2022 m. sausio 13-14 d. Atėnuose įvyko pirmasis projekto TECPC partnerių susitikimas

2022 m. sausio 13-14 dienomis Graikijos sostinėje Atėnuose įvyko pirmasis hibridinis Erasmus+ projekto „TECPC / Drauge galime užkirsti kelią elektroninėms patyčioms“ partnerių susitikimas. Susitikime SIH atstovavo institucijos direktorė Daiva Malinauskienė ir projektų koordinatorė Kristina Kudriašova. Jos kaip ir  projekto partneriai iš Rumunijos, Graikijos, Italijos ir Turkijos renginyje dalyvavo gyvai. Kiti kolegos, atstovaujantys Rumunijos ir Portugalijos partnerių organizacijas, prie susitikimo prisijungė nuotoliniu būdu.

Renginio metu projekto partneriai aptarė internetinių patyčių situaciją kiekvienoje šalyje, kurią partneriai pristatė, remdamiesi išsamia partnerių šalyse atlikta įstatyminių aktų analize bei statistiniais duomenimis ir gerosiomis praktikomis. Ši situacinė analizė – pirmoji pirmojo projekto intelektinio produkto „Internetinių patyčių psichologiniai profiliai“ dalis. Taip pat buvo aptarta ir antroji šio produkto dalis – moksleivių ir mokytojų apklausa dėl internetinių patyčių – kuri Lietuvoje jau įvykdyta. Vėliau partneriai kalbėjosi apie tolesnius projekto veiklos žingsnius, t.y.  kitus intelektinius produktus – „TECPC vadovą“ ir „TECPC internetinius kursus švietėjams“ – bei pasiskirstė jų kūrimo pareigomis ir atsakomybėmis.

Susitikimo pabaigoje buvo aptarti kiti svarbūs projekto aspektai: finansiniai reikalavimai, veiklos ataskaitos, kokybės tikslų užtikrinimas, vidinis ir išorinis vertinimai bei projekto sklaida.

Jei Covid-19 pandeminė situacija leis, kitas projekto partnerių susitikimas bus organizuotas Turkijoje 2022 m. gegužės 9-10 dienomis.

Projekto partneriai taip pat pasinaudojo proga pristatyti kitus savo vykdomus projektus. SIH atstovės pristatė institucijos koordinuojamus ir vykdomus Erasmus+ projektus „ACDC 4 You / Meninis kūrybingumo ugdymas Jums“ ir „INCrEAsE – Intercultural Competences for Adult Educators Working with Multicultural and Multilingual Learners bei Nordplus Nordic Languages projektą „Discover Iceland and Sweden“.