatė ir aptarė šio projekto antrojo intelektinio produkto Meninio kūrybingumo ugdymo programos pilotavimo rezultatus. ACDC 4 You - 25 val. apimties kūrybingumo mokymų per muzikinę raišką vedėjų ugdymo programa muzikantams ir suaugusiųjų švietėjams – buvo išbandyta ir puikiai įvertinta pilotiniuose mokymuose, kurie gegužės-birželio mėn. vyko visose partnerių šalyse.

Susitikimo dalyviai taip pat aptarė tolimesnes projekto veiklas - tolesnį programos tobulinimą, Kūrybiškumo laboratorijų bei uždavinyno kūrimą, taip pat projekto sklaidos ir komunikacijos klausimus, nusimatė tolesnius darbus.